Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
23. január 2022

Stavy milosti

V službe autentickej túžby

Autentická túžba je tým ukrytým prameňom v nás, z ktorého vyvierajú všetky nové a tvorivé myšlienky, slová a činy.

V službe autentickej túžby

FOTO – Openverse/Michele Ursino

Celú prvú hodinu v novom roku, teda po vianočných prázdninách, som so svojimi žiakmi strávil tak, že som ich vyzval, aby mi vyjavili slovo, ktoré chcú, aby ich sprevádzalo rokom 2022.

V skutočnosti, to slovo nás predchádza: máme ho už v sebe a ono nás vedie, ale len vtedy, ak ho presne pomenujeme, aby sa aj udialo to, čo ono samo naznačuje, inak ten možný život, ktoré dané slovo nesie, zaniká.

Takže z prvej výzvy roka sa stal taký malý zoznam „synoným“ ich vlastných mien: Výskum, Špeciálny, Kultivovať, Objavy, Aktualizácie, Zamerania, Harmónia, Znovuzrodenie, Bádanie, Vynoriť sa, Znovunájdenie seba, Plodný, Teplovzdušný balón, Rozvoj, Iný, Skúsenosť, Zmena... Slová, ktoré zjavujú tú „túžbu“, o ktorej som hovoril minulý týždeň a ktorú by som chcel dnes ešte prehĺbiť.

Ako môžeme objaviť a vyformovať si tento princíp oduševnenia, ktorý v nás prebýva a robí nás schopnými rozhojňovať život neslýchaným a radostným spôsobom?

Autentická túžba je tým ukrytým prameňom v nás, z ktorého vyvierajú všetky nové a tvorivé myšlienky, slová a činy, ale často je ten prameň pochovaný pod nánosmi falošných túžob vyvolaných dominantnou kultúrou a zraneniami, ktoré máme. Ale iba voda z tohto prameňa privedie každého jedného z nás do zasľúbenej zeme.

Autentická túžba je rozpoznateľná, pretože je naozaj slobodná, originálna, smelá, plodná, nikdy život neuháša a dokonca je schopná prijať námahu a úsilie ako materiál svojho uskutočňovania sa: kto z nej čerpá, zavlažuje a premieňa vyprahnutosť poľa na záhradu. Autentická túžba nás vedie k tomu, aby sme sa postavili za niečo, za čo sme ochotní dať (svoj) život, za kúsok sveta, pre ktorý sme zistili, že sme nenahraditeľní: je to uskutočnená jedinečnosť, ktorá sa stala telom.

Ako však môžeme objaviť tento prameň, aby sme z neho mohli neustále čerpať?

Stav milosti je splynutím lásky a povinnosti. Zdieľať

Na túto otázku nám odpovie jedna postava, ktorú som si obľúbil v krásnej knihe W. Somerseta Maughama Maľovaný závoj (The Painted Veil), ktorá sa prihovára Kitty, nešťastnej hlavnej hrdinke románu: „Pamätaj, že plnenie povinností nie je ničím a že ich plnením si nezískaš viac zásluh ako umývaním rúk. Jediné, čo sa počíta, je láska k povinnosti; keď sa v tebe láska a povinnosť zjednotia, budeš v stave milosti a budeš sa tešiť zo šťastia, ktoré prevyšuje každé chápanie.“

Stav milosti je splynutím lásky a povinnosti: keď konáte z lásky a pre lásku. Keď študujem, vysvetľujem, píšem, aj keď ma to stojí námahu, som v stave milosti a táto námaha sa premieňa na svetlo ako dynamo na bicykli, pretože pocit života plného zmyslu prevláda nad všetkým ostatným.

V živote sú aj chvíle, keď sa mi zdá, že v ňom prevláda tá nešťastná povinnosť (bez milosti), keď sa mi zdá, že robím veci len preto, že sa musia urobiť: nákupy, domáce práce, domové schôdze... ale potom hľadám spôsoby, ako priviesť vodu túžby aj do týchto „polí“, aby som ich premenil na stavy milosti (idem nakupovať a predstavujem si, čo a pre koho vytvorím, zatiaľ čo upratujem, počúvam audioknihu, zúčastňujem sa na zasadaní a snažím sa nájsť riešenia, ktoré by uľahčili prácu druhým).

Všetko toto dokážeme zvládnuť, ak sa oslobodíme od túžob, o ktorých si myslíme, že sú naše – zvnútornili sme si ich až do takej miery, že ich považujeme za svoje – a ak sa dáme do služieb autentickej túžby.

Falošné túžby nás skutočne privádzajú do stavu „nemilosti-nešťastia“, ako to dokonale vyjadruje Mariangela Gualtieri v týchto veršoch zo svojej básne Keď som nezomierala (Quando non morivo):

Tento deň, ktorý som stratila

a ktorý nepriniesol

ak nie smútok, tak puntičkárstvo

svojej skromnej hromady

prác.

 

Inzercia

Tento deň, ktorý som stratila

a bola vo vyhnanstve

v šatách, ktoré neboli moje,

a v topánkach, ktoré ma tlačili,

a s taškami, ktoré som nerozpoznávala,

a ja som len bežala, bežala som presne načas,

no bez toho, aby som mala aspoň pre niekoho

nejaký ten dar. Iba prázdne, plytké

dýchanie. Ako potvrdenie toho, že s neláskou,

aj keď toho robíte veľa, všetko však zostáva nedokončené.

Pravá túžba privádza k rozkvetu náš pozemský život, zatiaľ čo falošné túžby ho robia neplodným. Zdieľať

Deň bez skutočnej túžby je prázdny.

Ak nechceme viac prežívať prázdne dni, musí byť zdroj nášho konania (túžba) oslobodený od nelásky a nasmerovaný k zemi, ktorá čaká na nás, aby sme sa o ňu postarali, aby tak mohol byť každý náš počin plný milosti.

Pravá túžba privádza k rozkvetu náš pozemský život, zatiaľ čo falošné túžby ho robia neplodným. Výchova a vzdelávanie nám slúžia na to, aby sme uvoľnili a umožnili tok našej autentickej túžby.

Majúc na zreteli tento cieľ, Massimo Recalcati, taliansky psychoterapeut a akademik, hovorí o pedagógovi ako o tom, kto je povolaný k tomu: aby bol prvým svedkom autentickej túžby; aby dal dieťaťu/dospievajúcemu pocítiť, že je chcené/milované; aby mu zároveň postavil mantinely (teda aby dieťa malo skúsenosť istých hraníc a zákazov), aby sa prýštiaca túžba dieťaťa/dospievajúceho nezablokovala alebo nerozptýlila (ak je potlačená, tak sa energia zdravých nositeľov túžby nevyhnutne stáva deštruktívnou alebo autodeštruktívnou), ale aby sa nasmerovala do svojho „poľa“; a aby pri tom všetkom nestaval ohrady (strachu, nedôvery, dusivých očakávaní, kontroly, viny, ľahostajnosti...), ktoré by urobili z čistej pramenitej vody vodu stojacu, lebo vyprahnutá zem očakáva od každého nového človeka len živú vodu.

Táto voda premieňa našu zem na záhradu, na ten raj, o ktorom sa príliš často domnievame, že sme ho stratili, hoci v skutočnosti čaká len na nás, kým sa doň vyberieme tou skutočnou túžbou a nezabudneme si pri tom vyhrnúť aj rukávy, aby sme priložili ruku k dielu.

 

 

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.