Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Zdravotníctvo Spoločnosť
16. jún 2021

Anketa

Je v súčasnej fáze pandémie vhodné očkovať deti do 15 rokov?

Odpovedajú Kristína Visolajská, Miloš Jeseňák, Jiří Šinkora a Miloslav Bahna.

Je v súčasnej fáze pandémie vhodné očkovať deti do 15 rokov?

Ministerstvo zdravotníctva 7. júna spustilo možnosť registrovať na očkovanie proti covidu aj deti od 12 rokov. Po súhlasnom stanovisku Európskej liekovej agentúry má v úmysle povoliť očkovanie aj mladším deťom. Odborníkov sme sa preto opýtali:

Je v súčasnej fáze pandémie vhodné očkovať deti do 15 rokov? Nie je dnes lepšie nasmerovať všetky sily na preočkovanie dôchodcov a staršej populácie, keďže túto vekovú kategóriu ochorenie Covid-19 postihuje najviac?

Tu je krátky výber z ich odpovedí:

Miloš Jeseňák, imunológ

  • Deti a adolescenti predstavujú významnú časť našej populácie, preto je pre dosiahnutie kolektívnej imunity potrebné očkovať aj deti do 15 rokov. Imunitný systém v tejto vekovej kategórii je plne funkčný a očkovanie určite zvládne bez problémov. Pre dosiahnutie plnej ochrany je potrebné očkovanie nielen seniorov a chronicky chorých, ale aj u ľudí okolo nich.

Kristína Visolajská, pediatrička

  • Zavedenie očkovania do 15 rokov je správny krok. Zároveň platí, že každý rodič, ktorý sa pýta, či je očkovanie pre jeho dieťa bezpečné, sa pýta správne. Ale musíme si uvedomiť, že pravdepodobne každý z nás si buď prejde ochorením, alebo sa zaočkuje. Iná možnosť fakticky neexistuje. No jednoznačne je dnes vhodnejšie nasmerovať všetky sily na preočkovanie seniorov.

Jiří Šinkora, biofyzik s doktorátom z imunológie

  • Domnievam sa, že očkovať deti nie je ani vhodné, ani nutné. Čísla z nemocníc a krematórií hovoria jasne - najmenej do veku 35 až 40 rokov väčšinou ide o banálne respiračné ochorenia. Pokiaľ má očkovanie detí chrániť seniorov, tak hlavnou úlohou je preočkovať ohrozenú populáciu a uvidíme.

Miloslav Bahna, sociológ

  • Dôverujem posúdeniu Európskej liekovej agentúry, ktorá vakcínu od Pfizer/BioNTech schválila na používanie u detí od 12 rokov. Ale evidujem opatrnejší postup zo strany nemeckej stálej komisie pre očkovanie, ktorá vzhľadom na ľahký priebeh ochorenia u mladých a malého množstva dát a skúseností s očkovaním v tejto vekovej kategórii nevydala odporúčanie pre plošné očkovanie vekovej kategórie 12-17. A platí, že o tom, koľko ľudí ešte na Covid-19 na Slovensku zomrie, rozhodne najmä to, koľko ľudí vo veku nad 40-50 rokov sa do jesene rozhodne zaočkovať.

 

Miloš Jeseňák, imunológ, Univerzitná nemocnica Martin

Áno - vzhľadom na tempo očkovania v ostatnej časti populácie, riziko prenosu ochorenia na starších členov domácnosti (a spoločnosti), ako aj riziko síce zriedkavých, ale o to závažnejších komplikácií v súvislosti s prekonaním covidu v tejto vekovej kategórii. Deti a adolescenti predstavujú významnú časť našej populácie, preto je pre dosiahnutie kolektívnej imunity potrebné očkovať aj deti do 15 rokov. Aktuálne od 12. roku života, pričom už teraz prebiehajú klinické štúdie aj s mladšími deťmi, kde bude s veľkou pravdepodobnosťou upravená dávka obsiahnutá vo vakcíne. Imunitný systém v tejto vekovej kategórii je plne funkčný a očkovanie určite zvládne bez problémov. Obzvlášť by som zdôraznil potrebu očkovania adolescentov s rôznymi chronickými ochoreniami, ktoré zvyšujú u nich riziko pre Covid-19 a jeho komplikácie. Celá snaha by mala byť zameraná na očkovanie všetkých vekových kategórií, a to súčasne. Samozrejme, seniori a chronicky chorí sú najrizikovejší pre covid, ale pre dosiahnutie plnej ochrany je potrebné očkovanie nielen u nich, ale aj u ľudí okolo nich. 

Kristína Visolajská, pediatrička

Zavedenie očkovania do 15 rokov je správny krok, lebo vakcína na princípe mRNA bola schválená Európskou liekovou agentúrou aj pre túto vekovú kategóriu a na základe dnešných poznatkov je považovaná za bezpečnú. Momentálne sme v období medzi druhou a treťou vlnou a záleží hlavne od miery zaočkovanosti, aká silná bude tretia vlna. Zároveň platí, že každý rodič, ktorý sa pýta, či je očkovanie pre jeho dieťa bezpečné, sa pýta správne. Ochorenie Covid-19 prebieha u 90-95 percent detí bez príznakov alebo len s miernymi príznakmi. Zároveň sa objavili správy, že očkovanie mRNA vakcínou môže vzácne spôsobiť zápal srdcového svalu (myokarditídu), a to najmä u mladých ľudí.

Je teda obava namieste?

V prvom rade si musíme uvedomiť, že pravdepodobne každý z nás si buď prejde ochorením, alebo sa zaočkuje. Iná možnosť fakticky neexistuje. Napriek tomu, že priebeh u detí býva mierny, nie je tomu tak vždy (napr. zápal pľúc). Okrem toho ani deťom a mladým dospelým sa nevyhýbajú aj vážne postcovidové následky, ktoré môžu prísť aj po bezpríznakovom alebo miernom priebehu. Covid-19 u detí môže skomplikovať systémové zápalové ochorenie s názvom MIS-C, ktoré znamená vážny stav dieťaťa. Ak sa nelieči včas a správne, ohrozuje dieťa na živote. 

A čo zápal srdcového svalu po očkovaní? 

Inzercia

Ten sa najčastejšie vyskytuje vo vekovej kategórii 16-17 rokov (35 prípadov na milión dávok), potom nasleduje veková kategória 12-15 rokov (22,5 prípadov na milión dávok). Pre porovnanie, u dospelých medzi 25-39 rokov sa zatiaľ vyskytlo u piatich ľudí na milión dávok. Z uvedeného je zrejmé, že ide o extrémne zriedkavý jav, pričom zatiaľ sa 81 % chorých z ochorenia dostalo bez následkov. Treba si uvedomiť, že zápal srdcového svalu je u detí pomerne častý aj pri iných virózach. Je otázkou ďalších výskumov, či sa skutočne potvrdí vyšší výskyt po očkovaní alebo by títo ľudia myokarditídu dostali aj bez očkovania. Zdá sa, že myokarditída je omnoho častejšia u neočkovaných mladých ľudí v rámci ochorenia Covid-19. Štúdia robená u športovcov naznačuje, že až 2,3 % chorých na Covid-19 zároveň prekonalo nejakú formu zápalu srdcového svalu. Zo všetkých týchto údajov mi zatiaľ vychádzajú výrazné výhody očkovania u detí v tejto vekovej kategórii.

No jednoznačne je dnes vhodnejšie nasmerovať všetky sily na preočkovanie seniorov. Považujem za veľké zlyhanie, že sme doposiaľ neboli schopní zaočkovať maximum najzraniteľnejších obyvateľov Slovenska. Oproti európskemu priemeru výrazne zaostávame a dôvodom je zlý manažment očkovania na viacerých úrovniach, kedy kompetentní (a najmä ministerstvo zdravotníctva) nedokázali zapojiť všetky úrovne zdravotnej starostlivosti do očkovania. Ako jediné pozitívum vnímam fakt, že otvorením čakárne pre deti od 12 rokov môžeme vakcínu podať aj deťom so závažnými ochoreniami (ako napríklad s cukrovkou), pre ktoré ochorenie Covid-19 znamená výrazné riziko.

Jiří Šinkora, český biofyzik s doktorátom z imunológie

Domnievam sa, že očkovať deti nie je ani vhodné, ani nutné. Prakticky sa u nich nákaza SARS-CoV-2 neprejaví vôbec alebo majú veľmi ľahký priebeh covidu. Imunita získaná infekciou je pestrejšia, orgánovo a tkanivovo cielenejšia a zrejme aj silnejšia a trvalejšia než protilátková odpoveď na očkovanie. Otázkou je tých 15 rokov, podľa mojich vedomostí začína detská imunita vyhasínať okolo dvanásteho roku života. Avšak ešte pomerne dlho pretrváva. Čísla z nemocníc a krematórií hovoria jasne - najmenej do veku 35 až 40 rokov sa väčšinou jedná o banálne respiračné ochorenia. Pokiaľ má očkovanie detí chrániť seniorov, tak hlavnou úlohou je preočkovat ohrozenú populáciu a uvidíme.

