Dušan Damián Brezány

Dušan Damián Brezány

Doktor filozofie, historik - genealóg, básnik, textár a spisovateľ. Začínal ako literárny bloger na portáli vydavateľstva Enigma. Neskôr sa počas vysokoškolských štúdií venoval najmä genealógii a heraldike, teda tvorbe rodokmeňov a erbov. Jeho odborom je ranostredoveká kresťanská filozofia. Od roku 2015 pôsobí na Cirkevnej základnej škole NARNIA v Bratislave, v súčasnosti ako učiteľ dejepisu. Je ženatý a žije v Bratislave.