Hanns Sauter

Autor (1951) študoval teológiu na univerzitách Würzburg, Viedeň a Freiburg so špecializáciou na teológiu a dejiny kresťanského Východu. Svoje štúdiá ukončil diplomovou prácou o teológii ikon. V súčasnosti pôsobí v Pastorácii seniorov vo Viedenskej arcidiecéze. Popri tom je diecéznym referentom v nadácii Andreas-Petrus-Werk (Catholica Unio), ktorá napomáha vzťahy s východnými cirkvami.

Strana 4

Strana 4