Morálny pokrok?

Nie je vôbec žiaden dôvod, prečo by nám to, že žijeme v roku 2017, malo automaticky dávať morálnu nadradenosť.

Nie je vôbec žiaden dôvod, prečo by nám to, že žijeme v roku 2017, malo automaticky dávať morálnu nadradenosť.