Používané vakcíny sú najviac vhodné pre najstaršiu populáciu, u ktorej občas nedochádza k zastaveniu infekcie na slizničných povrchoch a koronavírus preniká hlbšie do tela, kde aktivuje obranné mechanizmy, ktoré sú príčinou ťažkých priebehov, niekedy s fatálnym dôsledkom. Pre určité percento seniorov je očkovanie v prípade infekcie jedinou nádejou na prežitie. Zvlášť v období nedostatku vakcín mali byť očkovaní prednostne. Takmer nikdy nie je neskoro, ale každé oneskorenie v tomto prípade znamenalo zbytočné úmrtia.

Ale odhadujem, že než sa nám podarí zaočkovať zvyšok seniorov, celá vec jednoducho zmizne. Nemyslím tým vírus, myslím covid. V Česku úplne viditeľne klesá počet nakazených a chorých. Dnes máme v nemocniciach 150 ľudí s covidom, v polovici marca to bolo 9 500. Zrejme sa našej vláde a jej poradcom podarilo divoko a účinne premoriť obyvateľstvo a stali sme sa kolektívne imúnnymi za cenu povedzme 15-tisíc zbytočne mŕtvych.

Miloslav Bahna, sociológ, Sociologický ústav SAV

Čo sa týka posúdenia bezpečnosti či prospešnosti očkovania v tejto vekovej kategórii, dôverujem posúdeniu Európskej liekovej agentúry, ktorá vakcínu Comirnaty od Pfizer/BioNTech aktuálne v EÚ schválila na používanie u detí od 12 rokov. Evidujem opatrnejší postup zo strany nemeckej stálej komisie pre očkovanie, ktorá vo vekovej kategórii osôb do 18 rokov odporúča očkovať primárne deti s niektorými ochoreniami, deti ktoré prichádzajú do kontaktu s osobami, ktoré sa očkovať nemôžu a mladých vystavených vysokému riziku nakazenia sa v práci.

Vzhľadom na ľahký priebeh ochorenia u mladých a málo dát a skúseností s očkovaním v tejto vekovej kategórii, nemecká komisia minulý týždeň nevydala odporúčanie pre plošné očkovanie vekovej kategórie 12-17. Toto stanovisko bolo vydané v situácii, keď je v Nemecku vo vekovej kategórii 60+ zaočkovaných už takmer 80 % ľudí. Môže sa však, samozrejme, meniť, keď budú k dispozícii podrobnejšie údaje o bezpečnosti vakcín pre ľudí vekovej kategórie 12 až 17 rokov. Iná otázka je, či je to vhodné vzhľadom na stále nízku zaočkovanosť starších vekových skupín na Slovensku, u ktorých sú benefity z očkovania jednoznačne vyššie. Tu by sme mali robiť viac pre to, aby sme dosiahli vyššiu zaočkovanosť starších ako ju máme v súčasnosti.

Stále platí prioritizácia podľa veku, čiže ani dnes žiadny tínedžer nepredbehne seniora v rade na vakcínu, ak sa obaja zaregistrujú do poradovníka. Druhý aspekt však je, že kým máme stále dostatok (prevažne mladých) ľudí ochotných sa očkovať čakajúcich v čakárni, slabne tlak na aplikovanie aktívnejších stratégií očkovania v podobe výjazdových tímov, očkovania vo fabrikách alebo očkovania u obvodných lekárov. Už v januári sme s kolegom odporúčali presunúť možnosť očkovať sa aj do ambulancií obvodných lekárov, ktorých nám respondenti vo výskumoch opakovane označujú ako najdôveryhodnejší zdroj informácií o vakcinácii. Už dnes by jednoznačne čakáreň mala pre staršie vekové skupiny umožňovať vybrať si konkrétny termín a čas očkovania. To by bolo určite komfortnejšie ako aktuálny systém prideľovania termínov.

Tiež by bolo fajn, ak by sme okrem sústredenia sa na celkový počet zaočkovaných naďalej sledovali aj mieru zaočkovanosti podľa vekových skupín. O tom, aká bude jesenná vlna pandémie v nemocniciach a o tom, koľko ľudí ešte na Covid-19 na Slovensku zomrie, rozhodne najmä to, koľko ľudí vo veku nad 40-50 rokov sa do jesene rozhodne zaočkovať.

 

Zdroj Foto: Andrej Lojan, Echo24.cz, osobný archív

Inzercia

Inzercia

Odporúčame