Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Liberáli verzus konzervatívci Komentáre a názory
09. jún 2020

Liberáli v defenzíve

Slovensko potrebuje konzervatívnu revolúciu

Byť konzervatívny znamená dopriať druhým nielen slobodu, ale aj ukázať cestu, po ktorej sa dá ísť.

Slovensko potrebuje konzervatívnu revolúciu

Účastníci Národného pochodu za život v Bratislave 20. septembra 2015. Foto – TASR/Štefan Puškáš

Áno, čestne a otvorene priznávam, že si prajem, aby na Slovensko prišla konzervatívna revolúcia. Nie, nechcem nikoho k ničomu nútiť. Úplne mi postačí, keď sa vrátime k osvedčeným mravným hodnotám a kultúrnym tradíciám, ktoré sú súčasťou našej spoločenskej pamäte.

Konzervovať znamená niečo uchovať na dlhší čas. My sme však na mnohé osvedčené hodnoty pozabudli alebo ich opustili. Zamieňame si svojvôľu s úsilím o modernosť. Byť konzervatívny znamená nielen dopriať druhým slobodu, ale aj ukázať cestu, po ktorej sa dá ísť. Byť konzervatívny znamená riadiť sa Desatorom (alebo aspoň sa ním inšpirovať).

Slovensko potrebuje konzervatívnu revolúciu.

Potrebujeme konzervatívnu revolúciu v spravodlivosti: aby sa sudcom, prokurátorom a advokátom dalo dôverovať. Nech sú konzervatívni: čiže nech žijú mravne, nech sú nepodplatiteľní a odborne zdatní.

Potrebujeme konzervatívnu revolúciu v politike: aby sme mohli dôverovať verejným predstaviteľom. Nech nie sú populistami, zlodejmi, nech nešíria ľavicovo-liberálne, marxistické a fašistické idey. Nech nie sú šovinistami, oportunistami a prospechármi. Nech sú konzervatívni: nech im ide tak o dobro jednotlivca, ako aj o dobro spoločnosti; nech sa usilujú o zachovanie spravodlivosti, zachovávanie ľudských práv a slobôd.

Potrebujeme konzervatívnu revolúciu v kultúre: aby sme nežili len pre lepšie domy a dovolenky. Buďme konzervatívni. To znamená: oceňme hodnotné umenie, slušne sa vyjadrujme, budeme k sebe tolerantní, neosočujme druhých, neživme predsudky. Nevytvárajme atmosféru neprijatia a nenávisti. Byť konzervatívny znamená vedieť, že život potrebuje rovnováhu: medzi prácou, rodinou, duchovným životom a trávením voľného času. Byť konzervatívny znamená rešpektovať voľnú nedeľu, kultúrne, národné a duchovné tradície.

Inzercia

Potrebujeme konzervatívnu revolúciu v starostlivosti o druhých: aby sme nevideli svojich starnúcich rodičov iba z času na čas v domove dôchodcov; aby nám bolo jasné, že aj starý a chorý človek má svoju dôstojnosť; aby poskytovatelia sociálnych služieb nemuseli ako žobráci každý rok drankať od štátu a samosprávy peniaze na starostlivosť o tých, ktorí to potrebujú. Byť konzervatívny znamená vedieť, že aj starí a chorí ľudia sú pevnou súčasťou našej spoločnosti, že ich nemôžeme len tak opustiť alebo ich považovať za zbytočných a neužitočných.

Potrebujeme konzervatívnu revolúciu v školstve: aby nám zo škôl nevychádzali len odborne zdatní, ale aj mravne sformovaní ľudia (tu majú cirkevné školy navrch). Byť konzervatívny znamená oceniť úlohu vychovávateľa a učiteľa, vážiť si vedomosti a mravné postoje. Byť konzervatívny znamená vedieť deťom vysvetliť, že život má svoje pravidlá a obmedzenia, že nie sme osamelé ostrovy, ale že žijeme v spoločenstve, kde nám musí jednému na druhom záležať. Buďme v školách konzervatívni: buďme poctiví pri plnení úloh, odovzdávajme osvedčené hodnoty, učme deti k úcte voči ľuďom, rodine, viere, národu, štátu.

Potrebujeme konzervatívnu revolúciu vo vzťahu k životu: nech sa konečne prestane s tým nekončiacim násilím na nevinných bezbranných deťoch, ktoré sú usmrcované pri umelých potratoch a umelom oplodnení. Byť konzervatívny neznamená nič iné, len do dôsledkov rešpektovať prikázanie „Nezabiješ“. Toto sa vzťahuje ku každému životu od počatia až po smrť. Byť konzervatívny znamená rešpektovať ľudskú dôstojnosť každého človeka bez ohľadu na jeho pôvod, farbu pleti, jazyk, národnosť, náboženstvo alebo iné odlišnosti. Nikoho preto neznevažovať a neponižovať.

Potrebujeme konzervatívnu revolúciu v rodine: aby sa nám nerozpadalo toľko manželstiev, aby každé narodené dieťa malo otca a mamu, s ktorými môže žiť v jednej domácnosti. Potrebujeme stať sa zodpovednejšími a zrelšími. Potrebujeme revolúciu vernosti. Potrebujeme revolúciu odvahy vzdávať sa vlastných predstáv o živote a pohodlia a prijať do rodiny viac detí.

Niektorí liberálni autori majú z konzervatívnej revolúcie strach. Neviem, čoho sa boja. Ja sa na tú konzervatívnu revolúciu teším, lebo prináša nádej, zmenu k lepšiemu a život. Spojme sily, nech príde čím skôr.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame