Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Zdravie Spoločnosť
22. október 2020

Pohlavné choroby

Od nákazy k rozvodu

Podľa najnovších štatistík je zrejmé, že pohlavné choroby zasahujú aj manželstvá. 

Od nákazy k rozvodu

FOTO TASR – Roman Hanc

Národné centrum zdravotníckych informácií tento týždeň zverejnilo štatistiky pohlavne prenosných chorôb za rok 2019.

Z údajov vyplýva, že v minulom roku klesol počet prípadov syfilisu oproti predchádzajúcim rokom. Pokles ochorení syfilisu je zrejme spôsobený ústupom epidémie tohto ochorenia v trebišovskom okrese z rokov 2016 – 2018. Medzi rokmi 2016 a 2018 totiž rástla aj celoslovenská krivka syfilisu, pričom – podľa Úradu verejného zdravotníctva – v okrese Trebišov bola 16-krát vyššia chorobnosť na syfilis pri prepočte na 100-tisíc obyvateľov ako v rámci celého Slovenska.

Najviac prípadov bolo vlani vo vekovej kategórii 25 – 34 rokov, pričom v prípade trebišovskej epidémie sa hovorilo aj o neplnoletých pacientoch najmä kvôli rozšírenej nelegálnej prostitúcii v miestnom rómskom gete. Veková kategória 15 – 24 v predchádzajúcich rokoch dominovala štatistikám syfilisu.

Vlani však narástol počet gonokokových infekcií – ľudovo kvapavky. Vlani diagnostikovali 370 nových prípadov, čo je najvyššie číslo za ostatných 16 rokov. Až takmer 98 percent všetkých prípadov boli pacienti, ktorí mali túto diagnózu prvýkrát v živote, nešlo teda o opakované infekcie. Aj v prípade kvapavky dominujú vekové skupiny ako pri syfilise – teda 15 – 24 a 25 – 34 rokov.

Významný podiel na počte pohlavných chorôb majú aj rôzne chlamýdiové infekcie.

Celkovo sa počet pohlavne prenosných ochorení na Slovensku v priebehu rokov zvyšuje.

Štatistika explicitne nezahŕňa choroby, ktoré sú síce prenosné pohlavným stykom, no nie je to ich hlavný ani jediný transmiter. Ide najmä o ľudský papilomavírus (HPV), ktorý spôsobuje rakovinu krčka maternice, ale môže postihnúť aj iné orgány a vírus HIV, ktorý spôsobuje AIDS.

V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme bližšie na štatistiky HIV/AIDS.

Hoci Slovensko dlhodobo patrí medzi krajiny v Európe s najnižším výskytom HIV/AIDS, približne od roku 2013 došlo k zdvojnásobeniu dovtedajších počtov každoročne zistených infekcií. Ak sa pozrieme na kumulatívne štatistiky od roku 1985, v zhruba 90 percentách prípadov ide o mužov a zo všetkých prípadov sú takmer dve tretiny muži, ktorí praktizujú homosexuálny styk – ten pri vyšetrení uviedli ako spôsob infekcie. Len necelé dve percentá sa nakazili pri užívaní drog, jedna desatina percenta pacientov sa nakazila pri transfúzii krvi. Celkovo bolo za toto obdobie (1985 – 2019) identifikovaných 1174 pacientov s HIV, doteraz zomrelo 74 ľudí. Vlani pribudlo 78 prípadov a dve úmrtia.

Inzercia

Pozrime sa teraz bližšie na jeden z dôležitých ukazovateľov zo štatistiky rozšírenia pohlavných chorôb. Hoci je logické, že najviac prípadov je medzi slobodnými, pomerne značnú časť tvoria ženatí a vydaté. V prípade syfilisu – z celkových 274 prípadov bolo 136 u slobodných a 43 ženatých či vydatých. V prípade kvapavky z 370 prípadov – 144 slobodných a 31 ženatých/vydatých.

Povedzme to otvorene. Pohlavne prenosná choroba sa medzi manželov dostane najmä vďaka nevere. Ak sú totiž manželia v tomto smere zdravotne v poriadku a sexuálne žijú len jeden s druhým, takýto druh ochorenia sa medzi nich nemá ako dostať. Vstupnou bránou, ktorou sa pohlavne prenosné choroby dostávajú do manželstiev, je len nevera, teda že muž alebo žena sa nimi nakazia stykom mimo manželstva.

A živnou pôdou šírenia pohlavných chorôb je promiskuita. Človek sa s pohlavnou chorobou nerodí. (Teda ak nejde o prípad, keď dieťa pri pôrode nakazí chorobou matka.) Získava ju najmä svojím sexuálnym životom a správaním. A hoci na nákazu stačí aj jeden jediný kontakt, pravdepodobnosť nákazy sa, samozrejme, zvyšuje s počtom sexuálnych partnerov. Pri neviazanom spôsobe zneužívania vlastnej intimity, neraz pod vplyvom alkoholu či iných látok a častom kontakte s náhodnými známosťami, riziko nákazy ešte stúpa.

K uvoľnenejšiemu sexuálnemu správaniu prispieva aj hormonálna antikoncepcia, ktorá na rozdiel od kondómov nemá žiaden účinok voči prenosu pohlavných chorôb. Antikoncepcia znižuje „riziko“ otehotnenia a pôsobí v tomto smere aj psychologicky – teda znižuje zábrany a zvažovanie dlhodobých perspektív pri výbere partnera, ktoré sa najmä u žien vyvinulo v procese evolúcie, pretože ženy boli vždy tie, ktoré znášali fyziologickú záťaž tehotenstva a pôrodu.

Toto nie je prázdne moralizovanie, len zjednodušene opísaný pravdepodobnostný model nákazy.

Ale poďme späť k manželskej nevere. Príčin nevery v manželstve môže byť mnoho a môžu byť prudko individuálne a špecifické, rovnako ako je špecifický každý jeden človek. Tento text ani nemá ambíciu venovať sa tejto problematike dopodrobna. Chce len načrtnúť spojitosť medzi neverou a pohlavnými chorobami.

Podľa údajov Štatistického úradu neveru ako dôvod pri rozvode manželstva uviedlo v roku 2019 951 mužov a 748 žien. V ostatných dvadsiatich rokoch dosiahlo toto číslo v prípade mužov vrchol v roku 2009 – 1370 a v prípade žien v roku 2012 – 822. Vlani bol počet rozvodov jeden z najnižších za ostatných desať rokov – 9466.

Štatistické údaje dopĺňa aj prieskum, ktorý vlani pre časopis .týždeň urobila agentúra Go4insight. Neveru označilo za najpodstatnejší a najvážnejší dôvod na rozvod až 69 percent respondentov, na druhom mieste skončil alkoholizmus so 60 percentami. Rozdiel nastal pri porovnaní odpovedí žien a mužov. Podstatnejším dôvodom na rozvod bola nevera pre mužských respondentov, ženy za hlavný dôvod označovali alkoholizmus. To v podstate tak isto korešponduje s vyšším počtom mužov, ktorí ako dôvod rozvodu udávajú neveru na súdnych konaniach podľa spomenutých údajov Štatistického úradu.

Odporúčame