KOMENTÁR: Radičová sa môže mýliť, Gašparovič klame

Voľby sú nielen otázkou morálky, ale aj dôvery. Kandidát, ktorý je za ochranu života iba dovtedy, kým to tvrdí Robert Fico, nemôže byť pre kresťana dôveryhodný.

Takzvaní „single issue voters“ (voliči rozhodujúci sa na základe jednej témy, napr. podľa „témy potratov“) zase zlyhávajú v tomto: slepo dôverujú, že kandidát bude konať podľa svojich vlastných slov. V našej postkomunistickej dobe je však takáto dôvera v politikov (najmä ak ide o postkomunistov) naivná a hlúpa.

Potrebujeme takú politickú konšteláciu, v ktorej budeme môcť konať slobodne a v prospech spoločného dobra. Ide o to vytvoriť atmosféru, v ktorej budú svetonáhľadové otázky verejne diskutované. Iba v takejto diskusii sa tvorí úsudok. Zodpovednosť nesieme my, kresťania. Hovoríme, že šírime pravdu o človeku a nádej. Ukážme ľuďom, akú nádej v sebe nosíme a z čoho ona pramení.

Od vnútornej sily, dynamiky a jednoty kresťanov závisí, či táto kultúra bude kresťanská. Nie však útočne, rapsodicky, výbušne, ale mierne, až mramorovo chladne, kvalitne artikulovanou a dobre mierenou argumentáciou. Iba tak možno osvetliť pravdu o človeku, aby jej „ľudia dneška“ porozumeli. Až z vnútorne transformovanej kultúry môže vzísť politická reprezentácia, ktorá bude prijímať zákony v súlade s prirodzeným zákonom. A napokon z nej vzíde aj slobodné rozhodnutie väčšiny chrániť skutočnú slobodu každého, vrátane detí za brušnou stenou matky. Mikloškových 5% je dôkazom, že žiadne skratky neexistujú, treba prejsť celú cestu. Vláda jednej strany a atmosféra ľahostajnosti bude v tomto omnoho ničivejšia, než atmosféra ideového bojiska. Ale ako môže takéto bojisko vzniknúť vo verejnom priestore, v ktorom najvyšší činiteľ žiadnu ideu nemá?

Voľby sú vecou dôvery. Radičová sa môže mýliť, ale Gašparovič klame. Nemusíme ísť voliť a možno tak získame pocit, že naše svedomie je čisté. Čisté ako ruky Pontia Piláta.

Ja volím kladivo na postkomunistov. Volím Ivetu.

Marek Hrubčo
autor je analytik a prekladateľ, spoluzakladateľ Fóra pre kresťanskú kultúru

Foto: flickr.com

• Ak sa Vám článok páčil, podporte ho navybrali.sme.sk

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo