Chceli spojiť moderné vzdelávanie a kresťanské hodnoty. Založili novú školu

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Chceli spojiť moderné vzdelávanie a kresťanské hodnoty. Založili novú školu

Vyučovanie v škole Libellus. Foto – Katarína Chudá

Hovorili sme s tvorcami školy Libellus, ktorá chce budovať nielen vzdelanie, ale aj charakter detí.

Mária Borovská a Lenka Kaňuchová pracovali na cirkevných materských školách v Bratislave. Práca s deťmi ich bavila aj preto, že k ich výchove pristupovali inak. Spoločne s ďalšími ľuďmi vytvorili koncept individuálneho prístupu, ktorý je založený nielen na rozvoji ich zručností a vedomostí dieťaťa, ale i hodnôt. Zároveň je jeho súčasťou spolupráca s rodičmi, ktorých sa pri tejto snahe nedá vynechať.

Mária tento spôsob osobného vedenia odpozorovala zo Španielska, kde jej vlastné deti navštevovali strednú školu, v ktorej mali k dispozícii okrem kvalitného vzdelávania aj osobného tútora. „Hovorili mi, aké je úžasné, že majú pri sebe človeka, ktorý s nimi zdieľa všetko, čo prežívajú,“ objasňuje Mária. „Zaujímal sa o nich ako o výnimočnú osobu a pomáhal im objavovať ich talenty a veci, ktoré ich bavia a napĺňajú. Podobný princíp sme sa snažili priniesť aj na cirkevné materské školy u nás v Bratislave.“

Mária spolu s ďalšími ľuďmi pomáhala tento koncept zaviesť v súkromnej škôlke Pramienok v bratislavskej Petržalke aj v cirkevnej škôlke v Lamači. Tam pracovala ako učiteľka aj Lenka. „Po istom čase nám prišlo ľúto, že deti, ktoré vyšli zo škôlky tu nemali žiaden druh školy, na ktorej by mohli pokračovať. Chceli sme s nimi ďalej spolupracovať, rovnako ako s ich rodičmi, keďže sme si vytvorili veľmi pekné vzťahy,“ vysvetľujú.

Ich túžba sa stretla s nápadom dvoch mladých mužov z Devína pri Bratislave, ktorí sa spolu s ďalšími priateľmi a známymi rozhodli vytvoriť novú školu.

Cirkevná alebo moderná? Spojme to

Marek Mrázik a Jaroslav Zacko sú zakladatelia úspešnej reklamnej agentúry. Keďže sami majú rodiny s malými deťmi, premýšľali nad tým, ako im poskytnúť miesto, kde by dostali nielen kvalitné vzdelanie, ale zároveň priestor na budovanie hodnôt.

„Už na vysokej škole, kde som študoval pedagogický smer, som videl, že žiakov sa dá viesť úplne iným spôsobom, ako sme to zažívali my. Existuje množstvo moderných odskúšaných metód a nadšených pedagógov, no je škoda, že do tradičných škôl sa dostávajú len pomaly,“ vraví Jaroslav, keď vysvetľuje dôvod, prečo sa rozhodli ísť do projektu novej školy. „Vnímal som, že učiteľ by nemal byť len profesionál vo svojej oblasti, ale aj vzor pre žiakov.“

„Vnímal som, že učiteľ by nemal byť len profesionál vo svojej oblasti, ale aj vzor pre žiakov.“ Zdieľať

Jaroslav ďalej rozpráva o tom, že odkedy sa s manželkou stali rodičmi, zvažovali, do akej školy raz dajú svoje dieťa. „Pýtali sme sa samých seba, či to bude niektorá z cirkevných škôl, ktoré sa však za posledné desaťročia výrazne nereformovali, alebo či dáme prednosť kvalitnej súkromnej škole s inovatívnymi metódami učenia a individuálnym prístupom.“

Presne to chcú teraz skĺbiť v projekte novej školy, ktorá od septembra funguje v Devíne, neďaleko zrúcanín historického hradu.

Nazvali ju Libellus, čo v preklade z latinčiny znamená „knižôčka“. Chcú tak poukázať na dôležitosť knihy pri spoznávaní sveta okolo nás. Tvrdia, že dieťa vnímajú ako nepopísanú knihu a je dôležité, akým obsahom bude naplnená. Rodičia a učitelia majú byť jej spoluautormi.

„Veľký význam vidíme v neustálom formovaní rodičov ako prvých vychovávateľov detí, rovnako aj učiteľov, ktorí sú pokračovateľmi tejto výchovy. Chceme byť školou pre rodičov, ktorí majú vážny záujem o výchovu svojich detí a sú ochotní pracovať aj na sebe. Spoločnými silami môžu totiž rodičia a učitelia urobiť omnoho viac ako každý samostatne,“ tvrdia o sebe tvorcovia školy.


Učiteľka Lenka Kaňuchová a koordinátorka tútoringu Mária Borovská. 

Pre veriacich aj neveriacich

Libellus má od septembra minulého roka prvých šesť detí v zmiešanej triede. Sú v nej deti v predškolskom veku, ale aj také, ktoré už preberajú učivo prvých ročníkov základnej školy. Tí sú formálne zapísaní na iných kmeňových školách v Bratislave, s ktorými spolupracujú a deti do nich pravidelne chodievajú na preskúšanie. Libellus zatiaľ funguje ako tzv. vzdelávacia skupina a aktuálne pracujú na zaradení do siete škôl.

