Andy Skubla

Strana 1

Odvolanie arcibiskupa Bezáka - dva roky po
Odvolanie arcibiskupa Bezáka - dva roky po

Súhlasím s názorom Dr. Jána Čarnogurského, že “laici môžu vyťahovať a spájať fakty a pokúšať sa vysvetliť rozhodnutie pápeža” a nemusí to nutne znamenať jeho neprijatie. robert_bezak_21.jpg Je vhodné na úvod pripomenúť slová sv. Jána XXIII.: “Človek má prirodzené pr...

TÉMA: Cirkevný právnik Dr. Edward Peters z USA o odvolávaní biskupov
TÉMA: Cirkevný právnik Dr. Edward Peters z USA o odvolávaní biskupov

Blahoslavený pápež Ján Pavol II. v Apoštolskej konštitúcii Sacrae disciplinae leges, ktorou v roku 1983 uviedol revíziu kánonického práva, zdôraznil, že úloha nového kódexu cirkevného práva sa odvodzuje od hlavného úmyslu, ktorý mal koncil, a tým je celková obnova kresťanského života. Majúc na zret...

Strana 1