Bagus Kisworo

Bagus Kisworo

Rodený Indonézan, pôsobí ako odborný asistent na Pedagogickej fakulte Štátnej univerzity v Semarangu. Venuje sa neformálnemu vzdelávaniu a je vedúcim laboratória pre vývoj učebných zdrojov pre neformálne vzdelávanie. Venuje sa tiež komunitným aktivitám na podporu vzdelávania a vedie Pedagogickú asociáciu mesta Semarang.

Strana 1

Strana 1
Denník Svet kresťanstva