Daniel Černý

Daniel Černý

Obhájil doktorát o gréckokatolíckej cirkvi v Amerike na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme