Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Tlačové správy
22. január 2021

Aby ste mali hojne na každý dobrý skutok

Koledníci Dobrej noviny boli pripravení klopať na dvere, prinášať radostnú zvesť a rozdávať požehnanie do slovenských rodín. Opäť sa túžili podieľať na evanjeliovom posolstve: choďte a hlásajte. Svet totiž potrebuje počuť, že Spasiteľ prišiel, aby nás zachránil. Koronakríza im to však skomplikovala. Nemohli koledovať tradičnou formou, no naďalej chcú prinášať dobrú novinu v Afrike - spoločne s vami.

Aby ste mali hojne na každý dobrý skutok

Koledníci z Dolného Kubína, 2020, Archív Dobrej noviny

Vianočné koledovanie počas korony

26. ročník celoslovenskej koledníckej akcie Dobrá novina je kvôli pandémii koronavírusu výnimočný. Dôsledná príprava opatrení pre tzv. bezpečné koledovanie nás naučila flexibilite, vytrvalosti a schopnosti prijať aj náročné situácie s pokorou a dôverou, že nie všetko je v našich silách a tak je to dobre.

So zavedením všeobecného zákazu vychádzania tesne pred Vianocami bolo zrejmé, že koledovanie nemôže prebehnúť v tradičnej forme návštev od domu k domu. Po posledných konzultáciách s odborníkmi a Úradom verejného zdravotníctva sme všetky prihlásené farnosti vyzvali k zodpovednosti a uskutočneniu koledovania iným, bezpečnejším spôsobom - napríklad formou koledníckeho videa.

Koledníci z Lokce, 2020, Archív Dobrej noviny

Hoci v srdci cítime ľútosť i sklamanie, že sa tohtovianočné koledovanie neuskutočnilo v plnej miere, sme vďační všetkým koledníkom, ktorí počas Vianoc ukázali, že im na diele Dobrej noviny záleží, že túžia ľudí potešiť posolstvom o narodení Božieho Syna a svojím úsilím prispieť k lepšiemu životu ľudí v Afrike. Sľúbili sme, že detské hlasy budú na Vianoce znieť aj počas pandémie. Koledníkov tak bolo možné vidieť a počuť na sociálnych sieťach alebo v médiách, na niektorých svätých omšiach, či v obecnom rozhlase. Na všetkých, ktorí takto prispeli k rozhlasovaniu radostnej zvesti, sme veľmi hrdí.

Počas ťažkých chvíľ, kedy sme museli obmedziť i naše rodinné stretnutia, bola aktivita mnohých farností a koledníkov "v bublinách" veľmi povzbudzujúca. Ich odpoveď na krízu nebola beznádej, ale tvorivosť a odhodlanie aj v ťažkých podmienkach vykonať niečo dobré pre druhých. Za to im patrí obdiv a vďaka.

Naďalej myslíme na ľudí na periférii

Dobrá novina podporuje v subsaharskej Afrike okolo 30 projektov ročne. Zameriava sa na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, ktorých život je ovplyvnený suchom, nedostatkom pitnej vody a potravín, chudobou, chorobami, vojnou. Globálna pandémia koronavírusu pre nich znamená iba ďalšie prehĺbenie týchto ťažkostí.

Pokračovanie našej podpory sa nezaobíde bez vašej pomoci. Je zrejmé, že vykoledovaná suma bude tento rok nižšia ako po minulé roky, čo znamená, že podporu viacerých rozvojových projektov budeme musieť ukončiť. Preto sme sa rozhodli naďalej aktívne oslovovať darcov.

Inzercia

Spoliehajú sa na nás partneri - miestne občianske organizácie, rehole, misionári a diecézne charity - ktorí slúžia chudobným, chorým, obetiam nepokojov či trpiacim v dôsledku celosvetovej pandémie koronavírusu. Práve na ich podporu slúži verejná zbierka, ktorú nám koledníci pomáhajú vykonávať počas svojich vianočných obchôdzok.

Tvárou tohto ročníka Dobrej noviny je Mary Baluka z východnej Ugandy, mladá mamička s tromi deťmi, ktorá žila na okraji spoločnosti. Prijala pomocnú ruku zo strany Arcidiecéznej charity Tororo v podobe kurzov šitia a kaderníctva a vďaka svojej odhodlanosti sa dokázala postaviť na vlastné nohy. Získané zručnosti a osobné úsilie jej priniesli novú šancu na lepší život a zlepšenie životných podmienok pre celú rodinu. Čo je však možno ešte dôležitejšie, Mary prešla aj veľkou osobnou zmenou. Začala si vážiť samu seba, získala späť svoju dôstojnosť a dnes pristupuje k životu, rodine a svojej práci s väčšou zodpovednosťou. Komunita jej opäť prejavuje rešpekt a dokonca sa stáva vzorom a dobrým príkladom pre iné ženy.

Pred Vianocami sme naštartovali i modlitbovú podporu za konkrétnu krajinu - Etiópiu, ktorá sa práve zmieta v ozbrojenom konflikte s ťažkými následkami na civilnom obyvateľstve. Chceme tak zo všetkých síl vykonať pre ľudí v núdzi to najlepšie, čo vieme. Pokračovať v našej práci, umožniť rozvojovú spoluprácu s africkými partnermi, ktorí pôsobia v miestnych podmienkach a vykonávajú službu pre dobro svojich blížnych.

Teraz klopeme na vaše dvere a prosíme vás o dar. Vďaka nemu zaznie ľuďom na periférii dobrá novina, že štedrosť a obetavosť ľudí zo Slovenska im pomáha k lepšiemu životu.

Verejnú zbierku 26. ročníka Dobrej noviny môžete podporiť prevodom/vkladom na bankový účet SK77 1100 0000 0029 4045 7894 s variabilným symbolom 2626 (do poznámky môžete uviesť váš email a adresu). Ďalšie možnosti podpory nájdete na našom webe.

Ďakujeme a slovami svätého Pavla vám vyprosujeme: Nech mocný Boh vo vás rozhojní každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok. (2 Kor 9, 8)

Inzercia

Inzercia

Odporúčame