Dejiny slovenského novinárstva

Bulvár v 16. storočí sa v ničom neodlišoval od toho dnešného. „Keď niečo nové prekročilo prah zvyčajného, zmenilo sa na dvore starej pravdy na čosi vynikajúce, na znamenia a zázraky.“Newe Zeitungen v tomto duchu šírili správy o nebeských zjaveniach, znetvorených deťoch, prírodných katastrofách či epidémiách, ktoré interpretovali ako vystúpenie diabla alebo Božiu výzvu konať pokánie.

Aj takúto informáciu ponúkajú Dejiny slovenského novinárstva, ktoré sú dielom medzinárodnej spolupráce troch žurnalistických pracovísk (Viedeň, Bratislava, Ružomberok).

Kniha znesie všetky kritériá odbornej publikácie (zoznam použitej literatúry, register obrazových ilustrácií, menný a vecný register, chronologicky zoradený zoznam novín a časopisov vychádzajúcich na území Slovenska), no zároveň je písaná jazykom prijateľným aj pre laického čitateľa. Silu informácií umocňuje množstvo ilustrácií a na odborné dielo prekvapivo prehľadná a vkusná grafika. Podtitul Vývoj novinárstva na Slovensku v kontexte podunajskej monarchie naznačuje uvádzanie jednotlivých informácií z perspektívy nadhľadu na celý stredoeurópsky priestor. Rozprávanie sa končí rokom 1918 a rozpadom monarchie, ktorá tento priestor a jeho obyvateľov dlhé roky spájala a zároveň rozdeľovala.

Je prekvapivé, koľké paralely medzi minulosťou a dneškom možno postupne objaviť. „Provizórny tlačový zákon uverejnený 31. marca 1848 odmietli o. i. demokratickí a revoluční žurnalisti. Počítal s vysokými trestnými sankciami za kritiku správy a vlády.“

DUCHKOWITSCH, W., SERAFÍNOVÁ, D., VATRÁL, J.: Dejiny slovenského novinárstva. FF KU, 2007

Imrich Gazda

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo