Ani reformácia, ani osvietenstvo. Islam potrebuje uznať náboženskú slobodu

V protiklade k tomu, čo často zaznieva v západných médiách, islam nepotrebuje ani reformáciu, ani osvietenstvo. Islam musí – a aj môže – nájsť vo vlas...

V protiklade k tomu, čo často zaznieva v západných médiách, islam nepotrebuje ani reformáciu, ani osvietenstvo. Islam musí – a aj môže – nájsť vo vlastnej tradícii zdroje na obranu základného ľudského práva na náboženskú slobodu.