David P. Goldman

David P. Goldman

Americký ekonóm, esejista portálu Asia Times s bohatými informáciami z prostredia tajných služieb. Napísal knihu Ako umierajú civilizácie (a prečo islam umiera tiež).

Strana 2