Hanns Sauter

Autor (1951) študoval teológiu na univerzitách Würzburg, Viedeň a Freiburg so špecializáciou na teológiu a dejiny kresťanského Východu. Svoje štúdiá ukončil diplomovou prácou o teológii ikon. V súčasnosti pôsobí v Pastorácii seniorov vo Viedenskej arcidiecéze. Popri tom je diecéznym referentom v nadácii Andreas-Petrus-Werk (Catholica Unio), ktorá napomáha vzťahy s východnými cirkvami.

Strana 3

Nebojte sa!
Nebojte sa!

K dnešnému sviatku Premenenia Pána prinášame úvahu popredného nemeckého teológa, ktorú vybral a preložil Ján Krupa.

Aby boli jedno, ako sme my jedno
Aby boli jedno, ako sme my jedno

Pri príležitosti slávnosti Najsvätejšej Trojice v Katolíckej cirkvi západného obradu prinášame úvahu nad ikonou Najsvätejšej Trojice, ktorú pre čitateľov Postoja vybral a preložil Ján Krupa.

Všetko dáva Svätý Duch
Všetko dáva Svätý Duch

Prinášame úvahu popredného nemeckého teológa o ikone Päťdesiatnice/Turíc k dnešnému sviatku, ktorú pre čitateľov Postoja vybral a preložil Ján Krupa.