Alexander Cipko

Alexander Cipko

Ruský sociálny filozof a politológ (nar. 1941), pracuje v Inštitúte medzinárodných ekonomických a politických štúdií Ruskej akadémie vied. Pred rokom 1990 poradca A. Jakovleva, tvorcu Perestrojky, potom pracoval pre Gorbačovovu nadáciu.