V príprave na prvé sväté prijímanie je pre dieťa kľúčový vzťah

Jedna z prvých významných slávností dieťaťa, prvé sväté prijímanie, je spojená s množstvom vecí, ktoré treba absolvovať, zariadiť, objednať, vybaviť,...

Jedna z prvých významných slávností dieťaťa, prvé sväté prijímanie, je spojená s množstvom vecí, ktoré treba absolvovať, zariadiť, objednať, vybaviť, nachystať.

Ako nájsť cestu do spovednice

Sviatosť zmierenia patrí medzi najnáročnejšie sviatosti, pretože sa dotýka nášho najhlbšieho vnútra a vyžaduje si dávku pokory i odvahy.

Sviatosť zmierenia patrí medzi najnáročnejšie sviatosti, pretože sa dotýka nášho najhlbšieho vnútra a vyžaduje si dávku pokory i odvahy.

V role Božieho syna

Na Zelený štvrtok príde do kín nový film režiséra Kevina Reynoldsa s biblickou tematikou – V mene Krista.

Na Zelený štvrtok príde do kín nový film režiséra Kevina Reynoldsa s biblickou tematikou – V mene Krista.

Chceš sa stať odborníkom vo vzdelávaní znevýhodnených detí?

Trnavská univerzita začne od septembra pripravovať budúcich pedagógov na predškolské vzdelávanie v chudobných komunitách na Slovensku a pre rozvojovú...

Trnavská univerzite začne od septembra pripravovať budúcich pedagógov na predškolské vzdelávanie v chudobných komunitách na Slovensku a pre rozvojovú spoluprácu v zahraničí.