Založili Slovenskú komoru sociálnych pracovníkov a asistentov

Prvýkrát v histórii Slovenska sa na dnešnom ustanovujúcom sneme v Bratislave schádza Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, ktorí budú schvaľovať dokumenty, voliť orgány a predsedu komory.

Ako povedal TASR za ustanovujúci výbor jeho predseda Peter Kulifaj, doteraz svoje členstvo v komore potvrdilo okolo 400 ľudí a na snem príde asi 200 členov. Členstvo bude povinné pre tých, ktorí budú chcieť vykonávať toto povolanie ako slobodné zamestnanie.

"Cieľom komory je zvyšovať status sociálnej práce. Úlohou sociálnych pracovníkov je jednak pomáhať ľuďom v núdzi, seniorom a rôznym sociálnym skupinám. Taktiež je našou úlohou vytvárať mosty medzi rôznymi skupinami obyvateľstva. Ide o nezastupiteľnú úlohu a verím, že komora prispeje k tomu, že ľudia si túto profesiu začnú vážiť," konštatoval dnes pre TASR pred ustanovujúcim snemom predseda prípravného výboru.

Členstvo bude povinné len pre tých, ktorí by chceli toto povolanie vykonávať ako samostatnú prax. Pre zamestnancov rôznych inštitúcií a neziskových organizácií bude dobrovoľné, viazané je na fyzické osoby. Podmienkou je vysokoškolské vzdelanie a prax v oblasti, dĺžka nerozhoduje. Komora môže prijať do svojich radov aj hosťujúcich a čestných členov, ktorí nespĺňajú jednu z podmienok, teda vzdelanie alebo výkon práce, ale pôsobia vo sfére sociálnej práce. Ide napríklad o ľudí z akademického prostredia, ktorí pripravujú študentov vysokých škôl na túto profesiu.

TASR

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo