Červené súkno

„Zmluva sa týka iba katolíkov,“ tvrdil podpredseda ANO Milan Kepeňa krátko predtým, ako vyhlásil, že za osobitne vážny považuje „dosah zmluvy na každého jedného občana“. Atmosféra na tlačovej besede v sídle strany hustla. Noví občania ju zvolali na pompéznejšie odštartovanie svojej petície Za moderné Slovensko. A proti zmluve so Svätou stolicou o výhrade vo svedomí. Citát z jej návrhu, podľa ktorého sa princíp slobody svedomia vzťahuje na všetkých, nezabral. „... katolíkov,“ vytrvalo opakoval podpredseda pre regionálny rozvoj. Na dôkaz pozrel do svojich poznámok a tiež zacitoval: „... zásady vyhlásené Magistériom Katolíckej cirkvi.“ Nie pre každého je však slovíčko Magistérium takým červeným súknom, aby preň nečítali ďalej a nezistili, že ide len o vysvetlenie pojmu „vieroučné a mravoučné zásady“. Skúška pre M. Kepeňu: „Kde sa zmienka o Magistériu presne nachádza?“ „Vy by ste mali vedieť, kde je Magistérium!“ „Ale v návrhu zmluvy...“ „Nemám tú zmluvu.“ Vybavené.

„Zmluva sa týka iba katolíkov,“ opakovala aj podpredsedníčka ANO pre školstvo a vedu Beáta Brestenská. Z mylnej premisy vyvodila základnú námietku slovenských liberálov: „Zmluva rozdeľuje ľudí na katolíkov a ostatných, preto je diskriminačná.“ Ľudia si podľa nej ani neuvedomujú, do čoho všetkého zmluva zasiahne: „Cirkevné školy majú iný obsah vzdelávania. Hrozí, že naše deti nebudú poznať teórie o vzniku vesmíru či o darwinovskej genetike.“ Ako dôkaz uviedla novú učebnicu etiky, ktorú pripravilo cirkevné oddelenie Metodického centra: „Ponúka len kresťanské videnie rodiny – nadradený muž, nevzdelaná žena, autoritatívni rodičia.“ Argumenty až príliš známe. A príliš staré. Skúšobná otázka pre B. Brestenskú by znela, ktoré školy vytrhli z učebnice biológie kapitolu o evolúcii a ktoré katechizmové články zakazujú žene vzdelanie. Bola niekedy na takej vyučovacej hodine a čítala niekedy takú knihu?

„Zmluva sa týka iba katolíkov,“ opakovali podpredsedovia ANO už aspoň tretíkrát. Nech sa veriaci riadia svedomím vo svojich špecializovaných cirkevných inštitúciách. „To v demokratickej spoločnosti úplne stačí,“ vyhlásila B. Brestenská. Súčasná legislatíva výhradu svedomia podľa nej už umožňuje, prijateľný je nanajvýš ďalší slovenský zákon. Medzinárodnú zmluvu nepotrebujeme. A už vôbec nie s Vatikánom. „Chcete teda, aby sa nedodržal záväzok z rámcovej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou z roku 2000?“ zaznela otázka. „Tú zmluvu sme prijímali roku 2003,“ opravila novinárku poslankyňa. Až po krátkej diskusii pripustila omyl. Zato na atmosféru rokovania si pamätá veľmi dobre: „Bola prijatá prirýchlo, pod tlakom. Ako medzinárodná zmluva je ťažko vypovedateľná, ale budeme hľadať cestu, ako to riešiť.“ Podobnú zmluvu má podľa nej iba Poľsko. Kontrolnú otázku o Portugalsku, Nemecku či Slovinsku, aby sme narýchlo spomenuli aspoň štáty, kde sa konkordáty a zmluvy podpisovali len minulý rok, ani netreba klásť...

Zmluvu nemajú, katechizmus nečítajú, dátumy nepoznajú. Ale: „Vraciame sa k téme, ktorú stále udržiavame,“ priznal na rovinu M. Kepeňa. V petičných stánkoch vo všetkých ôsmich krajských mestách zamávajú občanom pred očami osvedčeným červeným súknom. „... iba katolíkov.“

TERÉZIA CEDZOVÁ

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo