Od znovuzrodenia Gréckokatolíckej cirkvi uplynulo 50 rokov

Odvahe, nadšeniu a zapáleniu najmä košických duchovných aj laických veriacich v prelomovom roku 1968 vďačia gréckokatolíci dodnes za to, že Gréckokato...

Odvahe, nadšeniu a zapáleniu najmä košických duchovných aj laických veriacich v prelomovom roku 1968 vďačia gréckokatolíci dodnes za to, že Gréckokatolícka cirkev obnovila svoju činnosť.