Nebojte sa!

K dnešnému sviatku Premenenia Pána prinášame úvahu popredného nemeckého teológa, ktorú vybral a preložil Ján Krupa.

K dnešnému sviatku Premenenia Pána prinášame úvahu popredného nemeckého teológa.

Aby boli jedno, ako sme my jedno

Pri príležitosti slávnosti Najsvätejšej Trojice v Katolíckej cirkvi západného obradu prinášame úvahu nad ikonou Najsvätejšej Trojice, ktorú pre čitate...

Pri príležitosti slávnosti Najsvätejšej Trojice v Katolíckej cirkvi západného obradu prinášame úvahu nad ikonou Najsvätejšej Trojice, ktorú pre čitateľov Postoja vybral a preložil Ján Krupa.

Všetko dáva Svätý Duch

Prinášame úvahu popredného nemeckého teológa o ikone Päťdesiatnice/Turíc k dnešnému sviatku, ktorú pre čitateľov Postoja vybral a preložil Ján Krupa.

Prinášame úvahu popredného nemeckého teológa o ikone Päťdesiatnice/Turíc k dnešnému sviatku, ktorú pre čitateľov Postoja vybral a preložil Ján Krupa.