Adam Takáč

Adam Takáč

Redaktor

Študoval žurnalistiku na Katolíckej univerzite v Ružomberku a na Univerzite Komenského v Bratislave. Venuje sa spoločenským témam.

Strana 29

Stránky, ktoré ma obviňujú z herézy nečítam, povedal pápež

Stránky, ktoré ma obviňujú z herézy nečítam, povedal pápež

„Keď vnímam odpor, snažím sa o dialóg, pokiaľ je možný. Niektoré jeho prejavy však prichádzajú od ľudí presvedčených, že vlastnia práva doktrinálneho učenia a obviňujú ťa, že si heretik. Keď v týchto ľuďoch a v tom, čo hovoria a píšu, nenachádzam duchovné dobro, proste sa za nich modlím. Isteže ma to mrzí, ale nemôžem sa týmto pocitom zaoberať...“