Jana  Vinterová

Jana Vinterová

Redaktor

Mamka troch detí, členka Slovenského skautingu, členka Fóra pre kultúru. Vyštudovala učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a etickej výchovy na Prešovskej univerzite. Autorka knihy Spoľahni sa (Pohľad do duše skauta). Venuje sa jazykovým korektúram textov.

Strana 2

Európsky TD

Európsky TD

Prvý októbrový týždeň je vyhlásený za Európsky týždeň dojčenia. Po augustovom Svetovom týždni dojčenia sa natíska otázka, či toho nie je už priveľa. Je však istý predpoklad, že ani nie. Pravdepodobne aj vďaka takýmto festivalovým podujatiam a aktivitám, ktoré ich sprevádzajú, je mienka spoločnosti po dlhých desaťročiach preferovania umelého mlieka výrazne naklonená dojčeniu.
WBW

WBW

1. až 7. august je už tradične vyhlásený za svetový týždeň dojčenia. V roku 1992 ho založila Svetová aliancia na podporu dojčenia (WABA), Detský fond Spojených národov (UNICEF) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Heslom tohtoročného týždňa dojčenia je „Dojčenie nám uľahčuje život“. Hlavnou témou je využiť dojčenie ako jednoduchú formu starostlivosti o dieťa a vďaka tomu žiť aktívne.
Strana 2