Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Liberáli verzus konzervatívci Spoločnosť
03. marec 2021

Náboženská sloboda

Vydá sa Amerika kalifornskou cestou?

Povinné transrodové hysterektómie, eutanázie či potraty možno čoskoro budú realitou nielen v Kalifornii.

Vydá sa Amerika kalifornskou cestou?

Foto: TASR/AP Photo/Carolyn Kaster

Liberáli dúfajú a konzervatívci sa obávajú, že Bidenova administratíva premení národné hodnoty a verejný poriadok na „kalifornský“. V nedávnom článku v časopise Los Angeles Times sa uvádza, že: „Zdá sa, že z Kalifornie sa stáva de facto politický think-tank Biden-Harrisovej administratívy.“ Ak to je skutočne tak, nasledujúce štyri roky budú veľkou výzvou pre slobodné vyznávanie viery.

Kalifornská nevraživosť voči náboženskej slobode vyústila do intenzívneho úsilia zlatého štátu obetovať túto základnú slobodu na oltári sekulárnych kultúrnych imperatívov. Pozrime sa spolu na niekoľko nedávnych príkladov.

Po prvé sú to súdy. Myslím si, že najdôležitejším – v súčasnosti prebiehajúcim – prípadom týkajúcim sa náboženskej slobody v Spojených štátoch je Minton v. Dignity Health (Minton je pacient nemocnice a žalobca; Dignity Health je nezisková organizácia v oblasti zdravotnej starostlivosti, pod ktorú spadá viacero nemocníc, pozn. prekl.). Keď vedenie katolíckej nemocnice Mercy San Juan Medical Center v Sacramente, ktorá patrí do reťazca Dignity Health, zistilo, že pacientkina plánovaná hysterektómia súvisí so zmenou pohlavia, zrušilo ju, pretože bola v rozpore so smernicami o zdraví, ktoré majú katolícke nemocnice dodržiavať.

Po prvé, chirurgický zákrok by vyrezal zdravý orgán. Po druhé, hysterektómia by pacientku sterilizovala, čo katolícke morálne učenie nedovoľuje, pokiaľ to nie je nevyhnutné na liečbu závažnej patológie.

Tieto pravidlá nie sú zamerané proti transrodovým pacientom, ale platia univerzálne bez ohľadu na okolnosti. Na tom však nezáležalo a v roku 2019 zažalovali organizáciu Dignity Health za diskrimináciu z dôvodu pohlavia. Prvostupňový súd žalobu zamietol. Odvolací súd však prípad obnovil a rozhodol, že odmietnutie odobrať zdravú maternicu pacientke bolo porušením kalifornského antidiskriminačného zákona, ktorý vyžaduje, aby zdravotnícke zariadenia „poskytovali úplný a rovnaký prístup k lekárskym zákrokom bez ohľadu na pohlavie“.

Ak sa prípad znova dostane pred súd a porota prizná žalobkyni veľké odškodné, môže sa stať, že pre kalifornské katolícke nemocnice nebude možné naďalej fungovať spôsobom, ktorý je v súlade s cirkevnou doktrínou. Prinajmenšom by sa tak urýchlili donucovacie právne kroky proti katolíckym nemocniciam, a to nielen čo sa týka transrodových záležitostí, ale aj v prípade potratov, sterilizácií a asistovanej samovraždy. Samozrejme, o to im aj ide.

Medzitým boli predložené dva návrhy zákonov, ktoré by zásadným spôsobom narušili právo na výhradu vo svedomí v Kalifornii. Prvý sa snaží oslabiť finančnú životaschopnosť katolíckych nemocníc. Podľa súčasného zákona má Kalifornská zdravotnícka univerzita uzavreté zmluvy s katolíckymi nemocnicami o poskytovaní starostlivosti o pacientov a o vzdelávaní študentov medicíny, ktorí nesmú porušiť cirkevné učenie, keď slúžia v katolíckych zariadeniach.

Zákon S.B. 379 by túto efektívnu dohodu zrušil tým, že by univerzite zakázal uzatvárať zmluvy s nemocnicami, ktoré „obmedzujú starostlivosť na základe interných smerníc … ktoré bránia zdravotníckym pracovníkom v danom zdravotníckom zariadení poskytovať typy starostlivosti, ktoré sú autorizovaní vykonávať a na ktoré majú zdravotnícke zariadenia potrebné vybavenie“.

To by prinútilo katolícke aj všetky ďalšie nemocnice s náboženským prepojením, ktoré chcú uzavrieť zmluvu s Kalifornskou zdravotníckou univerzitou, aby povolili potraty, asistovanú samovraždu, predpisovanie antikoncepčných prostriedkov, transrodové operácie a sterilizáciu.

