Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
31. august 2020

Vzorec H2O

Najkryštalickejšia lekcia vzťahov, aj tých medzi učiteľmi a študentmi

Škola založená skôr na výkone ako na vzťahoch je márna, pretože učenie nie je výkonnostným tréningom.

Najkryštalickejšia lekcia vzťahov, aj tých medzi učiteľmi a študentmi

FOTO – Flickr/fox_kiyo

Dva atómy vodíka a jeden kyslíka: pouvažujte najprv nad „vzorcom“ vody a až potom nad jej „podobou“ tak, ako víťaz Oscara za najlepší film za rok 2017 Guillermo del Toro.

V molekule H2O každý prvok dáva tomu druhému to, čo potrebuje na vybudovanie najjednoduchšej a najdokonalejšej väzby vo vesmíre. Práve od tejto väzby závisí život.

Vzorec vody nám tak ponúka najkryštalickejšiu lekciu vzťahov. Tie dávajú život, sú generatívne a regeneratívne, iba keď jeden dáva druhému to, čo druhý potrebuje, inak sú degeneratívne.

Dokazujú to aj slová jednej študentky, ktorá sa dokázala znovu narodiť v novej škole po tom, čo prepadla v tej starej.

Vidím, ako mojim učiteľom oči žiaria pred začiatkom každej hodiny, aj keď sú unavení. Zdieľať

„Bola to táto veta môjho učiteľa z bývalej školy, ktorá ma prinútila hodiť špongiu: ,Vieš, aký je tvoj problém? Aj keby si sa neviem, ako snažila, nikdy nebudeš schopná dosiahnuť úroveň svojej triedy.‘ Ušla som z tej školy s tým, že sa tam už nikdy viac nevrátim. Teraz som šťastná. Našla som ľudí, ktorí mi umožnili začať odznova, ktorým bolo jedno, že som stratila jeden rok. Dnes patrím medzi dievčatá s vynikajúcim prospechom v škole a najlepšie na tom je to, že mi je to jedno, viete prečo? Pretože ma naučili študovať tak, aby som sa cítila dobre, aby som mohla viesť rozhovory na akékoľvek témy, aby som mohla slobodne myslieť. Urobili to nepriamo, len vošli do triedy s cieľom vykonať si svoju prácu. Verte mi, naozaj ju vedia robiť dobre, pretože ju milujú. Vidím, ako im oči žiaria pred začiatkom každej hodiny, aj keď sú unavení. Profesor filozofie nám raz hovoril o spojení, ktoré existuje v Zene medzi učiteľom a študentom a ktoré sa snaží aplikovať na svojich hodinách: shin den shin, čo znamená od mysle k mysli, od srdca k srdcu. Je to presne to, čo sa vytvára počas ich hodín, to spojenie, ktoré vychádza z mysle a prichádza do srdca, dokonca ešte prv, ako tam dorazia slová.“

Znovuzrodenie tohto dievčaťa je výsledkom toho, čo by sme mohli nazvať „väzby H2O“.

Sme ponorení do mnohých typov vzťahov a celý náš život závisí od ich kvality. Nejde o sentimentálnosť, ale o čisté a jednoduché ovocie ľudskej evolúcie. Sme jediná živá bytosť, ktorej osud zostáva „neistý“ po dlhé obdobie. Vskutku, na rozdiel od iných živočíchov je samostatnosť dieťaťa výsledkom veľmi pomalého procesu. Prečo nás príroda udržiava takými krehkými po toľký čas nášho života?

V porovnaní s inými zvieratami predĺžená „krehkosť“ dieťaťa a adolescenta vytvára jedinečný „systém starostlivosti“. Zdieľať

Cieľom je nadobudnúť základné vzťahy v oblasti starostlivosti, ktoré zaručujú dieťaťu a adolescentovi vhodné prostredie na to, aby mozog dokončil svoj vývin okolo 18. až 20. roku života.

Príroda nerobí nič zbytočne a z tohto dôvodu je potrebné venovať osobitnú pozornosť tomuto času, aby sa aktivovali a štrukturovali prepojenia nevyhnutné na prežitie, ale predovšetkým na život podľa ľudskej špecifickosti. A to záleží takmer výlučne na vzťahoch, v ktorých sme ponorení.

V porovnaní s inými zvieratami predĺžená „krehkosť“ dieťaťa a adolescenta vytvára jedinečný „systém starostlivosti“, aj preto je vedou definovaný „na tri okruhy“, lebo rozvíja tri typy vzťahov.

