Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Dnes treba vedieť
15. jún 2021, 09:12

Proces s Kočnerom

Najvyšší súd rozhoduje o odvolaniach v kauze vraždy Kuciaka a Kušnírovej

Najvyšší súd rozhoduje o odvolaniach v kauze vraždy Kuciaka a Kušnírovej

Obžalovaný Marian Kočner prichádza v sprievode eskorty na verejné zasadnutie na Najvyššom súde. Foto – TASR/Jaroslav Novák

Prokurátor žiada zrušiť rozsudok Špecializovaného trestného súdu v kauze Kuciak a prípad dať inému senátu. Rozhodnutie sa očakáva popoludní. Kuciakovci si nárokujú od Szabóa jeden milión eur.

Aktualizované o 15:35

Rodičia zavraždeného novinára Jána Kuciaka si nárokujú náhradu nemajetkovej ujmy od Tomáša Szabóa v súhrnnej výške jeden milión eur. Výška nemajetkovej ujmy 70-tisíc eur, ktorú určil Špecializovaný trestný súd (ŠTS) pre každého z rodičov Kuciaka, podľa nich predstavuje odškodnenie pri nedbanlivostnom usmrtení, a nie pri úkladnej vražde. Argumentujú, že smrť vlastného dieťaťa je stratou najcennejšej hodnoty. 

Szabó prostredníctvom svojho obhajcu tvrdí, že jeho prítomnosť na mieste činu nemožno brať do úvahy. Nie je podľa neho preukázané, že mal na tomto skutku participovať. Spochybnil tiež výpoveď Zoltána Andruskóa, ktorý už v kauze úkladnej vraždy uzavrel dohodu a dostal trest 15 rokov odňatia slobody. Odmietol aj participáciu na úkladnej vražde Kuciaka a jeho snúbenice.

Mama zavraždenej Zlatica Kušnírová požaduje prostredníctvom splnomocnenca Romana Kvasnicu doplnenie dokazovania o viaceré dôkazy. Poukazuje na nevysporiadanie sa špecializovaného súdu so všetkými okolnosťami, dôležitými pre rozhodnutie.

Tvrdí, že je nezistiteľné, aké okolnosti mali vplyv na pohľad ŠTS voči dôveryhodnosti Andruskóa pri rozhodovaní o vine Mariana Kočnera a voči Marčekovi v rozhodovaní o vine Szabóa. Poukázala na to, že pri oboch ide o takzvaných kajúcnikov.

Zlatica Kušnírová, matka zavraždenej Martiny Kušnírovej. Foto - TASR/Jaroslav Novák

Myslí si, že senát ŠTS bral do úvahy len časti online komunikácie medzi obžalovanými, ktoré nepreukazovali ich vinu. Upozorňuje na omyl ŠTS pri skúmaní USB kľúčov, keďže jeden z nich nepripustil ako dôkaz. V súlade s odvolaním prokurátora aj Kušnírová požaduje vrátenie veci na ŠTS a požaduje tiež iné zloženie senátu.

Najvysší súd v utorok doplnil dokazovanie odpísaním registra trestov obžalovaného Mariana Kočnera. Uvádza sa v ňom, že bol uznaný za vinného v kauze falšovania zmeniek televízie Markíza, za čo mu bol uložený úhrnný trest v dĺžke 19 rokov.

Prokurátor žiada zrušiť rozsudok súdu v kauze Kuciak a prípad dať inému senátu

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry navrhuje, aby Najvyšší súd zrušil rozsudok Špecializovaného trestného súdu v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Žiada vrátiť vec späť na ŠTS a chce, aby bola vec prejednaná a rozhodnutá v inom zložení senátu špecializovaného súdu.

Uviedol to predseda senátu Najvyššieho súdu Peter Palud. Senát sa zaoberá odvolaniami v kauze Kuciak.

Prokurátor vyjadril obavu, že pôvodný senát ŠTS nemusí niektoré dôkazy opakovane zobrať do úvahy a jednotlivé skutočnosti môže opäť analyzovať izolovane. Zároveň navrhol nový dôkaz, znalecký posudok komunikácie medzi obžalovanými Marianom Kočnerom a Alenou Zsuzsovou. Predmetný znalecký posudok bol vykonaný vo veci prípravy vraždy prokurátorov.

„Okrem iného bolo zistené, že komunikácia obsahuje pasáže, ktoré sa dajú interpretovať inak ako doslovne,“ spresnil Paluda s tým, že tieto osoby chceli podľa prokurátora komunikáciu šifrovať tak, aby boli pre tretiu osobu nezrozumiteľné.

Prokurátor vo svojom odvolaní ďalej poukázal na to, že ŠTS pri zistenom motíve pri Kočnerovi uvažoval izolovane, bez previazania s obžalovanými. Ak by súd uvažoval pri Zsuzsovej v celistvosti, nemal by podľa prokurátora dôvodnú pochybnosť rozhodnúť o jej vine.

Má tiež podozrenie, že súd rozhodol o nevine Kočnera a Zsuzsovej iba preto, aby mohol prezentovať, že nepodľahol tlaku médií. „Podľa prokurátora tomu napomáha aj vyjadrenie Aleny Zs., že bude napokon odsúdená, lebo si to verejnosť a médiá tak želajú,“ uviedol predseda odvolacieho senátu.

Počas druhej prestávky súd umožnil poradu Kočnera so svojím obhajcom Marekom Parom. Predseda senátu po prestávke umožnil, aby obhajcovia mohli sedieť za obžalovanými a dávať im právne rady. Zatiaľ túto možnosť nevyužili.

Rodičia Kuciaka nemajú pochybnosti o objednávateľovi vraždy

Nepriame dôkazy dokazujú, že objednávateľom vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej bol Marian Kočner. Vyplýva to z vyjadrení rodičov novinára k rozsudku Špecializovaného trestného súdu, ktorý v septembri 2020 v tejto kauze oslobodil spod obžaloby Kočnera a Zsuzsovú.

Rodičia Kuciaka prostredníctvom svojho niekdajšieho splnomocnenca tvrdia, že výpoveď Zoltána Andruskóa, ktorý v kauze vraždy novinára uzavrel dohodu a dostal 15-ročný trest odňatia slobody, je verifikovaná polohou jeho mobilného telefónu. Uviedli to vo vyjadrení k rozsudku ŠTS.

Obžalovaný Marian Kočner. Foto - TASR/ Jaroslav Novák

„Ani raz počas trestného konania nepripustil, že by sa mýlil v otázke mena objednávateľa a sprostredkovateľa úkladnej vraždy,“ sprostredkoval ich slová predseda senátu Najvyššieho súdu Peter Paluda. Nesúhlasia ani s tvrdením ŠTS, že úmyslom svedka Petra Tótha je usvedčovať Kočnera ako objednávateľa vraždy. Tvrdia, že výpoveď spolupracujúceho svedka nemá menšiu hodnotu ako iné dôkazy a nemôže byť a priori vylúčená.

Druhým reťazcom nepriamych dôkazov, ktorý podľa nich vedie k objednávateľovi vraždy novinára so snúbenicou, sú informácie zo sledovania novinárov. „Mariana Kočnera priamo spája s vykonávateľmi. Hoci poprel sledovanie novinárov, sledovanie Jána Kuciaka ho spája s jeho vraždou,“ opísal Paluda postoj rodičov Kuciaka. Poškodení sú presvedčení, že Kuciak svojou činnosťou ohrozoval beztrestnosť Kočnera a jeho životný štýl.

Zsuzsová k odvolaniu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry uviedla, že Andruskó klame. Dôkazom má byť, že krivo obvinil Kočnera a Zsuzsovú aj z vraždy inej novinárky. „Hodil to na ňu a na Kočnera len preto, aby sa vyhol doživotiu,“ sprostredkoval jej slová predseda súdu. Zsuzsová tiež tvrdí, že Andruskó mal motív objednať si vraždu Kuciaka.

