KOMETÁR: Potrebujeme maďarského biskupa?

Po roku predseda SMK Pál Csáky oprášil požiadavku maďarského biskupa. Nesvedčí to len o neznalosti princípov Katolíckej cirkvi, ale aj paragrafov štátneho zákona.

Vo februári minulého roka rozhodnutím pápeža Benedikta XVI. došlo k deleniu slovenských diecéz. Medzi najvýraznejších nespokojencov patrila SMK, ktorá protestovala proti nevymenovaniu maďarského biskupa. Ešte pred zmenami sa strana obrátila na Konferenciu biskupov Slovenska (KBS) a v mene 400 000 maďarských veriacich žiadala o biskupa maďarskej národnosti. Pred niekoľkými dňami strana svoju požiadavku zopakovala. „Moderná cirkev nemôže ignorovať petíciu viac ako 50 tisíc veriacich, ktorí svojim podpisom žiadajú zvýšenie úrovne organizácie ich pastorácie,“ píše sa vo vyhlásení podpísanom hovorkyňou Evou Dunajskou. Strana a jej predseda sa svojím konaním pasujú za úplných diletantov.

Po prvé. Akým právom sa SMK pasuje za hovorcu 400 000 maďarských veriacich? Má strana ambíciu transformovať sa zo strany národnostnej na stranu národnostno-náboženskú zastupujúcu len maďarských katolíkov? Len pre spresnenie, petíciu za vymenovanie maďarského biskupa podpísalo len 50 000 ľudí. Ich požiadavku strana tlmočiť môže. Ale čo zvyšných 350 000 duší?

Po druhé. Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou v čl. 3. ods. 1 hovorí: „Katolícka cirkev má výlučné právo stanovovať a meniť svoj právny poriadok, zriaďovať, meniť a rušiť vlastné cirkevné štruktúry, najmä provincie, arcidiecézy, diecézy, eparchie, exarcháty a apoštolské administratúry.“ No comment.

Po tretie. Aj keď to mnohým nie je po vôli, Katolícka cirkev je inštitúciou hierarchickou, nie demokratickou. Hierarchia by mala načúvať hlasu veriacich, ale konečné rozhodnutie, za ktoré sa bude raz zodpovedať, je na nej. V tomto prípade, rozhoduje pápež, nie podpisy na petičných hárkoch.

Po štvrté. KBS vyčlenila špeciálneho biskupa zodpovedného za pastoráciu maďarských veriacich. Je ním pomocný biskup Trnavskej arcidiecézy Ján Orosch. V mestách, v ktorých žije početná maďarská menšina, napr. v Bratislave a Košiciach, sú kňazi maďarskej národnosti alebo hovoriaci po maďarsky vyčlenení pre pastoráciu Maďarov. Biskupi sa usilujú zabezpečiť, aby v maďarských farnostiach pôsobili maďarskí alebo po maďarsky hovoriaci farári a administrátori. Stretávajú sa však s vážnym problémom: v kňazských seminároch študuje nedostatočný počet maďarských bohoslovcov.

Spomínané tlačové vyhlásenie SMK sa končí Ježišovými slovami: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40). Užitočnejšie by bolo, keby predseda SMK namiesto vytvárania umelých problémov častejšie navštívil benediktínsky kláštor, do ktorého sa pravidelne uchyľuje, aby hľadal svoje vnútorné „ja“ a pripomínal si iné Ježišove slová: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ (Mt 9, 37-38).

Imrich Gazda
• Ak sa Vám článok páčil, podporte ho navybrali.sme.sk

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo