Andrea Šalková

Strana 5

Prostitútky na reťazi
Prostitútky na reťazi

Glosa. To vám je taký zaujímavý žurnalistický žánrik. Nie veľmi dlhý, nie veľmi starý. Občas vtipný, občas zaujímavý. Napriek tomu, že by mala rozoberať aj nejaký ten fakt, je ostrejšia ako komentár. No našťastie stále prezentuje subjektívny názor autora na vec. Prečo to slovíčko „našťastie“? Ten n...

Sviečková manifestácia ako energia slovenskej spoločnosti
Sviečková manifestácia ako energia slovenskej spoločnosti

Pred dvadsiatimi rokmi obyčajní ľudia s obyčajnou vernosťou tvorili dejiny. Takto sa v utorok prihovoril prítomným Ján Čarnogurský pri príležitosti 20. výročia Sviečkovej manifestácie. Ubehli dve dekády rokov. Dve desaťročia transformácie z totalitného štátu na demokratický. Nostalgia, oslava, výzva...

Strana 5