Andrej Imrich

Strana 1

KÁZEŇ biskupa IMRICHA: Kde je láska, tam minimum je maximom
KÁZEŇ biskupa IMRICHA: Kde je láska, tam minimum je maximom

nar22.jpg Antickí filozofi považovali pohanské náboženstvo za vec životného štýlu a nie za vec pravdy. Toto náboženstvo ustrnulo pri mýtoch, o ktorých každý vedel, že sú neskutočné. Prijímali sa ako zvyk, ako životný štýl, alebo forma usporiadania života. Boh antickýc...

VEĽKONOČNÉ ZAMYSLENIE BISKUPA IMRICHA: Je možné pochovať pravdu?
VEĽKONOČNÉ ZAMYSLENIE BISKUPA IMRICHA: Je možné pochovať pravdu?

Sú veci, ktoré by sme najradšej dostali do hrobu, aby sme sa ich mohli navždy zbaviť. Sú totiž nepríjemným svedkom našich hriechov, alebo sú pre nás výzvou, aby sme zdokonalili svoj život. Niekedy nás obmedzujú v našej požadovačnosti. Tým nás oberajú o pokoj a strpčujú nám život. Takýto nepokoj sp...

NÁZOR: Biskup Imrich o odluke cirkvi od štátu
NÁZOR: Biskup Imrich o odluke cirkvi od štátu

Ak má prísť k zmene financovania cirkvi, tak základný dôvod vidím v tom, aby daňovníci, ktorí sú neveriaci, nemali pocit, že prispievajú na cirkev, ktorej služby odmietajú. Aktuálna diskusia o odluke cirkvi od štátu má základný nedostatok v tom, že pojem „odluka cirkvi od štátu“ nie je jasne zadefin...

Strana 1