OĽaNO chce zastaviť špekulácie o záväznosti úspešného referenda

Ak bude na Slovensku nejaké referendum úspešné, po marci 2016 by viac nemali vznikať pochybnosti o jeho záväznosti.

Poslanci OĽaNO chcú totiž zmeniť Ústavu SR tak, aby sa skončilo spochybňovanie funkčnosti tohto právneho inštitútu a ukončila sa polemika, či je platný výsledok referenda právne záväzný pre NR SR a či je parlament povinný jeho platný výsledok prijať. Podrobnejší postup obsahuje nimi navrhovaný nový zákon o podmienkach na predloženie zákona, ktorý má byť predmetom referenda.

Obyčajní navrhujú do ústavy doplniť, že "predmetom referenda môže byť prijatie alebo zmena ústavy, ústavného zákona alebo zákona uvedeného v jeho prílohe". V prípade úspešnosti takého referenda vyhlási jeho výsledok prezident SR do 15 dní rovnako ako zákon. Ak by to hlava štátu neurobila, výsledok referenda sa stane súčasťou právneho poriadku SR automaticky po uplynutí tejto lehoty.

V súčasnosti ústava hovorí, že referendum sa konať musí, ak sa rozhoduje o vstupe (alebo výstupe) do štátneho zväzku s inou krajinou a konať sa môže aj pri iných dôležitých otázkach verejného záujmu. Naopak, predmetom referenda nesmú byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet. O výsledku referenda sa v ústave píše, že ak je platné, prijaté návrhy NR SR vyhlási rovnako ako zákon.

Poslanci OĽaNO však chcú do ústavy explicitne doplniť, že predmetom referenda môže byť aj otázka prijatia alebo zmeny Ústavy SR, ústavného zákona a zákona, kde by jeho výsledok vyhlasoval ako zákon prezident. Ak by sa takéto referendum konalo, samotný zákon, respektíve jeho zmena by bola prílohou referenda a NR SR by poskytovala súčinnosť z hľadiska posúdenia legislatívnej správnosti návrhu.

Obyčajní sú presvedčení že prijatie tejto zmeny výrazne pozitívne ovplyvní stav občianskej spoločnosti v Slovenskej republike. "Upravenie procesnej podmienky týkajúcej sa platnosti referenda by malo prelomiť až úplne odstrániť spoločenskú apatiu a posilniť pocit zodpovednosti jednotlivých občanov za budúcnosť svojej krajiny," myslia si poslanci za OĽaNO.

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo