Alexander Tomský

Alexander Tomský

Český politológ a vydavateľ. V 1980-tych rokoch v Londýne viedol exilové vydavateľstvo Rozmluvy a spolupracoval na pašovaní zakázanej literatúry do Československa. V Keston College spolupracoval s poradcami Margaret Thatcherovej.