Rusko: Rodí sa nová pravoslávna ideológia?

Rusko: Rodí sa nová pravoslávna ideológia?

Moskovský patriarcha Kirill zakročil proti Sergejovi Čapninovi, ktorý otvorene kritizoval smer, akým sa uberá ruská cirkev.

Po rozhodnutí patriarchu Kyrilla prepustiť ho z pozície šéfredaktora Žurnálu Moskovského patriarchátu, 47-ročný novinár Sergej Čapnin 22. decembra 2015 poskytol dva rozhovory ruským internetovým denníkom Slon.ruColta.ru, v ktorých označil patriarchovo rozhodnutie odstrániť ho z pozície za „politicky“ motivované, funkciu zastával Čapnin uplynulých šesť rokov.

Sergej Čapnin.

Podľa Čapnina jeho referát „Pravoslávie vo verejnom priestore: vojna a násilie, hrdinovia a svätci“, ktorý 9. decembra 2015 predniesol v Carnegie Moscow Center a potom publikoval v plnom znení na svojej internetovej stránke, poslúžil patriarchovi len ako vhodná príležitosť zbaviť sa ho, lebo už predtým ho viackrát vyzvali, aby sa zdržal verejnej kritiky na adresu vedenia ruskej pravoslávnej Cirkvi. Za svoj najkritickejší príspevok v roku 2015 Čapnin označil článok A Church of Empire (Cirkev impéria, preklad textu vyjde v blízkom čase na stránke Postoja), ktorý v polovici novembra 2015 publikoval v prestížnom americkom konzervatívnom mesačníku First Things. Zo strany Moskovského patriarchátu si zaň vyslúžil oficiálne písomné napomenutie a zákaz poskytovať rozhovory a zúčastňovať sa na zahraničných konferenciách bez súhlasu metropolitu Hilariona (Alfejeva), vedúceho Oddelenia pre vonkajšie vzťahy Moskovského patriarchátu.

Kremeľ.

Strata zamestnania ho nezaskočila 

Sergej Čapnin si dobre uvedomoval, že jeho kritické články by mohli vyústiť do straty zamestnania, ale – ako priznáva v rozhovore pre Slon.ru – „byť v pravoslávnej Cirkvi je pre mňa veľkým privilégiom. A zvlášť ako kresťan som povolaný hovoriť pravdu. Na rozdiel od politických strán a verejných organizácií je Cirkev špeciálnym organizmom. Evanjelium je výzvou k slobode v Kristovi. Dostalo sa mi obvinení, že môj postoj nekorešponduje s oficiálnym postojom ruskej pravoslávnej Cirkvi. Podľa mňa sú však všetky reči o ´oficiálnom postoji Cirkvi´ len nešikovnou rétorikou, ktorá zakrýva formovanie novej pravoslávnej ideológie. Zdá sa, že niekto si želá, aby bola povinná aspoň pre všetkých zamestnancov oficiálnych inštitúcií Cirkvi. Mne sa však vidia ako neprimerané požiadavky riadiť sa oficiálnym postojom pri nedogmatických a nedoktrinálnych témach“.

Úzka interakcia medzi Cirkvou a štátom     

Ruské farnosti tvoria ľudia s rozličnými politickými názormi, členovia rozličných politických strán a sociálnych hnutí. Sú zjednotení v Kristovi. No povedať, že preto musia mať aj jedinú ideológiu, to podľa Čapnina protirečí cirkevnej tradícii. Za nebezpečný považuje už samotný pokus vytvárať takúto ideológiu. Pre ruskú Cirkev sa úzka spolupráca so štátom stáva veľkým problémom. Dnes Cirkev spája veriacich  nielen Ruskej federácie, ale aj celého post-sovietskeho priestoru: Kazachstanu, Tadžikistanu, Ukrajiny, Bieloruska a Pobaltska. Pre úzku interakciu medzi Cirkvou a štátom sa problémy, ktoré existujú vo vzťahoch medzi štátmi, premietajú aj na Cirkev. Podľa Čapnina „toto jej zaiste nie je na prospech“.

