Štrasburský súd registrované partnerstvá na Slovensku nezavedie

Verdikt štrasburského súdu v prípade Taliansko vz. tri homosexuálne páry nebude znamenať zavedenie registrovaných partnerstiev na Slovensku. Právna situácia v Taliansku je iná ako u nás. 

Tri talianske mužské homosexuálne páry, páni Oliari a A., Felicetti a Zappa, Cippo a Zaccheo, ktorí žijú v dlhodobých partnerských vzťahoch, sa pred štátnymi úradmi domáhali uzavretia manželstva. Talianske súdy v Trente i Miláne v uplynulých rokoch ich žiadosť odmietli.

Keďže niektoré iné talianske mestá v podobných prípadoch postupovali inak a homosexuálne civilné obrady symbolicky umožňovali a keďže talianske súdy opakovane vo svojich rozhodnutiach žiadali legalizáciu homosexuálnych partnerstiev a v niekoľkých prípadoch dokonca už aj rozhodli o uznaní rovnocennosti homosexuálneho spolužitia a manželstva, situácia v Taliansku je iná ako napríklad na Slovensku.

Navyše, talianska ústava na rozdiel od slovenskej nepozná definíciu manželstva ako vzťahu muža a ženy, naopak, hovorí o „povinnosti republiky odstrániť prekážky hospodárskeho a sociálneho charakteru“, ktorými je obmedzovaná sloboda a rovnosť občanov. Na základe tejto špecifickej situácie sedem sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva rozhodlo, že Taliansko má zaviesť možnosť uzatvárať registrované partnerstvá aj pre páry dvoch osôb rovnakého pohlavia.

Podľa súdu totiž Taliansko vo svojom právnom systéme porušuje článok 8 Európskeho dohovoru o práve na rešpektovanie súkromného a rodinného života homosexuálov. Súd tiež nariadil talianskej vláde zaplatiť každému z účastníkov odškodné vo výške päťtisíc eur.

Slovenskí homosexuálni aktivisti z platformy Životné partnerstvo rozsudok štrasburského súdu považujú za dôvod, aby aj naša krajina zaviedla manželstvo dvoch osôb rovnakého pohlavia. Ako uviedlo lobistické združenie na svojej stránke: „Oddnes je jasné, že Slovensko porušuje Európsky dohovor, ku ktorému sa prihlásilo ešte v roku svojho vzniku.“

Ide však o účelovú a posunutú interpretáciu, čo napokon dokazujú aj slová slovenskej zástupkyne pred štrasburským súdom Marice Pirošíkovej: „Nemožno jednoznačne tvrdiť, že situácia na Slovensku je totožná so situáciou, ktorú súd posudzoval v talianskom prípade,“ povedala pre TASR.

Štrasburský súd pri svojom rozhodnutí, ktoré padlo jednomyseľne (hlasovali zástupcovia Talianska, Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Fínska, Gruzínska a Veľkej Británie), tiež bral do úvahy stav talianskej verejnej mienky. Zákon o registrovaných partnerstvách bol pritom už v Dolnej komore talianskeho parlamentu schválený, momentálne čaká na rokovanie a schvaľovanie v Senáte.

Téme sa budeme ďalej venovať. 

at, jd
Foto: wikimedia.org

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo