Potreba obnoviť lásku

Antonovi Fabianovi sa darí zaujať, lebo neoddeľuje biblické a evanjeliové texty, ich sémantiku od bežného, súčasného života kresťana.

Antonovi Fabianovi sa darí zaujať, lebo neoddeľuje biblické a evanjeliové texty, ich sémantiku od bežného, súčasného života kresťana.