Právny zástupca Zsuzsovej Štefan Neszméry považuje znalecký posudok Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý analyzuje komunikáciu medzi Kočnerom a Zsuzsovou cez aplikáciu Threema, za účelový.

Zsuzsová požiadala o konanie vo svojej neprítomnosti

Vyhlásenie rozhodnutia Najvyššieho súdu, ktorý sa začal v utorok po 9. hod. zaoberať odvolaniami v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, sa očakáva v popoludňajších hodinách.

Predseda senátu Peter Paluda prvú hodinu verejného zasadnutia začal informovať o rozhodnutí Špecializovaného trestného súdu zo septembra 2020.

Predseda senátu po začatí verejného zasadnutia požiadal príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, aby dali prítomným obžalovaným Marianovi Kočnerovi a Tomášovi Szabóovi dole z rúk putá a uvoľnili im aj nohy.

Následne čítal správu o stave veci so zameraním na otázky, ktoré treba riešiť na verejnom zasadnutí. Informovať začal o rozhodnutí ŠTS zo septembra 2020. Paluda prečítal aj dôvody obžalovania Kočnera, Szabóa a Zsuzsovej. Opísal tiež, ako malo dôjsť k vražde Kuciaka a Kušnírovej. Rovnako aj dôvody, prečo ŠTS oslobodil Kočnera a Zsuzsovú spod obžaloby.

Podľa ŠTS mohla byť komunikácia medzi Kočnerom a Zsuzsovou prostredníctvom aplikácie Threema interpretovaná rôznym spôsobom. „Vylúčený nie je ani ten, ktorý súdu predostreli obžalovaní v rámci svojej obhajoby,“ opísal Paluda uvažovanie ŠTS. Ten v minuloročnom rozsudku uviedol, že nebol jednoznačne preukázaný úmysel Kočnera a Zsuzsovej niekoho usmrtiť.

Inzercia

Verejné zasadnutie na Najvyššom súde. Foto – TASR/Jaroslav Novák

Na verejnom zasadnutí sú prítomní dvaja prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek a Bohdan Čeľovský. Dostavili sa aj Kočner a Szabó, Zsuzsová požiadala o konanie vo svojej neprítomnosti.

Na zasadnutí sú aj rodiny Kuciaka a Kušnírovej. Prítomné sú aj desiatky novinárov zo slovenských i zahraničných redakcií.

Rozhoduje senát 2T v zložení Peter Paluda, Dana Wänkeová a Ivetta Macejková. Zaoberá sa odvolaním prokurátora ÚŠP, ako aj odvolaním obžalovaného Szabóa či odvolaním poškodených, respektíve ich splnomocnencov.

Prokurátor tvrdí, že rozsudku predchádzali chyby

Rozsudku ŠTS v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej predchádzalo podľa prokurátora ÚŠP viacero chýb. Žiada doplniť ďalšie dôkazy. Okrem iného komunikáciu medzi Marianom Kočnerom a Miroslavom Konôpkom či Jaroslavom Haščákom. Uviedol to predseda senátu Najvyššieho súdu Peter Paluda na utorkovom verejnom zasadnutí.

Predmetné komunikácie majú podľa prokurátora preukazovať, že obžalovaný Kočner mal byť objednávateľom vraždy novinára a jeho snúbenice. Nesúhlasí tiež so zdôvodnením ŠTS, že výpoveď Zoltána Andruskóa o tom, že si mala u neho Zsuzsová objednať túto vraždu, je nedôveryhodná.

„Samotná okolnosť, že svedok pri vlastnej trestnej činnosti získa benefit za priznanie, nemôže mať zásadný vplyv na hodnotenie vierohodnosti jeho výpovede,“ sprostredkoval Paluda dôvody odvolania prokurátora ÚŠP. Na verifikovanie výpovede Andruskóa požaduje prokurátor vypočutie viacerých svedkov.

