Aký postoj majú kandidáti na ústavných sudcov k registrovaným partnerstvám?

Väčšina odpovedí kandidátov bola v otázke registrovaných partnerstiev, homosexuálnych manželstiev a adopcie detí homosexuálmi vyhýbavá a nejasná.

Väčšina odpovedí kandidátov bola v otázke registrovaných partnerstiev, homosexuálnych manželstiev a adopcie detí homosexuálmi vyhýbavá a nejasná.