Alfons Fürst

Alfons Fürst

Je profesorom starovekých cirkevných dejín a patrológie na Münsterskej univerzite.

Strana 1

Strana 1