Andrzej Stasiuk

Poľský spisovateľ, esejista a vydavateľ.