Hanns Sauter

Autor (1951) študoval teológiu na univerzitách Würzburg, Viedeň a Freiburg so špecializáciou na teológiu a dejiny kresťanského Východu. Svoje štúdiá ukončil diplomovou prácou o teológii ikon. V súčasnosti pôsobí v Pastorácii seniorov vo Viedenskej arcidiecéze. Popri tom je diecéznym referentom v nadácii Andreas-Petrus-Werk (Catholica Unio), ktorá napomáha vzťahy s východnými cirkvami.

Strana 2

Evanjelista Lukáš maľuje Bohorodičku
Evanjelista Lukáš maľuje Bohorodičku

Ikony majú svoje vlastné vyžarovanie a odlišujú sa od ostatnej náboženskej maľby v mnohých ohľadoch. O čo im ide, to môžeme pochopiť pomocou ikony „Evanjelista Lukáš maľuje Božiu Matku“.

Ježiš pred dverami
Ježiš pred dverami

Ježiš, ktorý klope na dvere, je v advente v západnom kresťanstve rozšírenou témou. Vo východnom kresťanstve je neznáma, avšak existujú paralely vo Veľkom týždni.