Radostné odkazy zo Spiša

Spišská diecéza bola v novodobých dejinách duchovnou i morálnou baštou slovenského katolicizmu. V prvej polovici 20. storočia sa tu vďaka biskupovi Jánovi Vojtaššákovi a nezabudnuteľnému rektorovi spišského seminára Františkovi Skyčákovi vytvorilo také duchovné a kultúrne prostredie, ktoré ťažko s niečím porovnať.

Pôsobili tu kňazi a intelektuáli Ladislav Hanus, Jozef Špirko, Jozef Kútnik Šmálov, Ján Jalovecký, Štefan Barnáš, kňazi a básnici Janko Silan, Mikuláš Šprinc, Paľo Ušák Oliva a ďalší.

Po nástupe komunizmu išiel najtvrdší úder proti Spišskej diecéze. Odsúdených a väznených bolo 80 kňazov a rehoľníkov a dvaja biskupi. Spišská diecéza má z tohto obdobia mučeníkov, ako sú Ján Vojtaššák, Štefan Barnáš, Andrej Gerát, Štefan Bača, ale rovnako statočných vyznávačov ako Jozef Ligoš, Viktor Trstenský, Štefan Šmálik a ďalší.

Nezabudnúť na svojich mučeníkov a vyznávačov

"Na Spiši sa v prvej polovici 20. storočia vytvorilo také duchovné a kultúrne prostredie, ktoré ťažko s niečím porovnať."

Zdieľať

Pápež Ján Pavol II. vyzýval miestne cirkvi na celom svete, aby nezabudli na svojich mučeníkov a vyznávačov, aby ich život zanechali ďalším generáciám ako odkaz, výzvu a povzbudenie. Bol to on, ktorý pri svojej druhej návšteve Slovenska v roku 1995 na Mariánskej hore v Levoči povedal, že biskupi Gojdič, Buzalka a Vojtaššák sú hodní toho, aby boli pred tvárou cirkvi vyzdvihnutí na oltár. Dnes je biskup Pavol Gojdič blahoslavený, materiály o biskupovi Michalovi Buzalkovi sú odovzdané na Kongregácii pre kauzy svätých v Ríme.

V roku 2000 bola ukončená diecézna fáza procesu blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka a materiály boli odovzdané do Ríma. V roku 2003 prišla z Ríma biskupovi Františkovi Tondrovi oficiálna správa, že „Svätá Stolica si váži utrpenie pána biskupa Jána Vojtaššáka, avšak nateraz nepovažuje za vhodné pristúpiť k jeho blahorečeniu“.

Po tejto odpovedi z Ríma zavládlo v Spišskej diecéze, pokiaľ ide o otvorenie ďalších káuz blahorečenia, hlboké ticho. Keď veriaci z Tvrdošína poslali žiadosť na spišské biskupstvo, aby sa začal proces blahorečenia kňaza, historika, vyznávača, človeka krásneho života Štefana Šmálika, dostali podobnú odpoveď ako z Ríma, že diecéza si váži život a svedectvo tohto kňaza, ale zatiaľ neplánuje otvoriť proces jeho blahorečenia. Možno je za takouto odpoveďou pocit, že by bolo neúctivé voči biskupovi Vojtaššákovi začať iný proces, možno je to všeobecná nevôľa väčšiny slovenských biskupstiev začať procesy blahorečenia z obdobia komunizmu.

Profesor Ján Duda, v pozadí podobizeň špirituála Jána Čarnogurského

Slovenský František Assiský

V poslednom čase ale vidíme vzácne svetielko, ktoré začína svietiť zo „slávnej“ Spišskej diecézy a ktoré siaha práve do spomínanej prvej polovice 20. storočia. V roku 2013 vzniklo na Spiši „Občianske združenie špirituála Jána Čarnogurského“, ktoré je zamerané na šírenie života a diela tohto kňaza. Ján Čarnogurský sa narodil v roku 1904 v Malej Frankovej. Študoval v Malom seminári v Banskej Bystrici a odtiaľ bol poslaný na Pápežskú Urbanovu univerzitu, kde nakoniec obhájil doktorát z filozofie a teológie. Po návrate pôsobil ako kňaz v Kežmarku a vo Veľkej Lesnej. Vstúpil do 3. rádu sv. Františka a zvolil si meno František Assiský. V roku 1932 ho biskup Vojtaššák povolal na Spišskú kapitulu, kde pôsobil ako špirituál v kňazskom seminári a profesor morálnej a pastorálnej teológie. 1. júla 1938 pri pešej púti s bohoslovcami na Mariánsku horu náhle zomrel.

Spomienka na tohto krásneho kňaza je na Spiši stále živá. Ľudia si aj po takmer 80 rokoch od jeho smrti naňho spomínajú a práve pre jeho povesť svätosti sa k nemu v modlitbe obracajú. A hlásia aj prvé milosti a dary, ktoré na jeho príhovor prichádzajú. Občianske združenie, ktorého dušou je kňaz prof. Ján Duda, stále oživuje jeho pamiatku a odkaz spomienkovými omšami, návštevami jeho hrobu v Malej Frankovej, zbieraním korešpondencie a zverejňovaním svedectiev o ňom. Má svoju internetovú stránku, je na facebooku, v roku 2011 vyšla v Kežmarku životopisná kniha od Anny Dudovej Heroické čnosti Jána Čarnogurského.

"V Spišskej diecéze pokojne a organicky vyrastá pohyb, ktorý chce Slovensku i cirkvi predstaviť krásny typ verného, hlbokého a dobrého kňaza, o ktorom veríme, že raz bude ako vzor a povzbudenie vyzdvihnutý na oltár."

Zdieľať

Teraz vyšla knižne jeho dizertačná práca z roku 1929 z teológie: Privtelenie všetkých veriacich do Krista. Je spracovaním pavlovskej teológie Mystického tela Kristovho na ceste završovania dejín spásy. To, čo je zaujímavé a stále aktuálne na tejto práci, je teologický, ale jednoduchý jazyk, ktorým Ján Čarnogurský spracováva a podáva danú tému. Práca sa dá pokojne prečítať ako večerné čítanie na jeden raz. Tento jeho „jednoduchý“ jazyk vyplýva zrejme z jeho vnútorného založenia, ktorým sa ako „František Assiský“ prihováral veriacim i svetu a pre ktorý bol ľuďom taký blízky. Je to jazyk, ktorý dnes obdivujeme pri čítaní kníh pápeža Benedikta XVI.

V čase, keď obdivujeme pápeža Františka pri jeho hľadaní obrazu kňaza pastiera v dnešnej dobe, keď cirkev v súčasnosti hľadá znovu svoju tvár, keď cirkev na Slovensku prežíva mnoho problémov, keď na území Spišskej diecézy, na Katolíckej univerzite niektoré senáty tlačia túto univerzitu do roviny provinčného pobratimstva, v tejto diecéze pokojne a organicky vyrastá cez toto občianske združenie pohyb, ktorý chce Slovensku i cirkvi predstaviť krásny typ verného, hlbokého a dobrého kňaza, o ktorom veríme, že raz bude ako vzor a povzbudenie vyzdvihnutý na oltár.

František Mikloško
Autor je bývalý disident, predseda SNR a dlhoročný poslanec NR SR. Napísal knihy Nebudete ju môcť rozvrátiť, Čas stretnutí, Desať spravodlivých a Znamenia čias, je jedným z editorov dvojzväzkového diela Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989.

Ilustračné foto: wikipedia.org (Pudelek), facebook.com

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo