Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
K Veci Komentáre a názory
30. august 2015

Potrebujeme poznať múdrosť, hovoril kardinál George

V týchto dňoch počúvam od mnohých ľudí, akí sú dezorientovaní z toho, čo sa deje v Cirkvi i vo svete. Vstúpili sme do jedného z tých období, keď sa všetko na verejnosti i v súkromí zdá byť vratké. cardinal_george_omi_baton.jpg Politika, ekonomika, morálka, duchovný ži...

Potrebujeme poznať múdrosť, hovoril kardinál George

V týchto dňoch počúvam od mnohých ľudí, akí sú dezorientovaní z toho, čo sa deje v Cirkvi i vo svete. Vstúpili sme do jedného z tých období, keď sa všetko na verejnosti i v súkromí zdá byť vratké.

Politika, ekonomika, morálka, duchovný život, priateľstvá, spojenectvá – toto všetko i mnohé iné je opäť odrazu až desivo krehké. Istý sekulárny časopis, ktorý sa mi dostal do rúk, kladie veľkú otázku s použitím vysoko filozofických pojmov, ktoré však zároveň akoby platili pre každodennú realitu: „existencia sa stáva čoraz menej mysliteľnou.“

Čo robiť? Okrem overenej a pravej modlitby, pôstu a almužny potrebujeme aj poučenie o večných veciach: kto sme, prečo žijeme? Zaiste, sú to ťažké témy, no hoci sa to nezdá, mnohí by sa s nimi chceli popasovať, lebo vyhýbať sa im znamená byť niečo menej ako človek.

O pár týždňov pôjdu študenti do školy. Rodičia (aj my všetci), ktorí si uvedomujeme, ako veľa dnes závisí od správneho druhu vzdelávania, sa možno cítime viac než len trochu nesvoji z toho, čo sa deje dokonca aj na našich najlepších školách a univerzitách. Ako liek a sprievodcu odporúčam knihu zosnulého kardinála Francisa Georgea A Godly Humanism: Clarifying the Hope that Lies Within (Božský humanizmus: zdôvodnenie nádeje, ktorá je v nás), ktorá práve vyšla a ktorá je akousi poslednou vôľou a testamentom v oblasti jeho celoživotného – a hlbokého – záujmu o život mysle.

(Priznávam: trochu som sa podieľal na úvodnej eseji v tomto zväzku, venovanej katolíckej intelektuálnej tradícii, no výsledný produkt napokon stránku po stránke stvárnil a rozšíril sám tento veľký muž – a vtlačil mu tak svoju pečať: vždy nefalšovaný kardinál George.)

Pravda nepatrí do utilitaristickej tašky s náradím

Názov Božský humanizmus možno bude pôsobiť ako paradox. No už sv. Ján Pavol II. plánoval okrem iného znovuoživiť autentický kresťanský humanizmus, čiže chápanie ľudskej osoby a jej miesta vo svete, ktoré je oveľa hlbšie a širšie než dnešný takzvaný humanizmus, ktorý sa vyznačuje povrchnosťou a úzkym pohľadom. Kardinál v prvom odseku priznáva, že chcel knihu nazvať „Múdrosť a učeníctvo“, ale nakoniec - možno na žiadosť vydavateľa – dostala tento všeobecnejší názov.

"Kedy ste naposledy počuli niekoho, kohokoľvek, hovoriť, že je potrebná múdrosť? Nie šikovnosť, údaje ani informácie. Nie že všetky hodnoty sú len 'sociálny konštrukt'. Múdrosť."

Zdieľať

To však tiež nemusí byť zlé, lebo jeho posolstvo v tejto chvíli potrebujú počuť samozrejme určite i katolíci, ale aj širší svet. Je jasné, že kardinál chcel zblížiť to, čo mnohí dnešní ľudia mylne vidia v rozpore: rozum a vieru, porozumenie a svätosť a v konečnom dôsledku Boha a človeka. Ukazuje, v akom vzťahu sú tieto protikladné dvojice, čiastočne tak, že opisuje ich pôsobenie vo vlastnom bohatom a plodnom kňazskom a biskupskom živote, ale aj ich miesto v rámci tradície, o ktorej možno pokojne povedať, že je jednou z najbohatších intelektuálnych a kultúrnych tradícií na svete: v katolicizme.

Nejde o málo:

Poslední pápeži zdôrazňovali zodpovednosť za pestovanie filozofických a teologických tradícií, ktoré stoja na múdrosti a ktoré sú základom katolíckeho intelektuálneho života – kvôli Cirkvi, ale aj kvôli kultúram po celom svete, ktoré potrebujú morálne a náboženské smerovanie. Otázka pravdy v morálnej a náboženskej oblasti sa musí položiť v kontexte hľadania múdrosti, dobroty, svätosti, v plnom cirkevnom spoločenstve, ako aj v spojení so všetkými „ľuďmi dobrej vôle“. Pravdu nemožno odkázať do utilitaristickej tašky s náradím, ako sa to deje už od čias európskeho osvietenstva až dodnes, akoby bola len mocenským nástrojom na ovládanie v sociálnej a politickej oblasti. Príroda i dejiny sú zamerané na cieľ, ktorý im do ich samotnej existencie vpísal ich Stvoriteľ a Vykupiteľ.