Nachádza sa v dome so záhradou v Devíne. Jej zakladatelia momentálne hľadajú nové a väčšie priestory, aby mohli rásť už od najbližšieho školského roka.

Lenka Kaňuchová je v Libelluse učiteľkou. Na začiatku nám opisuje, ako u nich vyzerá bežný vyučovací deň. „Každé ráno začíname stíšením, modlitbou a spoločnými rozhovormi,“ vraví Lenka. „Deti sa potrebujú rozprávať a byť vypočuté, je to pre nich dôležité. Počas modlitby samy ďakujú alebo prosia za to, čo ich v daný deň čaká.“

„Veľký význam vidíme v neustálom formovaní rodičov ako prvých vychovávateľov detí, rovnako aj učiteľov, ktorí sú pokračovateľmi tejto výchovy." Zdieľať

Hoci sa zakladatelia školy netaja tým, že filozofiu Libellusu stavajú na kresťanských hodnotách, ktoré sú pre nich zdrojom a inšpiráciou, zároveň tvrdia, že táto škola nie je miestom výhradne pre veriace deti. Sú otvorení pre všetkých. Podľa ich slov je dôležitý súlad rodiny s prístupom školy a účasť na výchove detí k čnostiam.

Práve tá je jedným zo základných pilierov Libellusu. „Niekedy pri poskytovaní vzdelávania chýba dôraz na hodnoty,“ hovorí Mária Borovská, ktorá v škole pôsobí ako koordinátorka tútoringu. Podľa jej slov je dôležité, aby dieťa v škole budovalo nielen vedomostnú stránku, ale aj charakter. Pri tom všetkom je dôležitá individuálna práca s každým žiakom a taktiež spolupráca s rodičmi. „Pravidelne sa zhovárame s deťmi aj s ich rodičmi a tak budujeme vzťahy a vzájomnú dôveru.“

Každá rodina má svojho tútora, s ktorým spoločne pracujú na rozvoji a smerovaní dieťaťa. Hlavným zámerom je nájsť v každom z nich potenciál a motivovať ho k zlepšeniu.

A ako vyzerá výchova detí k čnostiam priamo v škole? Každý mesiac sa nesie v zmysle jednej čnosti, ktorá je stredobodom vyučovania, či už ide o poriadok, solidaritu, štedrosť, trpezlivosť, alebo pracovitosť. „Samozrejme, to všetko je prepojené, neznamená to, že sa skončí mesiac a zabudneme na niektorú z nich. Naopak, vysvetľujeme si, prečo sú všetky dôležité,“ vysvetľuje Mária s tým, že nemá ísť o moralizovanie či napomínanie.


 

Túžia ďalej rásť

Po modlitbe a rozhovoroch nasleduje v programe vyučovacieho dňa ranná stimulácia. Ide o rôzne aktivity zamerané na rozvoj slovnej zásoby, orientáciu v čase, poznávanie ľudovej slovesnosti, rytmického cítenia či kognitívnych funkcií mozgu.

Nasleduje samotný vyučovací proces. Nie vždy je však rozdelený do klasických 45-minútových hodín. „Niekedy máme dlhší vyučovací blok. Keď vidím, že deťom ide nejaké učivo dobre, potiahneme to dlhšie. Pre mňa ako pedagóga je výhodou, že učivo si môžem rozdeliť aj podľa nastavenia detí, či už ide o matematiku, alebo čítanie,“ vraví učiteľka Lenka.

Škola sa pridŕža Štátneho vzdelávacieho programu, deti teda preberú všetko učivo, ktoré by mali na klasickom prvom stupni.

„Pravidelne sa zhovárame s deťmi aj s ich rodičmi a tak budujeme vzťahy a vzájomnú dôveru.“ Zdieľať

Libellus sa neprezentuje ako alternatívna škola, moderné techniky učenia však využíva. „Používame napríklad Hejného metódu vo vyučovaní matematiky, pomôcky Montessori pedagogiky, zážitkové učenie, robíme projekty či praktické pokusy,“ hovorí Lenka. „Sami si vyberáme to, čo sa nám zdá užitočné a vhodné.“

Vo vyučovaní kladú dôraz na kvalitný jazykový program. Jeden deň v týždni je bilingválny a okrem toho ponúkajú anglickú či španielsku družinu. Deti si tiež môžu vybrať z viacerých krúžkov po vyučovaní.

Veľa času sa snažia stráviť vonku. „Vidím, ako im to pomáha, keď okolo obeda ideme von a potom sa ďalej učíme. Aktívny pohyb je pre ne veľmi podstatný.“

Tvorcovia školy chcú v žiakoch rozvíjať digitálne zručnosti, čitateľskú gramotnosť, lásku k umeniu, ale aj zdravý životný štýl. Už teraz vytvárajú koncept vzdelávania pre vyššie ročníky. Netaja sa ambíciou, že časom by chceli vybudovať kompletnú základnú školu a neskôr aj strednú.

V utorok 24. marca pripravuje škola Libellus ONLINE Deň otvorených dverí pre rodičov a záujemcov. Viac informácií nájdete na skolalibellus.sk


Foto: Katarína Chudá

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Novinka z vydavateľstva

Na pleciach obrov

Veľké pravdy viery, ako o nich meditovali a ako ich žili cir...

Na sklade. Odosielame ihneď.

O knihe
Cena u nás: 9,27 €

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo