Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
03. september 2008

Dubček Brežnevovi: Nemôžem ďalej pracovať pri neustálom napádaní. Odídem z funkcie

1968, 13. august, Jalta. - Sovietsky záznam telefonického rozhovoru L. Brežneva s A. Dubčekom z 13. augusta 1968 o neplnení, resp. porušovaní dohôd z Čiernej nad Tisou a z Bratislavy československou stranou. Začiatok rozhovoru 17.35, koniec rozhovoru 18.55. BREŽNEV: Alexander Štefanovič, potrebuje...

1968, 13. august, Jalta. - Sovietsky záznam telefonického rozhovoru L. Brežneva s A. Dubčekom z 13. augusta 1968 o neplnení, resp. porušovaní dohôd z Čiernej nad Tisou a z Bratislavy československou stranou.

Začiatok rozhovoru 17.35, koniec rozhovoru 18.55.

BREŽNEV: Alexander Štefanovič, potrebujem s tebou dnes nutne hovoriť. Volal som skoro ráno, cez deň, ale ty si bol celý ten čas v Karlových Varoch, potom si mi volal, ale ja som si práve išiel pohovoriť so súdruhmi a teraz som sa vrátil. Povedali mi, že u vás zasadá predsedníctvo mimoriadneho zjazdu. Nezdržujem ťa príliš týmto rozhovorom?

DUBČEK: Nie, prosím, súdruhovia mi už povedali, že ste chceli so mnou hovoriť. Práve som sa vrátil z Karlových Varov. Stretli sme sa so súdruhom Ulbrichtom.

BREŽNEV: Ako prebehlo stretnutie?

DUBČEK: Myslím, že prebehlo dobre. Súdruh Ulbricht a súdruhovia, ktorí ho sprevádzali, dnes odcestovali do NDR. Práve som ich vyprevádzal.

BREŽNEV: Máme málo času, preto dovoľ, aby som prešiel priamo k veci. Znova sa na teba obraciam: mám obavu, že prostriedky masovej propagandy nielen nesprávne vysvetľujú naše porady z Čiernej nad Tisou, ale zosilňujú útoky na zdravé sily, hlásajú antisovietizmus a antisocialistické idey. Pritom nejde o ojedinelé vystúpenia, ale o organizovanú kampaň, a súdiac podľa obsahu materiálov, tieto tlačové orgány vystupujú ako hlásna trúba pravicových antisocialistických síl. Na našom politbyre sme jednomyseľne dospeli k záveru, že existujú všetky dôvody, aby sme hodnotili vytvárajúcu sa situáciu ako porušenie dohody dosiahnutej v Čiernej nad Tisou. Mám na mysli dohodu, ktorú sme uzavreli medzi štyrmi očami, mám na mysli dohodu zo stretnutia našich „štvoriek“, mám na mysli dohodu medzi naším politbyrom a predsedníctvom vašej strany.

DUBČEK: Už som vám povedal, aké opatrenia prijímame, aby sme skoncovali s antisovietskymi a antisocialistickými vystúpeniami prostriedkov masovej propagandy. Už som vám povedal, aké opatrenia a v akom poradí budeme robiť. Ale tiež som vám vtedy povedal, že sa to nedá urobiť v jednom dni. Potrebujeme k tomu čas. Nemôžeme behom dvoch-troch dní zaviesť poriadok v práci masovej informovanosti.

BREŽNEV: Saša, aj my sme vás vtedy upozorňovali, že pravičiari neustúpia zo svojich pozícií a že to samozrejme nie je možné urobiť behom dvoch či troch dní. Ale ubehlo už omnoho viac času než dva tri dni a úspech vašej práce závisí na tom, ako rozhodné opatrenia prijmete pre zavedenie poriadku v orgánoch masovej informovanosti. Nakoniec, ak vedenie KSČ a vláda budú ďalej pokračovať v politike nevmiešavania sa v tejto veci, potom tieto procesy budú pokračovať a nebude možné ich zastaviť politikou nevmiešavania. Tu sú nutné konkrétne opatrenia. Veď sme sa konkrétne dohodli, pokiaľ ide o rolu Pelikána v tejto záležitosti, aj na tom, že Pelikána je nutné odvolať. To je prvý krok k zavedeniu poriadku v orgánoch masovej informovanosti.

DUBČEK: Leonid Iljič, my sme sa týmito otázkami zaoberali a zaoberáme. Aj súdruhovi Černíkovi som povedal, aké opatrenia je nutné prijať, aj s. Lenártovi som uložil prijať nevyhnutné opatrenia. Pokiaľ je mi známe, v poslednej dobe nedošlo k žiadnym útokom proti KSSS, Sovietskemu zväzu, proti socialistickým krajinám.

BREŽNEV: Ako to, že nedošlo, keď doslova všetky noviny - Literárne listy, Mladá fronta, Reportér, Práca - denne publikujú protisovietske, protistranícke články.

DUBČEK: To bolo do Bratislavy. Po Bratislave to nebolo. (Myslí sa dohoda šiestich komunistických strán uzavretá v Bratislave 3. augusta 1968, krátko po skončení rokovaní v Čiernej nad Tisou. Pozn. L. Obšitník)

BREŽNEV: Ako to, že do Bratislavy, keď 8. augusta vyšiel v Literárnych listoch článok Od Varšavy k Bratislave. Je to nepriateľský výpad proti KSSS, SSSR a proti všetkým bratským socialistickým krajinám. 8. augusta - veď to už je po Bratislave.

DUBČEK: To je jediný článok. O inom neviem. Ostatné boli do Bratislavy. Proti tomuto článku práve prijímame opatrenia.

BREŽNEV: Saša, s tým ja nesúhlasím. Za posledné dva tri dni pokračujú noviny, ktoré som vymenoval, v neustálom zverejňovaní ohováračských výmyslov na adresu Sovietskeho zväzu a ostatných bratských krajín. Moji súdruhovia v politbyre trvajú na tom, aby sme vám v tejto veci predložili príslušnú nótu a ja nemôžem súdruhov od tejto nóty odradzovať. Chcel som len skôr, než ti bude nóta v tejto veci zaslaná, s tebou osobne pohovoriť.

DUBČEK: Mali sme poradu pracovníkov tlače. Odsúdili sme konanie reportérov novín, o ktorých hovoríte, ako nesprávne a rozhodli sme zastaviť polemické vystúpenia.

BREŽNEV: Saša, problém predsa nespočíva v tom, že bola porada pracovníkov tlače. My sme sa nedohovárali na porade. Dohovárali sme sa na tom, že všetky prostriedky masovej propagandy - tlač, rozhlas, televízia - budú vzaté pod kontrolu ústredného výboru KSČ a vlády a že po Bratislave budú zastavené antisovietske a antisocialistické publikácie. My zo svojej strany, v Sovietskom zväze, prísne dodržujeme túto dohodu a nevstupujeme do žiadnej polemiky. Čo sa týka československých orgánov masovej informácie, pokračujú bez prekážok v napádaní KSSS, Sovietskeho zväzu a došlo to až k tomu, že napádajú vedúcich predstaviteľov našej strany. Nazývajú nás stalinistami atď. Chcem sa ťa opýtať, čo to má znamenať?

DUBČEK: (mlčí).

BREŽNEV: Myslím, po pravde ti poviem, že doteraz nevidíme, že by činnosť predsedníctva ÚV viedla k splneniu záväzkov v tejto oblasti. Otvorene ti musím povedať, Saša, že odklady v plnení záväzkov nepredstavujú nič iného ako otvorené podvádzanie a faktickú sabotáž spoločne prijatých riešení. Taký vzťah k prijatým záväzkom vytvára novú situáciu a núti nás nanovo hodnotiť vaše prehlásenie. A preto prijať i nové samostatné riešenia, ktoré môžu ubrániť ako KSČ, tak i vec socializmu v Československu.

DUBČEK: Chcel som vám len povedať, s. Brežnev, že v tomto smere pracujeme. Keby ste mohli pobudnúť medzi nami, videli by ste, s akým vypätím v tomto smere pracujeme. Ale je to neľahká otázka a my ju nemôžeme vyriešiť za dva tri dni, ako som vám už povedal. Potrebujeme k tomu čas.

BREŽNEV: Alexander Štefanovič, musím ti tiež povedať, že my takisto nemôžeme dlho čakať, a nenúťte nás, aby sme otvorili polemiku s vašimi orgánmi masovej informácie a odpovedali na všetky články a jednania, ktoré sa teraz povoľujú v Československu proti našej zemi, proti našej strane, proti všetkým bratským socialistickým stranám.

V dobe rozhovorov sme vás k ničomu nenútili. Vy sami ste prijali záväzok zaviesť poriadok v prostriedkoch masovej informácie. A keď ste to sľúbili, tak je treba to splniť. No dobre, dajme tomu, ja dokonca s tebou súhlasím, že pre zavedenie poriadku v tejto oblasti je treba čas. Ale ako riešiš dohodu o kádrových otázkach? Je treba povedať, že o tom sme mali takisto úplne konkrétnu dohodu a dali sme si tiaž úplne konkrétne termíny ich realizácie.

DUBČEK: Chcel by som vám iba povedať, s. Brežnev, že sú to veľmi zložité otázky, ktoré nie je možné riešiť tak, ako sa vám zdá.

BREŽNEV: Chápem, nakoľko sú to zložité otázky. Ja iba žiadam, aby sa riešili tak, ako sme sa dohodli v Čiernej nad Tisou. Veď zložitosť riešenia týchto otázok bola vtedy jasná aj vám, aj Černíkovi, aj Smrkovskému, aj Svobodovi, keď sme se stretli v štyrkách. Ale vy ste veľmi ľahko a sami od seba, bez akéhokoľvek nášho donucovania, sami nastolili tieto otázky a sami ste sľúbili, že ich budete riešiť v najbližšej dobe.

DUBČEK: Už som vám povedal, s. Brežnev, že je to zložitá otázka, ku ktorej riešeniu je nutné zvolať plénum. A aby sme sa zišli a riešili tieto otázky, je treba náležitej prípravy. Musím sa poradiť so súdruhmi o tom, ako túto otázku najlepšie riešiť.

BREŽNEV: Ale vtedy v Čiernej nad Tisou boli všetci vaši súdruhovia. Nemyslím, že ste vtedy prevzali všetky tieto záväzky bez toho, aby ste sa medzi sebou neporadili. Záväzky sme prijali spoločne, ako priateľ s priateľom sme si podali ruky a povedali sme si, že to je hotová vec a že ju v najbližších dňoch budete riešiť.

DUBČEK: Ja som nesľúbil riešiť túto otázku do dvoch troch dní. Potrebujeme dobrú prípravu, aby sme túto otázku správne riešili.

BREŽNEV: Ale nedá sa tieto otázky riešiť donekonečna, Saša. Keď si pripravoval minulé predsedníctvo, hovoril som s tebou hlavne o kádrových otázkach. Mám na mysli náš telefonický rozhovor z 9. augusta. Ty si mi vtedy povedal, že na toto predsedníctvo určite tieto otázky pripravíš a budeš ich riešiť. A teraz hovoríš, že dnes máte predsedníctvo. Budeš tieto otázky prejednávať dnes, na tomto predsedníctve, alebo nie?

DUBČEK: Tieto otázky môže prejednať iba plénum ústredného výboru.

BREŽNEV: Dobre. Ty si mi taktiež povedal, že zvoláš plénum v priebehu najbližších desiatich dní.

DUBČEK: Áno, do konca mesiaca zamýšľame uskutočniť toto plénum. Ale môže sa stať, že to bude začiatkom septembra.

BREŽNEV: Ale na tomto pléne budeš prejednávať kádrové otázky? Budeš ich riešiť v tom zmysle, ako sme sa dohodli v Čiernej nad Tisou?

DUBČEK: (na túto otázku dáva vyhýbavú odpoveď v tom zmysle, že to bude tak, ako rozhodne plénum).

BREŽNEV: To je škoda. Naša i vaša škoda. Poviem ti čestne, keď sme s vami hovorili v Čiernej nad Tisou, domnievali sme sa, že hovoríme s vedúcim orgánom strany, s orgánom, ktorý má všetku moc. A všetko, čo ste nám sľúbili, sme brali za bernú mincu a uverili sme vám vo všetkom ako priateľom. Osobne, Saša, vôbec nechápem, prečo a načo odkladáš riešenie týchto otázok na nové plénum, mimoriadne plénum. Máme za to, že dnes na tomto predsedníctve je možné riešiť kádrové otázky, a ver mi, že je možné riešiť ich bez veľkých strát. Ak tieto otázky predložíš dnes na predsedníctve, je to posledná šanca zachrániť vec bez väčších zdržaní, bez väčších strát. Keď tieto straty budú väčšie, bude to horšie.

DUBČEK: (znovu trvá na tom, že tieto otázky sa budú riešiť na pléne).

BREŽNEV: Ak ťa správne rozumiem, neplánuješ ani dnes prejednávať tieto otázky. Chcem ti priamo položiť otázku: čo to má znamenať, Saša? Aj v tejto veci nás klameš! Nemôžem to hodnotiť inak než ako klam.

DUBČEK: Leonid Iljič, keby ste videli, ako sa u nás v predsedníctve tieto otázky pripravujú, nehovorili by ste tak. Sľúbili sme riešiť tieto otázky a prijímame k tomu všetky opatrenia, aby sme ich riešili správne.

BREŽNEV: Saša, ja nehovorím za seba. Politbyro ma poverilo, aby som s tebou pohovoril a spýtal sa ťa konkrétne: budeš dnes riešiť kádrové otázky, alebo nie?

DUBČEK: (odchyľuje sa od priamej odpovedi. Odvoláva sa na to, že sa nedá všetky kádrové otázky riešiť naraz, že je to zložitý a veľký problém a že, ako už skôr povedal, tieto otázky musí prejednať plénum). Áno, vtedy v Čiernej sme tak hovorili, ale dnes sa veľmi podstatne zmenila situácia. U nás dnes prebieha proces federalizácie. Bude federácia Slovenska, federácia Čiech. A túto otázku nie je možné teraz riešiť definitívnym spôsobom v merítku celej krajiny do tej doby, dokiaľ jednotlivo ako Slovensko, tak Čechy neprijmú postupne príslušné rozhodnutia. Preto dnes na predsedníctve môžeme riešiť túto otázku iba tak, že uložíme vláde a ministrovi, aby pripravili príslušné stanoviská pre konečné riešenia, ktoré bude uskutočnené o niečo neskôr.

BREŽNEV: Kedy?

DUBČEK: V októbri, koncom októbra.

BREŽNEV: No, čo ti na to povedať, Saša? Či to neznamená nový klam? Je to ďalší fakt o tom, že nás klamete, inak to nemôžem nazvať a budem k tebe úplne otvorený: pokiaľ nebudete schopní túto otázku riešiť, tak sa mi zdá, že vaše predsedníctvo vôbec stratilo všetku moc.

DUBČEK: Nevidím tu žiadny klam, pretože sa snažíme splniť prijaté záväzky. Ale splniť ich tak, ako je to možné v existujúcej zložitej situácii.

BREŽNEV: Ale ty pochop, že taká situácia, taký postoj k plneniu záväzkov prijatých v Čiernej nad Tisou vytvára úplne novú situáciu, s ktorou nemôžeme súhlasiť a ktorá nás zrejme núti k novému zhodnoteniu situácie a prijatiu nových, odlišných opatrení.

DUBČEK: S. Brežnev, prijímajte všetky opatrenia, aké vaše politbyro považuje za správne.

BREŽNEV: Keď mi takto odpovedáš, tak som nútený ti povedať, Saša, že je to neseriózne prehlásenie.

DUBČEK: Nemôžem inak odpovedať. Usilovne pracujeme, aby sme realizovali dohody, ale za týchto podmienok, behom 10 dní alebo za týždeň, to nestihneme. Nemôžeme urobiť viac, ako sme urobili. Takú zložitú vec nemôžeme zmeniť za 10-15 dní. Vari je to možné stačiť za takú krátku dobu? Nemôžem na seba vziať zodpovednosť za to, že to všetko urobíme za 5-7 dní. Je to zložitý proces, ktorý zasiahol celú stranu, celú zem, zasiahol celý národ. A strana musí zvládnuť tieto procesy, viesť celý národ k socialistickej výstavbe. V tom vidíme svoj dlh, v tom vidíme svoju povinnosť, ale nedá sa toho dosiahnuť za takú krátku dobu, akú mi dávate, s. Brežněv. So všetkou zodpovednosťou vám hovorím, že ak nám neveríte, ak nás považujete za podvodníkov, tak prijmite také opatrenia, ktoré vaše politbyro považuje za nutné.

BREŽNEV: Saša, chápem, že si nervózny, chápem, že je to pre teba veľmi zložitá situácia. Ale ty pochop, že s tebou hovorím ako s priateľom, že chcem pre teba len dobro. Ak si spomínaš na náš rozhovor vo dvojici, na rozhovor našich „štvoriek“ a na to, ako sme predložili opatrenia na zavedenie poriadku v prostriedkoch masovej komunikácie, boli sme to my, a nie vy, kto vám hovoril, že je to neľahká vec, že vziať do rúk prostriedky masovej komunikácie si žiada čas, pretože pravičiari nasadili všade svojich ľudí, doslova všade, vo všetkých prostriedkoch propagandy a masovej informácie sedia pravičiari a dirigujú všetko cez Pelikána, Císařa, Kriegla a ďalších naničhodníkov. Ale vy ste vtedy v Čiernej nad Tisou povedali, že sa s touto prácou vyrovnáte, že nijakú našu pomoc nepotrebujete. Pevne sme sa vtedy dohodli, že po Bratislave zastavíme všetku polemiku. Tieto otázky je možné riešiť na prvom predsedníctve. A treba povedať, že ste vtedy bez nášho nátlaku, z vlastnej vôle sami vyhlásili, že tieto otázky vyriešite doslova v najbližšom čase.

DUBČEK: Ja sám tieto otázky nemôžem riešiť. Či je jednoduché, s. Brežnev, riešiť také otázky?

BREŽNEV: Ale ako ľahko bolo hovoriť v Čiernej nad Tisou. Nedá sa hovoriť, Saša, tak podráždene ako teraz ty. Hovoríme spolu o veľmi vážnych a veľkých otázkach, ktoré riešia osud nielen Komunistickej strany Československa, ale osud celého socialistického tábora. Chcem sa od teba len celkom jasne dozvedieť, kedy mieniš splniť záväzky, na ktorých sme sa dohodli na porade v Čiernej nad Tisou. Pochop, že nie je možné nasledujúce: stretnú sa dve bratské strany, prijmú riešenie a v priebehu desiatich dní sa už objavia nové tóny.

DUBČEK: Nie sú to nové tóny, ale zložitá situácia, ktorá vyžaduje dostatočne dlhú dobu pre realizáciu prijatej dohody.

BREŽNEV: No dobre, Saša, dovoľ teda, aby som ti položil otvorene ešte jednu otázku. Stojíš osobne na pozíciách plnenia záväzkov, ktoré ste prevzali v Čiernej nad Tisou, či nie?

DUBČEK: Bude plénum, Leonid Iljič, plénum všetko rozhodne.

Inzercia

BREŽNEV: Neviem, či môžeš informovať súdruhov v predsedníctve o našom rozhovore, o obavách zo vzniknutej situácie.

DUBČEK: Určite, okamžite o tom poviem s. Černíkovi a Smrkovskému.

BREŽNEV: Áno, to je dobre, treba o tom povedať Černíkovi a Smrkovskému, ale ja, Saša, myslím, že aj ostatní súdruhovia sú rovnoprávnymi členmi predsedníctva a aj ich nejako treba informovať o mojom telefonáte. Musím ti povedať, Saša, že oni ťa majú veľmi radi a veľmi ti môžu pomôcť, že to sú tvoji skutoční priatelia z predošlých pracovísk - pred januárovým plénom aj po januárovom pléne, a ak to chceš vedieť, môžu ti pomôcť lepšie ako Černík a Smrkovský.

DUBČEK: My teraz máme na predsedníctve iný program rokovania, ale nájdem možnosť, ako informovať všetkých súdruhov o tomto rozhovore.

BREŽNEV: Saša, ak som ťa správne pochopil, nebudeš dnes na predsedníctve prejednávať ani jednu z otázok, na ktorých sme se dohodli v Čiernej nad Tisou.

DUBČEK: Iba tú o ministerstve vnútra.

BREŽNEV: Ak som ti rozumel, tieto otázky neriešite tak, vôbec nie tak, ako sme sa dohodli v Čiernej nad Tisou.

DUBČEK: (veľmi podráždene opakuje všetko, čo povedal predtým o ťažkostiach, s ktorými je spojené riešenie týchto otázok).

BREŽNEV: Alexander Štefanovič, je mi ľúto, že so mnou hovoríš tak podráždene. Vo veľkých veciach nemôžu emócie zachrániť situáciu. Tu je treba zdravý rozum, úsudok, vôľa, emócie tu nemajú čo robiť.

DUBČEK: Najradšej by som všetkého nechal a šiel pracovať na staré miesto. Prečo som podráždený? Pretože my konáme, pracujeme, robíme všetko pre to, aby sme splnili dohodu dosiahnutú v Čiernej nad Tisou, a vy nás stále obviňujete. Už v druhom rozhovore ma obviňujete, že nič nerobím, že vás klamem, že nechcem riešiť otázky, na ktorých sme sa dohodli.

BREŽNEV: Saša, chcel by som ti uveriť, ale aj ty pochop mňa. Zo všetkého najviac ma znepokojuje, že neodvolávate z funkcií tých troch, na ktorých odvolaní sme sa dohodli. Ak ste úprimne presvedčení, že treba odvolať Císařa, Kriegla, Pelikána a že je to treba, o tom som hlboko presvedčený, pri úprimnom presvedčení to môžete urobiť rýchlo a jednoducho.

DUBČEK: Aké máte dôvody, aby sa to urobilo okamžite?

BREŽNEV: Tieto dôvody sme ti povedali v Čiernej nad Tisou. Hovorím nie len o tých veciach, ktoré nie sú zaprotokolované: naše stretnutia iba po dvoch, naše stretnutia v „štvorkách“. Hovorím aj o plenárnych zasadnutiach, kde sme boli všetci spoločne. Vezmi si stenografický záznam môjho vystúpenia na plenárnom zasadnutí. Nájdeš tam všetky naše úvahy. Krieglovi sme priamo do očí povedali, čo je zač, čo on je. Otvorene sme to povedali na plenárnom zasadnutí. Aké zdôvodnenie ešte chceš, Saša? Dobre, ty hovoríš, že nemôžeš riešiľ tieto otázky na predsedníctve, že je treba zvolať riadne plénum. Ale ja som z tvojich odpovedí, prepáč mi, nepochopil, či budeš riešiť tieto otázky na pléne alebo nie?

DUBČEK: Na najbližšom pléne bude zvolený iný prvý tajomník ÚV KSČ.

BREŽNEV: Saša, neupadaj do krajností, to by bol zbytočný rozhovor. Neviem, odkiaľ so mnou hovoríš, možno, že nemôžeš hovoriť dosť otvorene, potom sa dohovoríme, že po predsedníctve za tebou príde s. Červonenko a ty mu podrobnejšie povieš, kedy a ako uvažuješ vyriešiť otázky, na ktorých sme sa dohodli na porade.

DUBČEK: Nič viac nemôžem povedať. Povedal som všetko, s. Brežnev, a s. Červonenkovi nemôžem povedať viac.

BREŽNEV: Prosím, teda, povedz mi, budeš riešiť tieto otázky na pléne alebo nebudeš?

DUBČEK: A kto povedal, že nebudem?

BREŽNEV: Znovu uhýbaš od priamej odpovedi, nechceš povedať: budeš alebo nebudeš.

DUBČEK: Už minule som vám povedal všetko a teraz môžem iba opakovať, čo som už skôr povedal, že zvoláme plénum, že plénum je treba pripraviť a k tomu potrebujeme čas. Ak si myslíte, že vás klameme, prijmite opatrenia, aké uznáte za správne. To je vaša vec.

BREŽNEV: Pozri, Saša, opatrenia, ktoré budeme považovať za správne, nepochybne prijmeme. A ty správne hovoríš, že to je naša vec. Ale pretože to nie je iba naša vec, ale vec spoločná, tak by sme tieto opatrenia ľahšie prijímali, keby ste ty a tvoji súdruhovia boli viac otvorení a povedali, čo je to za opatrenia, ktoré od nás očekáváte.

DUBČEK: Všetky otázky môžeme riešiť svojimi silami. Ale ak si myslíte, že je nutné prijať opatrenia, prijmite ich.

BREŽNEV: Ja sa pýtam na niečo iné, Saša: kedy si zamýšľal riešiť to, na čom sme sa dohodli.

DUBČEK: Vy sa ma nepýtate, ale vytýkate.

BREŽNEV: Nevytýkam, ale konštatujem, že sa po našich poradách nič nezmenilo. My všetci sme si zvykli ti veriť, vidíme v tebe vedúceho predstaviteľa bratskej strany, ku ktorej zachovávame veľkú dôveru.

DUBČEK: Šiel by som pracovať kdekoľvek. Nelipnem na tejto funkcii. Nech sa tým zaoberá ktokoľvek, kto bude prvým tajomníkom ÚV KSČ. Nemôžem ďalej pracovať bez dostatočnej podpory, v situácii neustáleho napádania.