Prokurátor sa nestotožnil tiež s tým, že ŠTS spochybnil pravdivosť výpovede kajúcnika Petra T. Senát voči nemu podľa prokurátora pristupoval s predsudkami aj v súvislosti s tým, že je bývalým príslušníkom Slovenskej informačnej služby (SIS).

„Dostatočne dôveryhodne vysvetlil, čo bolo dôvodom na začatie sledovania novinárov, medzi nimi aj Jána Kuciaka,“ uviedol podľa Paludu prokurátor v odvolaní. Prokurátor podotkol, že Peter T. potvrdil odovzdávanie priebežných záznamov zo sledovania týchto osôb Marianovi Kočnerovi.

Obžalovaný Marian Kočner a jeho právny zástupca Marek Para počas verejného zasadnutia na Najvyššom súde. Foto – TASR/Jaroslav Novák

Paluda citoval aj vulgárnu online komunikáciu medzi Kočnerom a Zsuzsovou, ktorá má podľa prokurátora poukazovať na to, že obžalovaní vo svojej komunikácii nenazývali veci pravými menami. Pre nezainteresovaných sa preto mohol javiť tento typ komunikácie úplne bežne. Prokurátor vyjadril nesúhlas s odôvodnením ŠTS, že v tejto komunikácii „nie je možné hľadať inotaje a skryté odkazy“.

Prokurátor tiež poukázal na to, že súd nezobral do úvahy komunikáciu medzi Zsuzsovou a Kočnerom o vypadnutom zube. Tá sa mala uskutočniť krátko potom, ako bol zavraždený novinár so snúbenicou. Po komunikácii s Kočnerom a Andruskóom mal stúpnuť Zsuzsovej pulz na 161 úderov za minútu. „Prokurátor uviedol, že tento údaj je čerpaný z odborného vyjadrenia,“ podotkol predseda senátu.

Senát Špecializovaného trestného súdu oslobodil na začiatku septembra 2020 spod obžaloby v kauze vraždy Kuciaka a Kušnírovej obžalovaných Kočnera aj Zsuzsovú. Szabóa súd uznal za vinného a vymeral mu trest 25 rokov odňatia slobody. Zároveň ho uznal za vinného z vraždy podnikateľa Petra Molnára z Kolárova.

Predsedníčka senátu ŠTS Ružena Sabová v septembri 2020 odôvodnila, že nebolo dokázané, že skutok, z ktorého boli Kočner a Zsuzsová obžalovaní, spáchali. Súd odsúdil Kočnera len za nedovolené ozbrojovanie, a to na peňažný trest 5000 eur alebo na náhradný trest väzenia na päť mesiacov.

Pojednávanie s Marianom Kočnerom a spol. sa začalo v januári 2020. Senát ŠTS zložený z predsedníčky Sabovej a sudcov Ivana Matela a Rastislava Stieranku pojednával 22 dní.

Právoplatne sú v prípade vraždy Kuciaka a Kušnírovej odsúdení Miroslav Marček a Zoltán Andruskó. Za vraždu novinára, jeho snúbenice a podnikateľa Molnára dostal Marček 25-ročný trest odňatia slobody s maximálnym stupňom stráženia. Jeho prípad bol vylúčený na samostatné konanie. Andruskó uzavrel v kauze úkladnej vraždy dohodu. Dostal trest 15 rokov odňatia slobody v strednom stupni stráženia.

Zľava Jana Kuciaková, matka zavraždeného Jána Kuciaka, a Zlatica Kušnírová, matka zavraždenej Martiny Kušnírovej. Foto – TASR/Jaroslav Novák

Kolíková je pripravená využiť dovolanie

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková je pripravená v prípade konečného rozhodnutia Najvyššieho súdu o odvolaniach v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej použiť mimoriadny opravný prostriedok, takzvané dovolanie.

Šéfka rezortu spravodlivosti naznačila, že by tak mohla postupovať v prípade, ak by Najvyšší súd potvrdil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), ktorého senát v septembri 2020 oslobodil spod obžaloby Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú.

Od Najvyššieho súdu je podľa Kolíkovej možné očakávať, že buď potvrdí rozhodnutie ŠTS, alebo mu vec vráti, a tých dôvodov na to môže byť viac. „Ak by aj došlo ku konečnému rozhodnutiu, fakt je, že je tu ešte mimoriadny opravný prostriedok, tzv. dovolanie, a ja ako ministerka spravodlivosti mám oprávnenie prostredníctvom neho istým spôsobom takéto konečné rozhodnutie zvrátiť,“ skonštatovala.

Priznáva, že je dôležité, aby ako ministerka veľmi citlivo pristupovala k tomuto svojmu oprávneniu. Minister spravodlivosti má podľa jej slov dovolanie využiť vtedy, ak po tom, ako sa oboznámil s obsahom spisu, by očakával zásadne iné rozhodnutie. „Ak by som k takémuto záveru došla, dané oprávnenie by som využila,“ deklaruje Kolíková.

Od Najvyššieho súdu, ktorý v utorok rozhoduje o odvolaniach v kauze vraždy Kuciaka a Kušnírovej, sa podľa ministerky očakáva kľúčové rozhodnutie. Ministerka chápe, že odborná, ale aj laická verejnosť očakáva exemplárne odsúdenie za takýto „brutálny trestný čin“, ktorý napokon súvisí aj s právnym štátom, so slobodou prejavu, s prístupom k informáciám.

„Na druhej strane, pre ten naozajstný právny štát považujem za veľmi dôležité, aby boli odsúdení tí, pri ktorých je to jednoznačné a sudca to môže urobiť s pokojným svedomím a vedomím. Vnímam, že v tomto je to aj enormný náklad pre sudcov, aby ostali nezávislí, nestranní, ale zároveň strávili ten obrovský tlak, ktorý tu na nich je a ktorý je prirodzený,“ vyhlásila.

Nakoniec bude podľa ministerky veľmi dôležité, aby všetci dobre rozumeli, prečo súd rozhodol tak alebo onak. Toto považuje za absolútne najpodstatnejší kľúč k tomu, ak chceme na Slovensku hovoriť o právnom štáte a o dôvere v jeho inštitúcie.

Dnes treba vedieť

pred 43 minútami

Počasie: Bude slnečno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Veľmi teplo a miestami dusno. Najvyššia denná teplota 29 až 34, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami väčšinou okolo 27 st. (shmú)

pred 10 hodinami

Ak sa chystáte stráviť letnú dovolenku na Slovensku, zaujímavý tip na návštevu a spoznávanie kultúry a histórie Slovákov ponúka riaditeľ inštitútu INESS Richard Ďurana. Prvé slovenské gymnázium v Revúcej. „Historicky prvé gymnaziálne skúšky dospelosti (dnes maturita) v slovenskom jazyku sa konali v roku 1868 v budove evanjelického kostola v Revúcej. Ich obsahom bol preklad z latinského jazyka do slovenského jazyka a naopak, z gréckeho jazyka do slovenského, kompozícia v slovenskom, maďarskom a nemeckom jazyku, ako aj tri príklady z matematiky a fyziky. Na záver sa študenti podrobili aj ústnym skúškam Pripomínam – ak by ste sa chceli zamyslieť nad penzom vedomostí dnešných študentov - išlo o gymnázium, dnešnú strednú školu."

V pondelok som navštívil budovu prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Dozvedel som sa aj veci, ktoré sú pre študentov v...

Uverejnil používateľ Richard Durana Štvrtok 29. júla 2021
pred 10 hodinami

Inzercia

Inzercia