Imrich Gazda

Imrich Gazda

Redaktor

Venuje sa náboženským témam, najmä aktuálnemu dianiu v kresťanských cirkvách. Vyštudoval dejepis a náboženskú výchovu, doktorandské štúdium absolvoval v odbore teória a dejiny žurnalistiky. V minulosti pôsobil na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Strana 16

RTVS uvedie dokument Volanie o živote pravoslávnych mníchov

RTVS uvedie dokument Volanie o živote pravoslávnych mníchov

V pondelok o 20:10 bude mať na Dvojke televíznu premiéru dokumentárny film režiséra Erika Prausa Volanie. Cez životné portréty troch mníchov – Gabriela, Vicilentiusa a Nazarija – zachytáva mystickú atmosféru pravoslávneho kláštora Počajevská lavra, ktorý leží nad mestečkom Počajev v Ternopiľskej oblasti na západe Ukrajiny.