Legislatíva naznačuje, že ideológia v progresívnej politike prevyšuje všetky ostatné hľadiská. Katolícke nemocnice sú hlavným poskytovateľom zdravotníckych služieb pre chudobných. Ak tento návrh vstúpi do platnosti, niektoré katolícke nemocnice prestanú spolupracovať s univerzitou a doplatia na to najmä títo chudobní pacienti.

Inzercia

Druhý návrh zákona sa zameriava na zrušenie práva na výhradu vo svedomí pri eutanázii. Počas procesu legalizácie eutanázie museli predkladatelia sľúbiť, že lekári, ktorí s ňou nesúhlasia, budú môcť odmietnuť akúkoľvek účasť na nej. To viedlo Kalifornskú lekársku asociáciu k zmene postoja voči eutanázii z „nesúhlasného“ na „neutrálny“, čo bolo pri schvaľovaní zákona kľúčové. Ale zákon S.B. 380 by tento sľub porušil tým, že by od všetkých lekárov v Kalifornii vyžadoval, aby sa na eutanázii podieľali, a to buď tým, že ju sami vykonajú, alebo tým, že svojich pacientov odporučia lekárovi, o ktorom je známe, že je ochotný predpísať smrteľnú dávku.

Ak tento zákon schvália, odmietnuť poslať pacienta k ďalšiemu lekárovi by sa „považovalo za neschopnosť získať informovaný súhlas s následnou liečbou“ (trestný čin podľa amerického práva, pozn. prekl.). Inými slovami, odmietnutie nájsť za seba „náhradu“, čiže lekára, ktorý by eutanáziu vykonal, by mohlo mať za následok občianskoprávnu zodpovednosť a/alebo disciplinárne konanie.

Čo to znamená pre zvyšok Ameriky? Bohužiaľ, možno až priveľa. Kalifornia je často trendsetterom, ktorý vedie ostatné progresívne štáty novým politickým smerom, ktorým sa má uberať kultúra. Okrem toho, úspešný aktivizmus v Kalifornii často vedie k tomu, že podobné kroky sa udejú aj inde. Je možné, že práve prípad Dignity Health bol vzorom pre federálnu žalobu proti katolíckej nemocnici v Marylande, ktorá odmietla vykonať transrodovú hysterektómiu.

Iróniou je, že tento prípad je postavený na Klauzule Prvého dodatku americkej ústavy o zavádzaní náboženstva. (Táto doložka nielenže zakazuje vláde ustanoviť oficiálne náboženstvo, ale zakazuje aj neoprávnene uprednostňovať jedno náboženstvo pred druhým, pozn. prekl.) Argumentuje tým, že federálne financovaná nemocnica, ktorá odmieta vykonať chirurgický zákrok na základe náboženského presvedčenia, je ekvivalent pre vládu, ktorá zavádza dogmu.

Kalifornskí politici budú mať počas novej administratívy na federálnej úrovni veľký vplyv. Predtým ako sa viceprezidentka Kamala Harrisová stala senátorkou Spojených štátov, pôsobila ako kalifornská generálna prokurátorka. Počas svojej kariéry podporovala zásahy, ktoré mali negatívny vplyv na náboženskú slobodu. Predložila napríklad návrh zákona, ktorý by zničil Zákon o obnove náboženskej slobody. (Nie náhodou bol nedávno práve tento zákon základom pre rozhodnutie federálneho sudcu v Severnej Dakote o tom, že katolícke nemocnice nemusia vykonávať transrodové operácie.)

Harrisovej nástupca na poste kalifornského generálneho prokurátora a súčasný kandidát na ministra zdravotníctva a sociálnych vecí Xavier Becerra bude možno hádzať náboženskej slobode v sociálnom kontexte polená pod nohy ešte viac. Bol ochotný sa súdiť, aby zabránil Trumpovej administratíve oslobodiť rehoľu Malých sestier chudobných od povinnosti uhrádzať svojim zamestnancom poistenie na potratové a antikoncepčné služby pod hrozbou sankcií podľa zákona Affordable care act. Zastáva tiež názor, že náboženské práva inštitúcií nie sú také silné ako práva jednotlivcov.

Tieto signály sa jednoducho nedajú prehliadnuť. Kalifornia vedie útok proti slobodnému vyznávaniu náboženstva jednotlivcov aj inštitúcií. Cieľ je jasný: nastoliť radikálnu sekulárnu agendu v právnych predpisoch aj praxi v celej krajine. Tí z nás, ktorí veríme, že táto prvá zo slobôd je nevyhnutná na to, aby naša spoločnosť mohla byť skutočne slobodná, by sme si mali opásať bedrá. Čaká nás náročná cesta.

Pôvodný text vyšiel na portáli First things. Uverejnené so súhlasom redakcie. Preložila T. Sedláková.

Wesley J. Smith pôsobí ako vedecký pracovník v Discovery Institute. Napísal niekoľko kníh, najnovšia sa volá Culture of Death: The Age of „Do Harm“ Medicine.

Odporúčame