Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Komentáre a názory
24. september 2015

Nájdite si toho svojho na Katolíckej univerzite

Nahliadli sme do doteraz nezverejnenej správy audítora o dianí na univerzite v Ružomberku.

Nájdite si toho svojho na Katolíckej univerzite

Katolícka univerzita vzbudzuje už dlhšie veľa záujmu. A to dokonca aj medzinárodne, ako Postoj nedávno upozornil na článok poľských médií o tunajšom udeľovaní diplomov. Ešte väčší rozruch doma vzbudil nedávny súboj bývalého rektora Tadeusza Zasępu s KBS, ktorá je zriaďovateľom univerzity. Vznikli pritom dva tábory: Zasępa verzus nové vedenie, teda rektor Jozef Jarab (s podporou KBS).

V celom spore a mediálnej prestrelke padajú ostré obvinenia aj  z netransparentného narábania s financiami, udeľovania nenáležitých odmien na rektoráte či fakultách za oboch rektorov. Nejde o nové podozrenia. Pochybnosti vznikli už pred mnohými rokmi. Výstrahou bol už dávnejšie samotný fakt, že univerzita verejné obstarávanie riešila cez firmu Pro Tender, o ktorej sa popísalo mnoho v súvislosti s prepojením na najmocnejších politikov.

V celej veci sa pritom často spomína slovo audit. KBS si totiž ako zriaďovateľ dal konzultačnou firmou KPMG skontrolovať finančné a právne operácie v rokoch 2009 až 2014. A to najmä v súvislosti s veľkou výstavbou modernej knižnice, ktorá vyšla na 15 miliónov eur a tiež v súvislosti s viacerými finančnými fondmi, ktoré v rámci univerzity fungujú.

Spomínaný audit KBS doteraz nezverejnila, odvolávala sa na nezískaný súhlas KPMG, hoci zadávateľmi boli biskupi. Audit od nich žiadal aj minister školstva Juraj Draxler.

O knižnici a fondoch

Až po dlhšom váhaní sa nakoniec KBS tento týždeň rozhodla výsledky auditu sprístupniť členom akademického senátu a ministrovi. Denník Postoj sa tak v tejto fáze tiež dostal k možnosti preštudovať si závery auditu.

Audítorská firma v prípade výstavby knižnice potvrdila mnohé zlyhania, viaceré z nich sa dajú označiť za závažné. Nezvyčajné predraženie celého projektu o 50 percent, o ktorom sa rozhodlo v rozpore s pravidlami univerzity, nejasné identifikovanie, ktoré zdroje sa použili na aké účely, až po také konkrétne operácie, ako bol nákup softvéru v nevyužiteľnom množstve, navyše v súťaži, kde zrejme súťažili firmy len naoko.

Správa audítora skonštatovala vo viacerých prípadoch, že udeľovanie odmien či grantov na projekty sa javí ako pochybné a že sa k nim dostávali vybraní ľudia akoby za odmenu a zdokumentovanie ich práce je často nepresvedčivé.

Zdá sa, že velkosť problému už školu paralyzuje a tamojšie štruktúry úplne stratili kontakt s realitou.

Zdieľať

Podobné nedostatky ako pri výstavbe knižnice našiel audítor aj pri narábaní so zdrojmi vo fondoch školy. V prostredí univerzity pôsobí niekoľko fondov, niektoré sa však dajú označiť viac za súkromné než univerzitné. Audítor sa navyše k údajom niektorých z nich nedostal vôbec.

Zvláštnu pozornosť venoval fondu Ladislava Pyrkera a jeho vzťahu k Pedagogickej fakulte, ktorej vyčítal viacero nedostatkov pri narábaní s financiami, od reálneho vynakladania zdrojov až po ich zdokumentovanie a zaúčtovanie. Treba podotknúť, že fakulty majú v akademickom svete voči rektorátu relatívne nezávislé postavenie.