Sergej Čapnin: Byť v pravoslávnej Cirkvi je pre mňa veľkým privilégiom. A zvlášť ako kresťan som povolaný hovoriť pravdu. Zdieľať

V Carnegie Moscow Center Sergej Čapnin hovoril o problémoch násilia v pravoslávnom svete. Hovoril o rétorike vojny a ospravedlňovania násilia, ktoré existujú v cirkevnom prostredí. „Keď protojerej Vsevoloď Čaplin povedal, že vedieme ´svätú vojnu´ v Sýrii, zostal už len krôčik k tomu, aby sa začalo takto hovoriť aj o Ukrajine“. Požiadavka takejto interpretácie už existuje. A ak sa nič nezmení,  čoskoro povedia, že boj za „ruský svet“ (russkij mir) na Ukrajine je tiež ´svätou vojnou´. A toto bude mať vážne následky“. Podľa Čapnina takéto tvrdenia už zaznievajú z úst laických radikálov. Treba ich zastaviť, lebo v opačnom prípade sa vojenským zásahom môže dostať nielen morálneho ospravedlnenia, ale aj istého druhu „božskej autorizácie“. Podľa Čapnina však „takéto ospravedlnenie pre vojnu nie je možné, pretože evanjeliový príkaz je nesporný: blahoslavení tvorcovia pokoja“.

Nové mlčanie

Za riaditeľa oficiálneho mesačníka Moskovského patriarchátu Čapnina menoval patriarcha Kyrill hneď po svojej intronizácii v roku 2009. Ako povedal Čapnin pre internetové noviny Slon.ru, poznali sa už od polovice 90. rokov a vtedy medzi nimi vládli veľmi priateľské vzťahy. Patriarcha ho poveril, aby zreorganizoval časopis a plne súhlasil s jeho návrhom, aby v pastoračnom časopise adresovanom kléru a angažovaným laikom bola popri oficiálnej časti aj neoficiálna, v ktorej by sa diskutovalo o skúsenosti Cirkvi v modernom svete. Ako Čapnin priznal, nešlo o jeho myšlienku, lebo takto koncipované boli publikácie už počas zlatého veku ruského cirkevného žurnalizmu na konci 19. storočia. Táto oživená tradícia však pretrvala len niekoľko rokov. Okruh tém sa začal postupne zužovať, niektoré diskusné materiály boli definované ako „nežiaduce“ a metropolita Hilarion (Alfejev), vedúci Oddelenia pre vonkajšie vzťahy Moskovského patriarchátu, sa začal meniť z predsedu redakčnej rady na cenzora časopisu, ku ktorému sa potom pridal ďalší cenzor, protojerej Oleg Korytko, vedúci patriarchálneho cenzorského úradu. Okruh autorov sa rýchlo zužuje: tak kňazi ako i biskupi odmietajú spolupracovať aj s oficiálnym časopisom Cirkvi, pretože majú strach hovoriť. Videli, čo sa stane tomu, kto povedal, že takto to nejde.

Moskovský patriarcha Kirill.

Ako to už v ruských cirkevných kruhoch spravidla býva, Čapnin odišiel z postu riaditeľa Žurnálu Moskovského patriarchátu po dohode na vlastnú žiadosť. Poslednou kvapkou do pohára patriarchovej trpezlivosti bol už spomenutý referát „Pravoslávie vo verejnom priestore: vojna a násilie, hrdinovia a svätci“. Ním Sergej Čapnin vskutku potvrdil, že je ostrým pozorovateľom ruskej Cirkvi a jej vzťahu so spoločnosťou. Situáciu, v ktorej sa nachádza ruská Cirkev, možno podľa Čapnina zhrnúť slovným spojením „nové mlčanie“. „Vo verejnom priestore zaznieva vskutku iba jediný hlas, hlas patriarchu Kyrilla“, píše Čapnin, pričom poznamenáva, že „všetci ostatní spravidla mlčia, nedovoľujú si detailné vyhlásenia, len krátke komentáre.“

Sergej Čapnin: Ak vedieme ´svätú vojnu´ v Sýrii, zostal už len krôčik k tomu, aby sa začalo takto hovoriť aj o Ukrajine. Zdieľať

Podľa Čapnina ide o „nový štýl vedenia ruskej Cirkvi, ktorý jasne ilustruje rastúcu dôležitosť hierarchického vládnutia v živote Cirkvi. Vyjadrené výstižnejšie, ide o chápanie hierarchie ako výlučnej kontroly všetkého patriarchom“. Vo svojom príspevku ďalej kritizuje „mladý episkopát“, vysvätený už patriarchom Kyrillom, ktorý za posledných „päť alebo šesť rokov nepovedal nič“. „Prečo mladí biskupi nehovoria? Nechcú? Nie sú schopní? Alebo majú strach?“ „Toto mlčanie je prestávkou v predvečer veľkých zmien alebo prianím stiahnuť sa z verejného priestoru? Dodnes sú tieto otázky otvorené“.

Vsevoloď Čaplin

Zatiaľ čo Sergej Čapnin bol považovaný za jeden z mála „liberálnych“ hlasov v rámci oficiálneho ruského pravoslávia a jeho nanútený odchod je hodnotený ako zákrok autoritatívneho konzervatívneho patriarchu proti slobode prejavu, oveľa tajomnejšie vyznieva rozhodnutie preorganizovať informačné a sociálne oddelenia Moskovského patriarchátu. V polovici decembra 2015 patriarcha Kyrill ukončil spoluprácu so Sergejom Čapninom a novú pracovnú náplň musí hľadať pre 47-ročného protojereja Vsevoloďa Čaplina, keďže posvätná synoda Ruskej pravoslávnej cirkvi s patriarchom na čele 24. decembra 2015 rozhodla o zlúčení Synodálneho oddelenia pre vzťahy medzi Cirkvou a spoločnosťou, ktorému dlhé roky Čaplin šéfoval, so Synodálnym oddelením pre informácie, čím vzniklo Synodálne oddelenie pre Cirkev, spoločnosť a masmédiá. Do jeho čela však synoda nepovolala Vsevoloďa Čaplina, ale 42-ročného profesora žurnalistiky a politológa Vladimíra Legojdu, ktorý doposiaľ stál na čele Synodálneho oddelenia pre informácie.

Prečo mladí biskupi nehovoria? Nechcú? Nie sú schopní? Alebo majú strach? Zdieľať

Vsevoloď Čaplin v uplynulých rokoch priťahoval na seba neustále pozornosť provokačnými výrokmi proti Západu, multikulturalizmu, homosexuálom a ateistom, takže hovoriť o nejakých liberálnych sklonoch v jeho charaktere nemožno. Žiaden cirkevný predstaviteľ sa neobjavoval v médiách toľko ako Vsevoloď Čaplin. Jeho prepustenie sa na prvý pohľad javí ako kompenzácia za prepustenie Čapnina, v zmysle logiky: konzervatívec za liberála. No špecifická váha oboch osobností je veľmi odlišná: Čaplin bol oporou cirkevnej štruktúry, Čapnin iba jednoduchým vojakom, hoci donedávna najvyššie postaveným laikom v ruskej Cirkvi.

Ivan Hrozný.

Naporúdzi je takáto hypotéza: ruská pravoslávna Cirkev podporovaná putinovským režimom dosiahla v súčasnosti taký stupeň kontroly nad ruským sociálnym životom, ktorý mala len v období medzi vládami Ivana Hrozného a Petra Veľkého, keď sa Moskva osamostatnila spod jurisdikcie Konštantínopolského patriarchátu, a napokon, keď usmerňovala politiku prvých romanovovských cárov. Dnes však jestvuje veľké riziko, že by sa jej to mohlo vypomstiť: ruská spoločnosť je čím ďalej viac unavená z cirkevných vyhlásení proti fajčeniu a nerestiam, proti všetkým právam a proti slobode prejavu, v ktorých bol protojerej Vsevoloď Čaplin vskutku dlhoročným šampiónom. Preto sa posvätná synoda rozhodla už ďalej nevyužívať jeho služby. Kritického exšéfredaktora Čapnina, ktorý skončí najskôr na voľnej nohe, si zahraničie už sotva všimne. Napokon, koľko európskych médií si všimlo jeho nútený odchod z čela redakcie najdôležitejšieho časopisu ruskej pravoslávnej Cirkvi? Ani následné rozhovory, ktoré poskytol ruským internetovým novinám, zďaleka nelámali rekordy čítanosti. A preto ak Sergej Čapnin skončí s kritickými analýzami cirkevnej situácie v Rusku, moskovskému patriarchovi sa opäť podaril šikovný ťah v jeho úsilí zlepšovať obraz pravoslávnej Cirkvi v ruskej spoločnosti a tentokrát šikovnou personálnou politikou.     

Foto: chapnin.ru, wikimedia, flicr

 

 

 

Novinka z vydavateľstva

Posvätné manželstvo

Čo ak je Božím zámerom, aby sme boli v manželstve nielen šťa...

Bestseller o hodnote manželstva

O knihe
Cena u nás: 11,18 €

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo