Barbara Alandová

Emeritná profesorka cirkevných dejín a výskumu textu Nového zákona v nemeckom Münsteri.