Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Tlačové správy
09. február 2020

M. Kabina: Slovensko potrebuje víziu ako udržať mladých a postarať sa o všetkých

KDH prešlo zásadnou zmenou fungovania a strana omladla. Súčasná kandidátka má až 11 mládežníckych kandidátov. Ich líder Milan Kabina má na kandidátke tiež číslo 11. Tvrdí, že kedysi jeho ambíciou nebolo ísť do vysokej politiky, hoci sa o ňu odmlada intenzívne zaujímal. Slovensko však dospelo do stavu, kedy už nemožno ďalej čakať.
M. Kabina: Slovensko potrebuje víziu ako udržať mladých a postarať sa o všetkých

Nebojíte sa toho, že vás voliči môžu považovať za mladého a neskúseného?

O politiku sa odjakživa zaujímam. Nemohla mi ujsť žiadna politická diskusia, no skôr som pôsobil ako mládežnícky aktivista a predseda združenia OZ´89. Navyše, aj my mladí máme za sebou silné príbehy a skúsenosti, ktoré chceme odovzdávať ďalej. Sám pochádzam z jednoduchého prostredia. Vyrastal som v obyčajnom panelákovom byte na sídlisku. Mama bola účtovníčka a otec vodič kamiónu. Celé detstvo som strávil na majeri, kde som odmalička musel pomáhať a tvrdo pracovať. Aj preto dokážem pochopiť, ako sa žije ľuďom v našich regiónoch.

S čím chcete ísť do politiky?

Slovensko dnes nemá víziu, je rozdelené. Vytvorili sa tu rôzne tábory a prestali sme byť voči sebe ohľaduplní. Súperíme medzi sebou a zabúdame na to, že všetci tu chceme žiť spoločne. My mladí tu tiež pracujeme, máme svoje rodiny, pomáhame v spoločenstvách. Mnohí sa vrátili domov zo zahraničia, aby mohli pomôcť Slovensku. Na politiku sa pozeráme inak. Nejde nám v nej o seba, ale prichádzame s konkrétnymi riešeniami, ktoré nás všetkých trápia rovnako.

Na Slovensku nefunguje elementárna spravodlivosť, ani vymožiteľnosť práva. Korumpuje sa v malom i vo veľkom, máme tu nefunkčné zdravotníctvo, vytratila sa dôvera občanov v štátne inštitúcie a naše školstvo je v troskách.

V KDH ročne najazdím viac ako 70-tisíc kilometrov po regiónoch. Sme druhá najsilnejšia strana, čo sa týka počtu primátorov, starostov a poslancov na komunálnej úrovni. Stretávam sa s nimi dennodenne, nie iba dva mesiace pred voľbami, a veľmi vnímame, čo sa deje v regiónoch.

Mladá jedenástka z kandidátky KDH so svojím lídrom Milanom Kabinom.

Ako to chcete riešiť v prípade, že sa dostanete do parlamentu?

Mali by sme si uvedomiť, že Slovensko nekončí iba za hranicami Bratislavy. Juh a východ krajiny zaostávajú a sú tu ďalšie regióny, ktoré potrebujeme rozvíjať. Spolu s nimi aj dopravnú infraštruktúru. Lebo, kde sú cesty, tam sa rozvíja ekonomika, prichádzajú investori a príležitosti, znižuje sa nezamestnanosť a je tam menej sociálnych problémov.

Malí a strední podnikatelia potrebujú podporu. Takmer 70 % podnikov je rodinného charakteru. Aj preto navrhujeme pre malé firmy v ekonomicky slabších regiónoch daňové prázdniny. Mali by sme tiež viac podporovať lokálne produkty a služby.

Mladí ľudia naďalej opúšťajú regióny a odchádzajú do hlavného mesta alebo do zahraničia. Podľa štatistík dnes študuje 32-tisíc študentov v zahraničí. Iba polovica z nich sa pritom plánuje vrátiť naspäť domov. Ak sa majú vrátiť, potrebujú prostredie, ktoré bude pre nich motivujúce a v ktorom sa môžu rozvíjať.

KDH sa dlhodobo zasadzuje aj za lepší život seniorov. Nie ste ešte príliš mladí na to, aby ste im rozumeli?

Nie, pretože máme svoje rodiny a starých rodičov a so seniormi sa bežne stretávame v rámci našich aktivít. Myslíme nielen na nich, ale aj na mladé rodiny.

Na Slovensku je až 10-tisíc dôchodcov v ťažkej situácii. Nie je možné sa o nich postarať, pretože domovy sociálnych služieb nestačia a ich blízki nemajú podmienky, aby si ich vzali do opatery. To chceme zmeniť tým, že zavedieme štátnu sociálnu dávku v odkázanosti, viazanú na osobu, či príspevok na opatrovateľa vo výške minimálnej mzdy. Príbuzní ťažko zdravotne postihnutého občana, ktorí sa starajú o svojho člena v domácnosti, zasa budú mať nárok na oddych 30 dní v roku. Pre seniorov chceme zaviesť aj nonstop senior linku dôvery.

Hovorí sa, že mladí rýchlo bežia, ale starší poznajú skratky. Keď sa dnes rozprávam so seniormi, všetci vám povedia to isté. Mnohí pracovali celé desiatky rokov v jednom zamestnaní, obetovali svoje životy a tvrdo pracovali, no na staré kolená ostali sami a prežívajú veľmi nedôstojnú starobu. Navyše, len podľa údajov Eurostatu sa kvalita zdravotnej starostlivosti na Slovensku nezlepšuje a neustále sa predlžujú čakacie doby u lekárov. Hoci sa od roku 2006 do roku 2017 navýšili verejné zdroje do zdravotníctva, máme 2-krát vyššiu úmrtnosť ľudí ako je priemer v Európskej únii. Pritom sú to odvrátiteľné úmrtia. Podmienky v zdravotníctve sú zlé nielen pre samotných pacientov, ale aj pre personál, ktorý v našich zdravotníckych zariadeniach pracuje.

S čím prichádzate v oblasti ochrany rodiny a podpory života?

Našou dôležitou témou je aj podpora rodín a ochrana života od prirodzeného počatia až po smrť. Vždy otvorene hovoríme, že predložíme zákon na ochranu života. Nechceme to však robiť zákazmi, ale podporou matiek. Chceme, aby žena počas tehotenstva dostávala na Slovensku takú podporu, aby nemusela cítiť existenčnú ťarchu a bola pripravená na svoje materstvo.

Ako ste spokojný s vývojom školstva na Slovensku?

Máme čo robiť aj v tejto oblasti. Aj keď musím poznamenať, že cirkevným školám sa od štátu nedostáva rovnakej podpory ako štátnym. Pritom cirkevné školstvo neustále zvyšuje kvalitu svojej výučby. Cirkevné školy majú aj sociálny rozmer v tom, že majú väčší priemer žiakov zo sociálne slabších skupín. Navyše tieto typy škôl viac prepájajú vzdelávací aspekt s výchovným aspektom.

Inzercia

Ja sám som študoval na cirkevnom gymnáziu, pretože to bola moderná a dobre vybavená škola, ktorá mi veľa dala, pretože dbala na kvalitu štúdia. Nie je to len o tom, že sa na nej žiaci modlia. To je mylný názor.

Ak sa vrátime späť k téme školstva, veľa vecí v ňom treba zlepšiť. Motivovaný učiteľ rovná sa šťastný žiak. Platy učiteľov na Slovensku sú dlhodobo nízke. Chceme, aby ich ohodnotenie dosiahlo úroveň aspoň 80 percent priemernej mzdy vysokoškolsky vzdelaného človeka, čo predstavuje v súčasnosti 1300 eur. Učiteľov by sme mali brať vážne a mali by sme prinášať riešenia, ktoré podporujú aj inovácie v školstve.

Mnohí mladí ľudia a rodiny dnes zápasia s bývaním alebo žijú mimo svojich miest v drahých podnájmoch. Veľa pracujú a nepúšťajú sa do zakladania rodiny.

Pochopiteľne. Nedostatok nízkonákladového nájomného bývania, ktoré by naštartovalo mladých a podporilo ich v zakladaní rodiny, je vážny problém. V súčasnosti sa priemerný nájom za dvojizbový byt pohybujú v sume od 500 do 800 eur, čo si mladá rodina často nemôže dovoliť. Štát však spolu so samosprávami a s finančnou podporou z európskych fondov dokáže postaviť 5000 bytov ročne s regulovaným nájomným na úrovni od 200 eur mesačne. Ide o tzv. prechodné byty, kým sa mladý človek alebo rodina nepostaví na vlastné nohy. Navyše, odchod mladých ľudí z regiónov potrebujeme zastaviť novými príležitosťami.

To chcete dosiahnuť ako?

Napríklad program rozvoja coworkingových centier a startupov a rozvojom malého a stredného podnikania. V niektorých mestách to už dobre funguje. Financie pre mladých nie sú všetko. Potrebujú najmä prostredie, v ktorom sa môžu rozvíjať a uplatniť svoje talenty. Tým, že si ich udržíme, sa zlepší aj kvalita života v našich mestách.

Vy sám podnikáte a ste známy tým, že ste s manželkou prerobili 500-ročný dom v Banskej Štiavnici a vybudovali z neho unikátny RUINbar. Tak prečo idete do politiky?

V súkromnom sektore sú dnes oveľa väčšie možnosti sebarealizácie, ale na Slovensku potrebujeme obnoviť dôveru v politiku. Verím, že generácia mladých politikov na to má všetky predpoklady. Po tom, čo tu zažívame, je čas na skutočnú zmenu. Neverím rýchlym riešeniam populizmu ani extrémizmu. Momentálne môžeme stavať jedine na kvalite kandidátov, ktorí sa uchádzajú o dôveru ľudí. Osobne skladám klobúk pred každým, kto sa dnes na cestu poctivej politiky vydá s úprimnou túžbou pomôcť.

Hovoríte, že neveríte na riešenia populizmu a extrémizmu, hoci mnohé z vašich tém si privlastnila práve ĽSNS. Ako to vnímate, že aj medzi kresťanmi sa nájdu takí, ktorí ju chcú voliť?

Mnohé témy sa pred voľbami zneužili na diskusiu o neprispôsobivých rómskych parazitoch alebo horde migrantov. To mi príde vrcholne nedôstojné. Veriaci človek vychádza z lásky k blížnemu, ktorá nie je podmienená tým, akej je človek národnosti alebo z akého je etnika.

Ak hovoríme o vandalizme v mestách a obciach, treba voči nemu vyvodiť zodpovednosť. V prípade nemajetných môžu byť riešením aj verejnoprospešné práce pre obec alebo komunitu, v ktorej si dotyčný odpracuje svoj finančný trest. Problémom je aj priestupková imunita maloletých, za ktorých by mali prevziať zodpovednosť rodičia. Je to spravodlivé riešenie. To absolútne nespočíva v tom, že 200 chlapcov nabehne do nejakej komunity s obuškami alebo do vlakov a urobí tam poriadok.

Základom demokracie je sloboda, ktorá sa spája so zodpovednosťou každého človeka.  Nemôžeme si zakrývať oči pred tým, ak je niekto voči druhému násilný. Nehovorme však o skupine obyvateľov, ale o danom konkrétnom prípade a človeku ako takom. V KDH poznáme veľa príkladov v slovenských obciach a mestách, kde s marginalizovanými skupinami pracujú rôzne kresťanské spoločenstvá a občianske združenia a dosahujú výsledky. Ak chceme už konečne túto náročnú výzvu riešiť, poďme sa pozrieť na konkrétne riešenia, ktorými sú inkluzívne vzdelávanie, skorší nástup detí z marginalizovaných skupín do prípravky pred začatím základnej školy, podpora sociálnych podnikov ako sa to osvedčilo v mnohých obciach a mestách, kde si dnes Rómovia stavajú vlastné byty a domy svojpomocne z pôžičiek.

Slovensko podľa vás dnes žiadnu víziu nemá. Ako ju vidíte vy?

Mojou víziou je Slovensko, ktoré je zakorenené v kresťanských hodnotách, v ktorom budú mať naše deti kvalitné vzdelanie a kritické myslenie, kde sa mladí nebudú báť podnikať a založiť si rodiny a o našich seniorov či sociálne slabších bude postarané s láskou.

 

Foto: Ján Kacko, archív MK

Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 4, 811 02, Bratislava, IČO: 00586846
Dodávateľ: POSTOJ MEDIA, s.r.o., Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO:50205668

Odporúčame