Anton Hykisch

Anton Hykisch

Anton Hykisch (1932) je spisovateľom, pôsobil ako veľvyslanec Slovenskej v Kanade. Je autorom vyše 30 kníh, hoci po roku 1968 mal zakázané publikovať. Je autorom esejí, literatúry faktu a rozhlasových hier.V januári 1998 mu prezident republiky prepožičal štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy.

Strana 1

Verte cisárovi
Verte cisárovi

Čítanie na nedeľu bude dnes úryvkom z historického románu o Jozefovi II. Týmto textom si zároveň pripomíname výročie smrti Antona Bernoláka. Zomrel 15. januára 1813.

Príbeh neumierajúcej nádeje
Príbeh neumierajúcej nádeje

Nezmenení ľudia nemôžu vytvárať lepšiu spoločnosť. Tu kdesi je aj omyl s kresťanstvom v politike. Politickej strane nepomôžu kresťanské nálepky.

 Dobrá (vianočná) správa
Dobrá (vianočná) správa

„Či neprichádza nad človekom chvíľa, keď nič neznamená?“ pýta sa Korán v súre 76. Taliansky teológ Luigi Giussani píše, že práve v najhlbšej opustenosti sa človek nachádza na prahu najvyššej nádeje. Celkom absurdnej. Musí prijať informáciu, že človek, ktorý sa v Palestíne narodil pred dvetisí...

Chrániť pravdu o rodine
Chrániť pravdu o rodine

„Are you family oriented?“ Ste rodinne založený? Tak znela častá otázka, ktorou ma prepadávali na spoločenských podujatiach počas rokov diplomatického pôsobenia v Kanade. Byť rodinne orientovaným patrí v severnej Amerike k dobrému tónu. Nikdy v živote som sa nenachodil toľko na spoločenské podujati...

Globalizačné trendy, kultúra a národ
Globalizačné trendy, kultúra a národ

Existujú slová, s ktorými zachádzame neopatrne, pohadzujeme ich ako tenisové loptičky. Jedným z nich je globalizácia. Pre väčšinu kresťanov je synonymom zla, strašidlom, čo obchádza svet a chystá sa nás zničiť. I v prípade globalizácie málo informovaný kresťan naletí na povrchné a účelové formulácie...

Strana 1