Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
09. december 2019

Kanadský štát debatuje o výhrade vo svedomí, odporcovia si ohýbajú ústavu

Pro-lifera by na zdravotnícku školu ani nemali prijať, tvrdí kanadský profesor filozofie.
Kanadský štát debatuje o výhrade vo svedomí, odporcovia si ohýbajú ústavu

Demonštranti proti prijatiu zákona o výhrade vo svedomí na zhromaždení 16. novembra 2019 v kanadskom štáte Alberta. Foto: twitter.com (Dani Paradis)

V parlamente kanadského štátu Alberta bol začiatkom novembra predložený návrh zákona o ochrane výhrady vo svedomí určený pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Návrh predložil nový člen kanadskej konzervatívnej strany (United Conservative Party) Dan Williams, hovorí v ňom o klasickej obrane práva odmietnuť vykonať zákrok, ak sa prieči náboženskému vierovyznaniu alebo osobnému presvedčeniu jednotlivca alebo organizácie, napríklad pokiaľ ide o výkon potratu či eutanázie.

Návrh sa odvoláva na Kanadskú chartu práv a slobôd, ktorá je súčasťou kanadskej ústavy a v prvom bode svojej úvodnej časti „Základné slobody“ priznáva každému človeku „slobodu svedomia a vierovyznania“. Podľa Williamsových slov jeho návrh nezavádza do legislatívy nové prvky, iba by toto právo upevnil.

„Zamestnanci v oblasti medicíny by si mali byť vedomí, že môžu vstupovať na pracovisko bez toho, aby boli nútení konať proti svojmu svedomiu vo vážnych veciach. Preto je táto ochrana dôležitá,“ povedal pri obhajobe návrhu Williams. Zdieľať

„Podobne ako iní obyvatelia Alberty, aj zamestnanci v oblasti medicíny by si mali byť vedomí, že môžu vstupovať na pracovisko bez toho, aby boli nútení konať proti svojmu svedomiu vo vážnych veciach týkajúcich sa presvedčenia a morálky. To je dôvod, prečo je táto ochrana dôležitá,“ povedal pri obhajobe návrhu Williams.

„Obrana ústavného práva“ vs. „Právo na diskrimináciu“

S posunom etických štandardov, k akým dochádza v medicínskej praxi, sa sloboda vo svedomí stáva čoraz aktuálnejšou témou. V Kanade bola napríklad v júni 2016 legalizovaná eutanázia (pod názvom „asistencia pri umieraní“) a zdravotnícke zariadenia sú povinné vyjsť v ústrety každému, kto o zákrok požiada a splní zákonné podmienky.

Lekárska komora štátu Alberta (College of Physicians & Surgeons of Alberta) na svojej webovej stránke uvádza, že pripúšťa pre lekárov inštitút výhrady vo svedomí, no už z jeho znenia vidieť, že pre lekárov je pomerne nevýhodná. Podľa ustanovenia komory lekár „pri kontakte s pacientmi nesmie šíriť svoje morálne alebo náboženské presvedčenie“. Každý z nich musí záujem o uplatnenie výhrady vopred a presne oznámiť a pacientovi, ktorého pre túto výhradu odmietne, je povinný zabezpečiť náhradného lekára alebo zariadenie, ktoré odmietnutý zákrok vykoná.

Sandra Azocarová, riaditeľka veľkej spoločnosti Friends of Medicare, sa vyjadrila, že návrh „zavádza právo na diskrimináciu a spôsobí veľa škôd“. Podľa poslankyne Janis Irwinovej by sme „túto diskusiu v roku 2019 už ani vôbec nemali viesť“. Zdieľať

Ako sa dalo čakať, Williamsov návrh zákona si získal veľkú vlnu kritiky. V polovici novembra pred parlamentom Alberty protestovalo proti jeho prijatiu niekoľko stoviek ľudí. Médiá zdôrazňovali stanoviská mimovládnych organizácií, podľa ktorých by zákon obmedzil dostupnosť niektorých služieb, ako je napríklad vykonávanie potratov, prístup k antikoncepcii či dostupnosť zdravotníckych služieb pre LGBT komunitu. Vznikli viaceré petície proti schváleniu aj za schválenie zákona s desaťtisícmi signatárov.

Sandra Azocarová, riaditeľka veľkej mimovládnej spoločnosti Friends of Medicare sa vyjadrila, že návrh „zavádza právo na diskrimináciu a spôsobí veľa škôd“. Kritizovala, že po prijatí tohto zákona by už lekár ani zdravotnícke zariadenie po uplatnení výhrady nemali povinnosť zabezpečiť za seba náhradu – teda odkázať pacienta na iných lekárov, ktoré im potraty či eutanáziu vykonajú.

Ľavicová poslankyňa Janis Irwinová uviedla, že konzervatívni poslanci „majú dlhú históriu útokov na práva LGBTQ komunity a práva žien“ a že „túto diskusiu by sme v roku 2019 už ani vôbec nemali viesť“.

Demonštranti proti prijatiu návrhu zákona o výhrade vo svedomí (takzvaný zákon číslo 207) v štáte Alberta.

Keď paliatívna starostlivosť nestačí

Koncom novembra návrh prerokovávala parlamentná komisia Alberty. No hoci v nej majú väčšinu členovia United Conservative Party, výsledkom jej hlasovania (v pomere 8 ku 2) bolo, že návrh neodporúčajú prerokovávať v druhom čítaní parlamentu. Návrh zatiaľ nebol ani úplne zamietnutý, vzhľadom na poradnú funkciu komisie ho parlament stále môže schváliť, hoci je to málo pravdepodobné.

Inzercia

Návrh podporila katolícka organizácia Covenant Health, ktorá je v štáte Alberta zriaďovateľom 16 zdravotníckych zariadení so 14-tisíc zamestnancami a je známa tým, že neposkytuje eutanáziu. „Podporujeme dôležité etické princípy zákona č. 207 v súlade s naším záväzkom súcitnej a kvalitnej starostlivosti, ktorá rešpektuje hodnoty, etické tradície a presvedčenia rozličných členov nášho tímu a ich pacientov, blízkych a ich rodín, ktorým máme tú česť slúžiť,“ uviedla v stanovisku.

Zástancom výhrady vo svedomí sa vyčíta, že odmietajú starostlivosť o umierajúcich. Eutanázia sa totiž zakotvila do kanadského práva ako „asistencia pri umieraní“ a verejnosť zostáva dezorientovaná. Zdieľať

Naproti tomu 50 lekárov – zamestnancov Covenant Health v pondelok 2. decembra zverejnilo otvorený list, v ktorom sa postavili proti prijatiu zákona. Vedúca signatárka Shelley Dugganová sa, paradoxne, postavila za ustanovenie lekárskej komory, ktoré lekárom s uplatnením výhrady ukladá povinnosť zabezpečiť za seba náhradu, inak podľa Dugganovej „zostáva umierajúci pacient veľmi znevýhodnený“.

Podobným spôsobom však reagovali aj otvorení obhajcovia eutanázie, ktorí vyčítajú zástancom návrhu zákona, že svojím postojom odmietajú „starostlivosť o umierajúcich“. Keďže eutanázia sa do kanadského práva zakotvila pod eufemickým pojmom „asistencia pri umieraní“ a začala sa tak aj široko používať, nezorientovaná verejnosť aj na základe takého slovníka potom nerozlišuje medzi rozličnými prístupmi.

Covenant Health pritom, samozrejme, starostlivosť o ťažko chorých či umierajúcich – teda paliatívnu starostlivosť štandardne poskytuje v takmer každom zo svojich zariadení. Nie je teda možné vôbec povedať, že by umierajúcich odmietali – iba nevykonávajú eutanáziu.

Pro-liferi vopred vylúčení z medicíny?

Nový prvok do debaty zo strany odporcov výhrady vo svedomí vniesol profesor filozofie Udo Schuklenk z Queen’s University v kanadskom meste Kingston. Ten navrhol, aby zdravotnícke školy dokonca už pri uchádzačoch o štúdium medicíny alebo farmácie zisťovali, či si výhradu vo svedomí plánujú v budúcnosti uplatniť, a ak áno, aby takýchto študentov na školu vôbec neprijali.

Lekárov uplatňujúcich si výhradu vo svedomí pre Global News opísal ako takých, ktorí „povyšujú svoje súkromné presvedčenia nad blaho pacientov“. Univerzity, ktoré sa o tento problém nestarajú, podľa neho „nespĺňajú očakávania verejnosti, ktorá ich koniec koncov platí“.

Profesor Schuklenk navrhol, aby zdravotnícke školy už pri uchádzačoch o štúdium medicíny zisťovali, či si výhradu vo svedomí plánujú v budúcnosti uplatniť, a ak áno, aby ich na školu vôbec neprijali. Zdieľať

Schuklenk dal za príklad Švédsko, v ktorom nie je možné uplatniť výhradu vo svedomí v oblasti zdravotníctva – s tým, že sloboda zostáva podľa neho zachovaná, pretože lekárov nikto nenúti k vstupu do zamestnania, v ktorom by odmietali vykonávať niektoré zákroky. Pre slovenského pozorovateľa môže byť tento argument ozvenou výroku Ivety Radičovej z roku 2007, keď povedala, že „nerozumie voľbe lekárov stať sa gynekológmi, ak majú problém vykonávať interrupcie“.

Hlasovať o návrhu zákona by sa v štáte Alberta malo začiatkom nového roku. Vzhľadom na hlasovanie v parlamentnej komisii, kde sa proti nemu vyslovila aj väčšina členov konzervatívnej strany, je pozitívny výsledok skôr nepravdepodobný.

Tamojšiu diskusiu je však dobré sledovať, lebo môže byť predobrazom toho, akým smerom sa o niekoľko rokov vyvinie verejná debata aj na Slovensku, keď tlak na posúvanie etických hraníc bude ďalej narastať.

Hlavne ak tu už máme precedens odmietnutia podobného zákona o výhrade vo svedomí z roku 2006, keď sa voči predkladateľom z radov KDH postavili aj liberálni partneri z pravicovej vlády.

Odporúčame