Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Komentáre a názory
26. december 2020

K veci

Buďme voči svätému Jozefovi spravodliví

Vianočné udalosti z pohľadu Jozefa.

Buďme voči svätému Jozefovi spravodliví

Ilustračné foto - Pixabay

Keď začíname rok sv. Jozefa a prišli Vianoce, zamyslime sa spolu nad úlohou sv. Jozefa pri Zvestovaní. Najmä nad nasledujúcim veršom: „Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.“ (Mt 1, 19) Ak ste boli v piatok pred Vianocami na svätej omši, počuli ste tento verš v evanjeliu. A možno ste podobne ako ja počuli homíliu, ktorá uvádzala bežný výklad tohto verša.

Tento bežný výklad začína nasledujúcim predpokladom: Jozef bol presvedčený, že Mária má vzťah s iným mužom. Predpokladať to je prirodzené. Je to však naozaj tak? Tento predpoklad chcem spochybniť.

Bežný výklad potom pokračuje takto: zásnuby predstavovali formálnu zmluvu podobnú manželstvu. Nevera počas zásnub sa rovnala cudzoložstvu. A Jozef si ako „človek spravodlivý“ nechcel vziať do domu cudzoložnicu – dokonca nekajúcnu, lebo Mária v žiadnom prípade neveru nepriznala. Ani nežiadala o odpustenie.

A keďže Jozef bol človek nielen spravodlivý, ale i milosrdný, nechcel, aby bola potrestaná, ponížená či azda dokonca ukameňovaná. Preto sa rozhodol, že sa s ňou diskrétne rozvedie a nebude z toho robiť žiadne veľké verejné divadlo, hoci mohol.

Tento bežný výklad podporoval sv. Ján Zlatoústy a nachádza sa aj v poznámkach v Novej americkej Biblii. Je však pravdivý?

Ak áno, prečo by si, po prvé, Matúš dal tú námahu a spresňoval: „ukázalo sa, že [Mária] počala z Ducha Svätého”? Ak rozpráva príbeh z Jozefovho pohľadu, prečo by nepovedal aj tento podstatný detail: „Jozef bol zdrvený, keď zistil, že čaká dieťa“?

Po druhé, prečo asi anjel začal svoju reč slovami: „neboj sa prijať Máriu, svoju manželku”? Podľa bežného výkladu nemal strach s Jozefovým rozhodnutím vôbec nič spoločné. Navyše si všimnime, že Jozef by podľa tohto výkladu v súvislosti s Máriiným cudzoložstvom nemal „podozrenie“ či „strach“ – bol by si ním absolútne istý!

Po tretie mal Jozef morálnu istotu o Máriinej cnosti a neboli dôvody, aby bol presvedčený o možnosti nevery. Občas sa dokonca i dnes slušní a zdraví kresťania s dobrými úmyslami navzájom poznajú tak dobre, že dokážu neveru s istotou vylúčiť. Jozef a Mária boli takí vždy. Napokon, Mária nemala žiadne chyby, ktoré sú u nevinného človeka nevyhnutnými prípravami na cudzoložstvo či jeho podmienkami. Nepila nad mieru ani neflirtovala. Nepodliehala zvádzaniu tým, že by potrebovala potvrdenie či chválu.

Dokonca by ani nebola sama s iným mužom. Samotný jej vzťah s Jozefom nemal žiadne „nábehy“ na sexuálnu nemorálnosť. Dohodli sa, že sa nespoja dokonca ani po svadbe. Navyše Nazaret bol malé mestečko, asi tucet kamenných domčekov na kopci (videl som vykopávky). Na takomto mieste sa len máločo udeje bez povšimnutia.

Po štvrté, nakoľko milujeme, natoľko aj dôverujeme a sme tiež povinní dôverovať. Môže byť vážnym hriechom upodozrievať z hriechu kohosi, koho sme si po určitom čase z dobrých dôvodov zamilovali. Ak manžel zo žiarlivosti vidí za nevinným správaním svojej manželky hanebné úmysly, hreší proti nej. Keby bol Jozef presvedčený, že Mária je vinná z hrubej nevery, bol by sa voči nej prehrešil a skôr, než by si ju vzal za manželku, by ju musel poprosiť o odpustenie.

„Ale čakala dieťa!” – poviete – „to je jasný dôkaz.“ Nie nevyhnutne: nevinní ľudia nechápu sex a tehotenstvo týmto spôsobom. Jozef nevidel žiadne anatomické plagáty na hodinách biológie. Nemal „skúsenosti so ženami“. Nevinný človek nevidí nevyhnutný súvis medzi tehotenstvom a sexom; on dokázal tieto dve veci rozlišovať.

Inzercia

Po piate mal sv. Jozef určite aspoň takú vieru ako ostatní svätí. Boh prikázal Abrahámovi obetovať Izáka a zároveň mu povedal, že skrze Izáka bude otcom mnohých národov. Sv. Pavol chváli Abrahámovu vieru práve preto, že veril zároveň obom týmto pravdám. Abrahámova viera je dokonca vzorom pre kresťanov. „Mária je nevinná. Mária čaká dieťa.“ Môžeme Jozefovi uznať aspoň takú istú vieru ako u Abraháma? Premeškal by Boh príležitosť dať Jozefovi túto konkrétnu skúšku? Jozefa určite trápilo práve toto „protirečenie“, a nie: „Mária bola nevinná. Mária už nevinná nie je.“

Ďalej sv. Pavol chváli Abraháma i za to, ako toto protirečenie rozriešil, keď usúdil, že Boh určite plánuje Izáka vzkriesiť (Hebr 11, 19) – čím akoby objavil náuku o zmŕtvychvstaní.

To nás vedie k šiestemu bodu: Jozef určite poznal Písmo aspoň tak dobre ako iní, a v rámci neho i proroctvo, že (v preklade Septuaginty): „Panna počne a porodí syna.“ (Iz 7, 14) Je možné, že by Jozef v období všadeprítomného očakávania mesiáša toto proroctvo nepoznal? Je náhoda, že anjelove slová Jozefovi presne sledujú toto proroctvo? A bolo by neuveriteľné, keby predpokladal, že touto pannou je - Mária!?

A keby dospel k tomuto záveru, vari by sa ako spravodlivý, a teda pokorný človek pre svoju pokoru nebál opovážiť sa pripútať sa k nej ako jej manžel bez Božieho dovolenia?

Tento druhý výklad prijíma sv. Hieronym: „Je určitým svedectvom pre Máriu, že Jozef poznal jej čistotu a mal bázeň pred tým, čo sa stalo, pričom mlčaním ukrýva toho, čie tajomstvo nepozná.“ Aj Remígius: „Videl, že tá, ktorú poznal ako čistú, je tehotná. A pretože čítal: ,hľa, panna počne,’ nepochyboval, že sa má toto proroctvo vyplniť na nej.“ „Chcel ju prepustiť,“ hovorí Origenes, „lebo spoznal, že je v nej veľké tajomstvo, a nepovažoval sa za hodného priblížiť sa k nemu.“

Len pár úvah na úvod roka pozoruhodného sv. Jozefa.

Michael Pakaluk, odborník na Aristotela a riadny profesor na Pápežskej akadémii sv. Tomáša Akvinského, je profesorom na Buschovej škole obchodu a ekonomiky na Americkej katolíckej univerzite. Žije v Hyattsville v štáte Maryland so svojou manželkou Catherine, ktorá je tiež profesorkou na Buschovej škole, a s ich ôsmimi deťmi. Napísal uznávanú knihu o Evanjeliu podľa Marka The Memoirs of St Peter (Pamäti sv. Petra). Nasledujúca kniha, Mary's Voice in the Gospel of John: A New Translation with Commentary (Máriin hlas v Jánovom evanjeliu, nový preklad s komentárom), mu vyjde vo februári 2021 vo vydavateľstve Regnery a v súčasnosti je možné si ju predobjednať.

Z anglického originálu Doing Justice to St. Joseph preložil Matúš Sitár.

Rubrika K veci je tvorená autorskými článkami prestížneho amerického magazínu The Catholic Thing, vychádza s podporou Kolégia Antona Neuwirtha. Článok nie je vyjadrením názoru Kolégia Antona Neuwirtha.

Odporúčame