Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
K Veci Spoločnosť
25. júl 2020

K veci

Dovolenka na zotavenie

Správne prežitý voľný čas dáva všetko ostatné na pravé miesto.

Dovolenka na zotavenie

Foto – TASR/Jakub Kotian

Jestvuje katolícky prístup k letným prázdninám? Dajú sa prázdniny posvätiť? Ak áno, čo to znamená a čo by to znamenalo pre zvyšok roka?

Povedzme, že táto téma by mala byť pre každého najdôležitejšia, v neposlednom rade pre svoj súvis s nedeľou. Slovo „prázdniny“ sa v katechizme nikde nenachádza, no často sa spomína „oddych“, vždy v súvislosti s dňom Pána: „Ustanovenie Pánovho dňa (nedele) prispieva k tomu, aby všetci mali dostatočný odpočinok a voľný čas, ktorý by im umožnil pestovať rodinný, kultúrny, spoločenský a náboženský život.“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi 2184)

Katechizmus nám tiež pripomína, že prvé cirkevné prikázanie znie: „V nedeľu a prikázaný sviatok zúčastniť sa na omši a odpočívať od služobnej práce.“ Ak máme ťažkosti zúčastniť sa na omši, či už spôsobené zvonka, alebo svojím vlastným pričinením, pravdepodobne ich máme aj s kresťanským „odpočinkom“, ktorý nie je čímsi negatívnym, ale pozitívnym sústredením sa na dobrá rodiny, kultúry, spoločnosti a náboženstva. Mali by sme očakávať, že ktosi, kto neprežíva dobre týždenný deň odpočinku, bude dobre prežívať čas odpočinku, ktorý prichádza každý rok?

Možno nám veci viac objasnil COVID-19. Keď sa nedá ísť na omšu, možno budeme chcieť, aby príslušný význam nadobudli iné aspekty zachovávania Pánovho dňa. Predsa však vidíme a cítime, že sa nerozvíjajú samy od seba – že svoj význam získavajú práve ako ovocie bohoslužby a požehnanie vyplývajúce z nej.

Prázdniny znamenajú čas, ktorý sa vyprázdnil. Od čoho? Od nárokov na náš čas v súvislosti so zabezpečením životných potrieb, čo v jednoduchšej dobe znamenalo jedlo, oblečenie a bývanie. Skrátka, prázdniny sú voľný čas. Ten si, podobne ako čas na modlitbu, musíme spraviť, nenachádzame ho. Čím väčšie sú naše potreby alebo pociťované potreby, tým ťažšie, ale aj dôležitejšie je vytvoriť si čas aj na voľno a modlitbu.

Joseph Pieper si vyslúžil chválu za znovuoživenie otázky voľného času ako hlbokej filozofickej témy. Znovuoživil ju preto, lebo už Aristotelova etika bola koniec koncov o tom, ako využiť voľný čas. Pre ľudí v staroveku šlo o skúšku charakteru človeka: ako by sa rozhodol využiť svoj „voľný“ čas (vlastne svoju slobodu), keby ho mal? Čo by robil, keby sa ocitol na Ostrovoch blažených (tak hovorievali)? Alebo by bol nespôsobilý na takéto požehnanie?

Prázdniny by mali byť podľa možnosti ochutnávkou neba a účasťou na ňom. Zdieľať

„Nech tak groše raz mám,“ spieva Tovje vo Fidlikantovi na streche – konečne by mal voľný čas a strávil by ho dišputami o otázkach vyplývajúcich zo Zákona (aspoň tak vraví). Toto je obdivuhodná židovská predstava. Kresťan by sa však mohol skôr spýtať: Čo by som robil, keby som bol v nebi? Lebo nebo by sa dalo prirovnať k najplnšej realizácii toho, pre čo by sa mal kresťan rozhodnúť vo voľnom čase. Requiescat in pace (nech odpočíva v pokoji): nech si užije svoje večné prázdniny tak, ako chce Boh.

Z toho vyplýva, že prázdniny by mali byť podľa možnosti ochutnávkou neba a účasťou na ňom. A z toho potom vyplývajú mnohé veci. Napríklad to, že tí, podľa ktorých sú prázdniny časom, keď sa netreba unúvať chodiť na omšu či na spoveď, sa úplne mýlia. Prázdniny sú skôr časom, keď má rodina slobodu ľahko pristupovať k sviatostiam a spoločne sa modliť. A dôležité je to, že ide o čas, keď môžu deti skôr vidieť svojich rodičov modliť sa.

Inzercia

Máme zlozvyk tešiť sa zo životných potrieb a utekať od voľného času. To isté platí o modlitbe, ale aj o „škole“, ktorej názov je, kuriózne, odvodený z gréckeho slova pre voľný čas (scholē) – pretože pre mladých ľudí bolo dobré mať voľný čas od práce na poli a vo výrobe, aby sa mohli venovať poznávaniu, kultúre a náboženstvu.

Keď na človeka nečaká žiadna manuálna práca, škola sa javí ako záťaž, a už nie ako známka slobody a privilégium. Pravdou je, že oboje je veľmi dôležité, no len keď je to na svojom mieste, a správne prežitý voľný čas dáva všetko ostatné na pravé miesto.

  • Prostý odpočinok je ako spánok, absencia úsilia, ktorá umožňuje obnovenie našich schopností konať.
  • Relaxácia či uvoľnenie je opakom napätia: striedanie krajného napätia a úplného uvoľnenia sú pre rast a tvorivosť neoceniteľné.
  • Rekreácia je nové a opätovné stvorenie; nie je to absencia činnosti, ale sú to činnosti iného druhu, ktoré budujú nové schopnosti konať.
  • Omladenie znamená stať sa opäť mladým, obvykle tak, že robíme to, čo sme robievali, keď sme boli mladí, aby sme opäť získali optimizmus a videli veci novým spôsobom.

Toto všetko sú božské veci a kresťanské prázdniny by ich mali obsahovať všetky. (Všimnite si, že na zozname nie je „zábava“. Tá naň patrí iba vtedy, keď sa spojí s jednou z iných položiek na ňom.)

Už vidíme, že každé prázdniny treba plánovať, dokonca aj keď ide o dva týždne „voľna“ na pláži, aby sme si nevytvárali ďalšie falošné nevyhnutnosti, ale aj aby sme nemárnili čas a strávili ho čo najplodnejšie. Manžel s manželkou by mali plánovať prázdniny spoločne a rodina by mala mať „radu“, aby každý chápal, aký je plán, a všetci spolupracovali pre spoločné dobro. Minimálne treba spísať zoznam a dodržiavať nejaký denný harmonogram: disciplína musí byť, ale nič zaťažujúce.

Žiadne kresťanské prázdniny nie sú úplné bez kríža, tohto posväcujúceho korenia. Len zriedka bude krížom čosi také ako stretnutie s „Vyvrheľom“ (na prázdninách, ktoré popísala Flannery O’Connor) – aj keď občas býva. Bežnejšie sa s ním stretneme vo forme črevnej chrípky, pokazeného auta, krádeže či možno len predraženého nákupu.

Keď nás Boh obdarúva nečakaným krížom, rodičia môžu byť príkladom tak, že prejavia špecificky kresťanskú vynaliezavosť, keď prijmú kríž s dobrou náladou a s dôverou si počkajú, aké milosti z neho vyplynú.

Rubrika K veci je tvorená autorskými článkami prestížneho amerického magazínu The Catholic Thing, vychádza s podporou Kolégia Antona Neuwirtha. Článok nie je vyjadrením názoru Kolégia Antona Neuwirtha.

Odporúčame