Zdá sa tiež, že zredukovať problém narábania s financiami na úrad rektora, prípadne niektorých dekanov, by bolo zjednodušené. Problém sa evidentne týka kompetentných na viacerých úrovniach, väčšiny fakúlt i ďalších pracovísk.

Kto je ten zlý?

Že sa KBS napokon rozhodla postúpiť závery auditu ďalej, zrejme súvisí aj s poslednými mediálnymi aktivitami bývalého rektora Zasępu, kde hovoril najmä o tlaku KBS, aby už nepôsobil na univerzite ani na Slovensku.

Inzercia

Chyby a zlyhania, ktoré audítorská správa konštatuje na strane rektorátu, sa totiž týkali práve času, keď bol vo funkcii rektor Zasępa. Ešte predtým, ako KBS závery správy posunula ďalej, vyzvala hlavných aktérov diania na rektoráte a fakultách, aby svoje posty opustili. Zatiaľ jediný, kto súhlasil s tým, že sa o funkciu znovu uchádzať nebude, je dekan Filozofickej fakulty Marian Kuna.

Náš denník sa na pomery medzi rektorátom a fakultami, ako aj na pomery na jednotlivých fakultách pýtal za uplynulé týždne viacerých dôležitých ľudí na univerzite. Výsledný pocit je taký, že hovoriť o dvoch táboroch – tábor Zasępu a tábor Jaraba (KBS) – nemá zmysel a toto rozdelenie je výsledkom najmä sporov medzi ľuďmi, ktorých si bývalý a súčasný rektor priniesli so sebou.

Univerzita sa skôr javí ako rozbitý systém s mnohými partikulárnymi svetmi a záujmami, čo nie je zriedkavý problém univerzít. No pri tejto sa zdá, že velkosť problému už školu paralyzuje a tamojšie štruktúry úplne stratili kontakt s realitou.

Príkladom toho, ako univerzita nezvládla samu seba, je aj megalomanský projekt s knižnicou. Bolo to pre schopnosti univerzity príliš veľké sústo. Niekoľko rokov, ktoré univerzita venovala tejto investícii, sa odrazilo na jej nízkej koncentrácii na to najdôležitejšie – vzdelávanie, vedu a výskum. Výsledkom je, že dnes sa inštitúcia ocitla medzi tými, ktorým hrozí odobranie akreditácie.

K tomu, že sa univerzita takto odcudzila realite, prispelo niekoľko vecí. Napríklad zvláštny štatút univerzity (katolícka), ktorý mnohým dával pocit nedotknuteľnosti. Ale zrejme aj taká prozaická vec, ako bolo jej umiestnenie v Ružomberku. Univerzita zostala bez dennodenného kontaktu s inštitúciami, ktoré by ju mohli kultivovať a s ktorými by mohla intenzívnejšie súťažiť a porovnávať sa vo svojich aktivitách či odpozorovať procesy od skúsenejších.

Čo s fatamorgánou

Občasné výjazdy mimo svojho skleníka a hranie sa na medzinárodné partnerstvá to nenahradia. Zdá sa, že najmä pod vplyvom týchto dvoch okolností univerzita zdegenerovala.

Dalo by sa tiež debatovať o tom, či skúsenosti, kapacity a celkové nastavenie slovenskej KBS vôbec umožňujú garantovať takú úroveň univerzity, o akej pri jej vzniku biskupi hovorili. A či náhodou celá myšlienka kvalitnej katolíckej univerzity nie je len fatamorgána.

Tak či onak, teraz je to už jedno, inštitúcia je na svete. Že biskupi dali vykonať audit univerzity a jeho výsledky napokon odovzdali ďalej, je posun dobrým smerom. Ak by však ich motiváciou bolo iba poukázať na to, čo všetko sa stalo počas Zasępovho rektorovania, tak by to nestálo za reč.

Zmysel to bude mať, ak bude nasledovať výmena ľudí, pravidiel a ducha ovládajúceho univerzitu.

Foto - TASR
 

Odporúčame