V praktickejšej rovine, kde majú tieto veľké myšlienky usmerňovať reálny život každého jedného z nás, kedy ste naposledy počuli niekoho, kohokoľvek, hovoriť, že je potrebná múdrosť? Nie šikovnosť, údaje ani informácie. Nie že všetky hodnoty sú len „sociálny konštrukt“. Múdrosť. Áno, znie to starožitne a dosť o nás vypovedá fakt, že mnohí pochybujú, či vôbec niečo také existuje. Zaobídeme sa však bez pochopenia, aké miesto patrí rozličným oblastiam ľudského poznania a činnosti a akú váhu máme pripísať každej jednej z nich, zvlášť v dobe, keď akoby všetko poletuje vo vzduchu?

Inzercia

Potrebujeme aj učeníkov múdrosti

Absolútnym základom je poznať Boha a seba. Kardinál upozorňuje na kľúčovú pasáž v Písme (vo všetkých troch synoptických evanjeliách), ktorá ukazuje „božský“ rozmer skutočného humanizmu. Keď sa Ježiš pýta učeníkov, za koho ho pokladajú, ozval sa Peter so slávnym výrokom, „Mesiáš, Syn živého Boha“:

Ježiš odpovedá, máš pravdu, no nemáš to z vlastnej skúsenosti. Vieš to, lebo ti to zjavil Otec. A preto teraz ja hovorím tebe, Šimon, kto si ty. Ty si Peter.

"Mnohí z nás sú stratení práve preto, že nepoznáme živého Boha, a tak nepoznáme – ani nemôžeme poznať – ani samých seba. Toto je niečo iné, než čo sa učí a čím sa mučí naša úbohá mládež v škole."

Zdieľať

Mnohí z nás sú stratení práve preto, že nepoznáme živého Boha, a tak nepoznáme – ani nemôžeme poznať – ani samých seba.

Toto je niečo iné, než čo sa učí a čím sa mučí naša úbohá mládež v škole. A dôležité je nielen uznať, že potrebujeme múdrosť. Potrebujeme aj, ako hovorí kardinálov pôvodný názov knihy, učeníkov múdrosti.

Dokonca aj v našej estrádnej predvolebnej kampani sa veľa hovorí o tom, aký veľký je rozdiel medzi peknými slovami a skutočnými činmi. Vzhľadom na našu situáciu by nám pomohlo, keby sme sformovali novú generáciu, ktorá by dokázala nielen recitovať slová – hoci dosť veľký pokrok by bol už aj toto. Musia sa však naučiť zahrať aj trochu muziky.

Kto sa chce dozvedieť, ako sa k tomu priblížiť z nášho stavu, je len málo spoľahlivejších vodcov, než je náš zosnulý priateľ Francis kardinál George.

Robert Royal
Autor je šéfredaktor The Catholic Thing a prezident Faith & Reason Institute (Inštitút pre vieru a rozum) vo Washingtone D. C. Jeho najnovšia kniha je
The God That Did Not Fail: How Religion Built and Sustains the West (Boh, ktorý nezlyhal: Ako náboženstvo vybudovalo a udržiava západ), ktorú teraz možno dostať vo vreckovom formáte v Encounter Books.

Pôvodný text: Cardinal George’s Final Gift, medzititulky redakcia, ilustračné foto: thecatholicthing.org, realclearreligion.org.

Rubrika K veci je tvorená autorskými článkami prestížneho amerického magazínu The Catholic Thing, vychádza s podporou Kolégia Antona Neuwirtha.

Odporúčame

Pápež František a 2. vatikánsky koncil

Pápež František a 2. vatikánsky koncil

Pápež František vzbudzuje v mnohých veriacich značné rozpaky, zvlášť u tých katolíkov, ktorí sú zvyknutí na jasnosť emeritného pápeža Benedikta a jeho svätého predchodcu sv. Jána Pavla. 9378397071_81dda20245_z.jpg Pre katolíkov verných učeniu Cirkvi je tak niekedy ťa...

Na živote nenarodených záleží

Na živote nenarodených záleží

Štyri dosiaľ uverejnené videá, tajne natočené v organizácii Plánované rodičovstvo, šokovali v Amerike každého, kto je ešte stále schopný šoku. Zostávajúcich osem či desať možno odhalí ešte niečo odpornejšie. Práve preto sa StemExpress (spoločnosť, ktorá si na svoj „výskum“ kupuje roztrhané deti od P...

Utečenci: Máme pomáhať iba kresťanom?

Utečenci: Máme pomáhať iba kresťanom?

Z Bruselu, Viedne, ale aj bratislavských liberálnych novín znie kritika, že Slovensko chce pomáhať iba kresťanským utečencom. Vraj je to diskriminačné a nekresťanské, počúvame. Omyl. Falošná je kritika. syrcania-txt.jpg 12. august 2015, Idomeni, severné Grécko: Sýrski...