BREŽNEV: Saša, chcem ti otvorene povedať, že všetky tie ťažkosti, o ktorých hovoríš, ste si zavinili sami. Prehliadli ste, že pred vašimi očami dosadili Císař a Kriegel do tlače, rozhlasu a televízie svojich ľudí. Ľudí, ktorí nemajú nič spoločného s Komunistickou stranou Československa. Sami ste si vytvorili kádrový problém. Boli ste to vy, ktorí ste všetkému povolili uzdu, stratili ste moc a teraz sa sťažujete.

DUBČEK: Leonid Iľjič, prosím vás, povedzte, čo mám robiť.

BREŽNEV: Je mi ťažko dávať ti rady. Ale chcem ti povedať, že ak budeš balansovať medzi pravicou a ľavicou, nič nedokážeš. Okolo seba máš veľa blízkych súdruhov. Ak sa oprieš o tento aktív, potom nebude Císařov a Krieglov. Treba na nich udrieť na zjazde tak, aby sa nevzchopili. Splňme to, na čom sme sa dohodli, ani o chlp viac. Len za tejto situácie príde Komunistická strana Československa s dobrou tvárou na zjazd.

DUBČEK: Myslíte si, že ja to nechcem?

BREŽNEV: Nie, nemyslím, ja ti verím. Verím, že všetko to dobré, čo ti želáme, prijmeš ako nutné, že pochopíš, že sme pripravení ti akokoľvek pomôcť. Ty si veľmi dlho hovoril o ťažkostiach. Chcem ti povedať, že každú otázku je vždy možné skomplikovať.

DUBČEK: My nič nekomplikujeme, riadime sa reálnou situáciou v krajine.

BREŽNEV: Ale prečo to hovoríš? Vezmime napríklad tú jednoduchú požiadavku o rozdelení orgánov ministerstva vnútra. Veď sme se dohodli, a vy sami ste povedali, že to je jednoduchá otázka, že ju môžete vyriešiť v priebehu 5-10 dní. A pri kontrole - nič sa u vás nedeje. Konštatujem, že vaše predsedníctvo ÚV nič neriadi a že je nám ľúto, že sme to nevedeli na porade v Čiernej nad Tisou. My sme si vtedy mysleli, že rokujeme s orgánom, ktorý vo svojej krajine rozhoduje o akejkoľvek otázke. A teraz sa ukazuje, že sme rokovali s orgánom, ktorý nič neriadi. Z toho vyplýva, že náš rozhovor bol neseriózny.

DUBČEK: Zdôvodňovať príčiny zdržania v riešení úloh znamená hovoriť o tom, že Slovensko je teraz územím, ktoré je súčásťou federácie, že tento orgán je federatívny aj republikový, že je teraz treba rozhodnutí celého radu inštitúcií, aby sme mohli konečne riešiť túto otázku...

BREŽNEV: Verím ti, ale ty pochop mňa. Ja nemôžem za chrbtami členov nášho politbyra riešiť nové otázky. Pochop, že sme sa dohodli na najvyššej úrovni. A teraz mi hovoríš, prijmite také opatrenia, ktoré politbyro ÚV KSSS považuje za nevyhnutné. Zrejme dôjde k tomu, že budeme s tebou súhlasiť a urobíme také opatrenia, ktoré budeme považovať za nevyhnutné. Mimochodom, chcel by som sa ešte spýtať na rozhodnutia, ktoré sme prijali v rámci „štvoriek“. Zveril si sa s tým (súdruhovi) Biľakovi a ostatným tvojím blízkym súdruhom?

DUBČEK: Áno, oznámil som s. Biľakovi, čo sme riešili na poradách „štvoriek“.

BREŽNEV: To si, Saša, urobil správne. To sú tvoji najspoľahlivejší, najbližší priatelia. Ja ti naliehavo radím: opieraj sa o nich, opieraj sa o nich a vtedy zvíťazíš. A nebudeš musieť čakať na plénum, všetky otázky môžeš s ich pomocou riešiť na predsedníctve.

DUBČEK: Počkajte predsa, Leonid Iľjič, do pléna.

BREŽNEV: No, ak toto plénum bude skoro, tak počkáme.

DUBČEK: Chápem dobre, Leonid Iľjič, vaše úmysly, zvážte, prosím, i naše ťažkosti.

BREŽNEV: Veľmi jasne vidím tvoje ťažkosti, Saša, ale s ťažkosťami treba bojovať. Pritom úspešne bojovať s tažkosťami sa dá za jednej podmienky: ak ty sám vezmeš tento boj do svojich rúk. Ak si vybrieš spoľahlivý aktív a oprieš sa o týchto súdruhov, podarí sa ti tieto ťažkosti prekonať.

DUBČEK: Moje sily sú vyčerpané. A nie náhodou som vám povedal, že nové plénum zvolí nového tajomníka. Zamýšľam odísť z tejto práce. Drahý Leonid Iljič, prosím, ospravedlňte ma, že som snáď hovoril trochu podráždene. Veľmi prosím, ospravedlňte ma.

BREŽNEV: Rozumiem, Saša, ťažkosti a nervy. Chcem, aby si pochopil, že v rámci toho, o čom sme sa dohodli v Čiernej nad Tisou, treba prijať opatrenia a splniť tieto záväzky.

DUBČEK: My si nemenej ako vy želáme, aby boli tieto otázky kladne vyriešené.

BREŽNEV: Beriem na vedomie tvoje vyhlásenie, Saša. Ale ty pochop tiež nás, že my to tiež nemáme ľahké. Dohoda sa neplní a strana sa nás pýta, prečo je tomu tak.

DUBČEK: Leonid Iljič, ešte raz vyhlasujem, že my neodmietame plniť dohody z Čiernej nad Tisou. Ide len o lehotu plnenia, veď konkrétne lehoty sa v dohode neuvádzali, a potrebujeme čas, aby sme to všetko splnili.

BREŽNEV: Tak túto otázku nestavaj. Tak ako pri každej otázke boli dohodnuté konkrétne lehoty. Veď ak sme si povedali, že to bude povedané v najbližšom čase, do zjazdu, tak už je lehota plne vymedzená. To nie sú dva-tri dni, ale keď do zjazdu, tak je jasné, že všetko musí byť riešené, povedzme, v auguste.

DUBČEK: Ja vás uisťujem, že urobíme všetko nevyhnutné, aby sme splnili dohodu.

BREŽNEV: Dobre, budeme pozorne sledovať vývoj udalostí. Ešte raz ťa naliehavo prosím, odovzdaj pozdrav všetkým svojím spolupracovníkom a povedz im o tom znepokojení, ktoré som ti tlmočil. Teraz by som sa chcel, Saša, s tebou dohovoriť na pokračovaní našich rozhovorov. Ak sa nechceš stretnúť so s. Červonenkom, tak sa dohodnime o tom, že budeme pokračovať v rozhovore, keď skončíš predsedníctvo ÚV. Chápem, že je nevhodné, keď všetci súdruhovia zasadajú a ty si odišiel a zhováraš sa so mnou.

DUBČEK: Súhlasím. Určite si ešte raz prehovoríme po predsedníctve.

Zdroj: Dokumenty k roku 1968, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR - sovietsky záznam rozhovoru (.pdf verzia), mierne krátené.
Pôvodný zdroj: PECKA, J. (vyd.): Záznam telefonického rozhovoru L. Brežněva s A. Dubčekem 13.8.1968. In: Soudobé dějiny, roč. I, č. 4/5 (1994), s. 580-590.

• Ak sa Vám článok páčil, podporte ho navybrali.sme.sk

Odporúčame

Dávid s Goliášom, Rusko so Západom

Dávid s Goliášom, Rusko so Západom

Dodnes je stále ťažké povedať, ako sa celý konflikt Ruska s Gruzíncami vlastne začal. Saakašviliho armáda podľa všetkého chcela prevziať kontrolu nad juhoosetinským mestom Cchinvali, na čo reagovali tamojší ozbrojení separatisti a nakoniec aj predovšetkým ruské jednotky, ktoré však okrem zaistenia J...

Americké imperiálne ambície

Americké imperiálne ambície

Väčšina z nás si spoločensko-politický vývoj v 20. storočí vysvetľuje tak, že okolo roku 1989 demokracia definitívne zvíťazila nad totalitnými režimami. Tak je totiž história vykladaná a interpretovaná. Ľudia žijú s pocitom, že na konci druhého tisícročia sa vo väčšine sveta ukončilo odveké potláčan...

Rodina nie je prežitkom

Rodina nie je prežitkom

Počas prvého septembrového víkendu sa na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutoční významný medzinárodný kongres Rodina a médiá. O jeho význame sme sa rozprávali s riaditeľom sekretariátu organizačného výboru a redaktorom portálu Postoy.sk Imrichom Gazdom. Čím je kon...