Po prvé, stabilné puto dvojice rodičov, ktorí poskytli dve polovice genetickej výbavy svojmu potomkovi (v prípade zvierat je starostlivosť takmer výhradne výsadou matky). Po druhé, úloha starých mám (starých otcov ako dôsledok), jediných samíc, ktoré žijú dlho, aj keď prestanú byť plodné, aby mohli byť „plodné“ vo výchove svojich vnúčat. A po tretie, takzvané alloparentálne vzťahy, to je starostlivosť, ktorú deťom poskytuje okruh príbuzných alebo ľudí z vonku ‒ mimo rodiny so vzdelávacími úlohami.

Antropológovia nám potvrdzujú, že kombinácia týchto vzťahov je výsledkom jedinečného spôsobu, ktorým človek chráni svoj pomalý, ale mimoriadny rast. Vo svetle tohto Alison Gopnik, nadaná priekopníčka detského a adolescentného vývinu, tvrdí, že rodičovstvo nie je práca. Niežeby si to nevyžadovalo úsilie, ale preto, že výchova neznamená „vytváranie“ predmetov. Totiž, zámerom rodičov (a všetkých pedagógov) nie je vymodelovať konkrétny typ dieťaťa. To by redukovalo výchovu na súbor výkonov, ktoré je dobré si osvojiť, a tým by vytváralo úzkosť ako u tých, ktorí vychovávajú, tak aj u tých, ktorí sú vychovávaní.

Naopak, rodičia sú povolaní k tomu, aby sa starali o vzťahy medzi sebou a okolo dieťaťa.

Nestaráme sa o deti, pretože ich milujeme, ale milujeme ich, pretože sa o ne staráme. Zdieľať

Rovnako učitelia vedia, že vyučovať neznamená naplniť hlavu poznatkami, ale vytvoriť tejto hlave podmienky, aby si mohla poznatky osvojiť samostatne. Sú si vedomí toho, že samotné osvojenie si nejakej matérie sa nemôže nijako vyprodukovať, len sa dá k nemu uľahčiť prístup.

To, čo spôsobuje rast dieťa alebo dospievajúceho, nie je niečo, čo sa týka len jeho, ale predovšetkým nás, ktorí rastieme tým, že ho vychovávame. Inými slovami, môžeme povedať, že sa nestaráme o deti, pretože ich milujeme, ale milujeme ich, pretože sa o ne staráme. A ony o nás. Starostlivosť, ktorú si vyžaduje dieťa alebo dospievajúci, vytvára účinky, ktoré idú nad rámec samotného vzťahu: v generatívnych vzťahoch sa 1 + 1 rovná 3, rovnako ako v prípade vody.

Iba takto sa môže rodič, rovnako ako vychovávateľ vo všeobecnosti (od učiteľa po opatrovateľku) vrátiť k svojmu najprirodzenejšiemu povolaniu ‒ postarať sa. O čo? O vzťah, v ktorom je schopný dať druhému to, čo skutočne potrebuje.

Sme znechutení, keď naše deti alebo žiaci nekorešpondujú s našimi očakávaniami. Avšak čím skôr sa vyrovnáme s týmto nevyhnutným neúspechom, tým lepšie. A to z jednoduchého dôvodu ‒ rast nie je zmeraním kontrolovateľného výsledku, ale ovocím toho, že sme vytvorili pre dieťa alebo dospievajúceho najlepšie podmienky pre jeho vývin. To znamená, že sme mu umožnili stať sa tým, čím už je, ale nie úplne.

Často to hovorím rodičom svojich študentov: oni sa nepodobajú vám jednotlivo, ale kvalite vzťahu medzi vami a toho vášho s nimi. Vnútornú silu, z ktorej čerpám vo svojom živote ako dospelý, som dostal zo sily zväzku medzi svojimi rodičmi počas svojej výchovy: v dobrom alebo v zlom, jediné slovo alebo gesto v tom čase mi rezonujú po celý život.

Vskutku, každý vychovávateľ si rozšíri svoju schopnosť milovať. Zdieľať

Viac ako všetky živočíchy človek reaguje na samotný akt starostlivosti, to znamená, že rastie vďaka kvalite a mnohotvárnosti vzťahov. Ak je dieťa ponorené do väzieb H2O, získa z týchto vzťahov to, čo najviac potrebuje na to, aby dospel, a bez toho, aby o tom vedel, urobí to isté s tými, ktorí sa oň starajú.

Inzercia

Vskutku, každý vychovávateľ si rozšíri svoju schopnosť milovať. Neuspejeme tým, že „vypcháme“ detský čas tisíckami kurzov, od ktorých očakávame, že z nich spravia dospelých podľa nášho gusta.

Môžeme naozaj uspieť, len ak budeme s deťmi tráviť veľa času jednoduchým hraním sa. Pretože hra, ktorá nemá vedľajšie ciele, je samotnou liečbou vzťahu a najlepšou posilňovňou pre poddajný mozog otvorený bádaniu.

Dbať o spoločné obedy a večere je omnoho viac, než vydávať tisíce rozkazov, pretože ten čas, ktorý ľudia venujú jedlu, nie je len časom venovaným nasýteniu sa, ale časom, keď môžeme byť spolu, zatiaľ čo sa sýtime. Pre tento účel sme vyrobili stoly a stoličky.

S vďačnosťou si pamätám na to, keď ma moja mamka čakala do neskorého popoludnia, aby ma po škole nenechala obedovať samého. To, že tínedžeri musia tráviť nekonečné hodiny v škole, nezaručuje, že budú s vášňou pristupovať k štúdiu. Tú možno dosiahnuť len premenou konkrétnej hodiny na priestor hlbokých vzťahov so študovaným predmetom a prostredníctvom neho so sebou samými a s ostatnými.

Nemôžem zabudnúť na jednu hodinu, keď nás profesor nechal počúvať Beethovenovu sonátu, aby nám následne porozprával o romantizme. Od toho dňa ma klavír majstra sprevádza a udáva rytmus, ktorý chcem dať stránkam, ktoré píšem. Hry, stoly, hodiny v škole sú len príkladmi bežných priestorov pre väzby H2O.

Škola založená skôr na výkone ako na vzťahoch je márna, pretože učenie nie je výkonnostným tréningom ako pre nejaké zviera, ale samostatné osvojenie a užívanie poznania, ktoré upevňuje žiakov natoľko, aby mohli čeliť akejkoľvek skúške (špecifickosť mladého mozgu spočíva v schopnosti inovovať ‒ odraziac sa od toho, čo je platné v nejakej tradícii).

Čas, ktorý nevenujeme dieťaťu alebo dospievajúcemu, sa nám naspäť nevráti. Zdieľať

Vychovávatelia nie sú stolári. Geppetto nedokáže so svojimi nástrojmi urobiť z Pinocchia skutočné dieťa. Vychovávatelia sa skôr podobajú záhradníkom, ktorí vytvárajú pôde a semenám také podmienky, aby mohli prinášať bohatú úrodu, ale spôsob, akým sa to stane, závisí od premenných chaosu života a predovšetkým od času, ktorý v biológii nepozná žiadne zľavy alebo oneskorené rekuperácie.

Čas, ktorý nevenujeme dieťaťu alebo dospievajúcemu, sa nám naspäť nevráti.

Snažiť sa determinovať výsledok študenta alebo dieťaťa na základe montážnej linky je veľmi nákladné a zbytočné. Naproti tomu, všetko spočíva v ponorení detí do väzieb H2O. Tým sa stanú silnými, ale zároveň aj tvárnymi, schopnými nájsť nové riešenia a tvorivo sa prispôsobiť tomu, čo je nepredvídateľné (najmä v časoch krízy).

Dnes sa chceme viac starať o naše nádeje tým, že znásobujeme množstvo vonkajších výkonov s cieľom zabezpečiť si „istú budúcnosť“, než aby sme sa starali s bedlivou pozornosťou o vzťahy, ktoré nás osobne zaväzujú. Predsa len, tých pár riadkov študentky jasne ukazuje, čo je dnes potrebné urobiť, čo deti vnútorne zabíja a čo im umožňuje znovu sa narodiť ‒ starať sa skôr o kvalitu vzťahov než o množstvo výkonov.

Vzorec vody odhaľuje podobu vody, v ktorej spolu existujú hĺbka a hladina, sila a mnohotvárnosť, priehľadnosť a farby, sviežosť a plodnosť, kontinuita a inovácia...

Všetky vlastnosti, ktoré prajeme našim študentom, našim deťom.

 

.

 

 

 

Inzercia

Inzercia

Odporúčame